Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for medievitenskap

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Kortformat.

1
Eide, Martin                                 
Den sosiologiske fantasi og journalistforskningen eller den journalist iske  
fantasi og sosiologien. Journalistikkforskning : et felt på nye veier?.    
Norsk medieforskerlag: 4, 13-29 1993 ISBN 82-91329-00-1 ISSN 0803-8627    
                                  A05    
 
2
Eide, Martin                                 
Enlightenment from a Middle Ground : the Case of Norwegian Science Jou    
rnalism. Dublin, 1993-06-24                     D04    
 
3
Eide, Martin                                 
"Glede forvoldt". Mediegleder. Et festskrift til Peter Larsen. Ad Notam    
Gyldendal, Oslo, 321-244 1993 ISBN 82-521-4107-2          A05    
 
4
Eide, Martin                                 
Hva politikeren følte på målstreken : sportssjargongens medie-ekspansj on.  
Oslo, 1993-03-11                          D04    
 
5
Eide, Martin                                 
Hvem styrer helsepolitikken i Norge? Massemedias rolle. Røros, 1993-03-17   
                                  D04    
 
6
Eide, Martin                                 
Hvorfor informasjonsarbeidere bør lese VG. Stavanger, 1993-03-22  D04    
 
7
Eide, Martin                                 
Kom nærmere, kom nærmere! Bergens Tidende - Stavanger Aftenblad -       
Adresseavisen. 1993                         A06    
 
8
Eide, Martin                                 
Massemedia og sosiale sceneskift. Bergens Tidende - Stavanger Aftenblad -   
Adresseavisen. 1993                         A06    
 
9
Eide, Martin                                 
Nyheiter og maktspel : nokre definisjonsspørsmål. Verda på skjermen : om   
nyheiter og fjernsyn. Det Norske Samlaget, Oslo, 231-244 1993 ISBN      
82-521-4107-2                            A05    
 
10
Eide, Martin                                 
Profilmedier og medieprofiler. Inforum. Forum for offentlig informasjon: 1,  
22-23 1993 ISSN 0333-1040                      A06    
 
11
Eide, Martin                                 
Pøbler imellom : på sporet av Dagbladstilen. Utskjelt og utsolgt : Dagbladet 
125 år. Aschehoug, Oslo 1993                    A05    
 
12
Hagen, Ingunn                                 
Democratic communication in media and interviewing. - Tidvise Skrifter. -   
Høgskolesenteret i Rogaland: 10, 40 1993 ISBN 82-91089-10-8     C01    
 
13
Hagen, Ingunn                                 
Den ambivalente sjåar : nyheitssjåing som plikt i folks kvardagsliv. Verda  
på skjermen : om nyheiter og fjernsyn. Det Norske Samlaget, Oslo, 135-154   
1993 ISBN 82-521-4107-2                       A05    
 
14
Hagen, Ingunn                                 
Fjernsynsresepsjon, kvardagsliv og familiesamvær: ei etnografisk studie av  
publikums fjernsynssjåing i ein fleirkanalsituasjon. = Television       
reception, everyday life and family interaction: an ethnographic study of   
the audiences' television viewing in a multi-channel situation.        
Konferanserapport fra Nordisk medieforskerkongress, 11, Trondheim 1993. -   
Gruppe 4: Resepsjonsforskning og publikumsanalyse. - Universitetet i Bergen, 
Inst. for massekommunikasjon, 13 s. 1993              C01    
 
15
Hagen, Ingunn                                 
Kva skal journaliststudentar med (medie)teori? Journalisten. Norsk      
journalistlag: 15 1993                       A07    
 
16
Hagen, Ingunn                                 
News Viewing Ideals and Everyday Practices : the Ambivalences of Watch ing  
"Dagsrevyen". - Department of mass communication, report 15. - Universitetet 
i Bergen - Institutt for massekommunikasjon: 15, 383 1993      C03    
 
17
Hagen, Ingunn                                 
Reception Analysis. Media Reception : PROFF Papers. Universitetet i Oslo -  
Institutt for medier og kommunikasjon: 9, 1-19 1993 ISBN 82-570-6079-8 ISSN  
0802-1872                              A05    
 
18
Hagen, Ingunn                                 
The Question of Scientific Criteria for Qualitative Research. Media      
Reception. PROFF Papers. Universitetet i Oslo - Institutt for medier og    
kommunikasjon: 9, 177-199 1993 ISBN 82-570-6079-8 ISSN 0802-1872  A05    
 
19
Hagen, Ingunn; Helland, Knut                         
Verda på skjermen : om nyheiter og fjernsyn. Red. Hagen, Ingunn; Helland,   
Knut. Det Norske Samlaget, Oslo 1993 ISBN 82-521-4107-2       B01    
 
20
Helland, Knut                                 
Public and Commercial News : Productional Contexts, Genre Conventions and   
Textual Claims in Television. - Univ. of Leicester - Centre for Mass     
Communication Research, 337 1993                  C03    
 
21
Hillesund, Terje                               
Talehandlinger i Olav Tryggvasons saga. = Speech Acts in The Olav       
Tryggvason's saga. Konferanserapport fra Nordisk mediaforskerkongress, 11,  
Trondheim, 1993. - Gruppe 9: Medienes språk og retorikk. - Universitetet i  
Bergen, Inst. for massekommunikasjon, 32 s. 1993          C01    
 
22
Sivertsen, Erling                               
Barnet på fanget - Gro på plakat. Bergens Tidende. 1993-10-12    A07    
 
23
Sivertsen, Erling                               
Blikk på Gro. Morgenbladet. 1993-09-21               A07    
 
24
Sivertsen, Erling                               
Dadaismen i reklamen. Dagbladet. 1993-04-04             A07    
 
25
Sivertsen, Erling                               
Databaser og gårsdagens avis. Bergens Tidende. 1993-11-30      A07    
 
26
Sivertsen, Erling                               
Fra Khrusjtsjovs sko til Marta Louises hatter. Foto, pressefoto, hyper foto  
og indeksikalitet., 18 Trondheim, 1993-08-08            D04    
 
27
Sivertsen, Erling                               
Hyperfoto - et farvel til indeksikaliteten? Morgenbladet. 1993-10-01     
                                  A06    
 
28
Sivertsen, Erling; Hillesund, Terje                      
Kjørups manipulerte bilde. Bergens Tidende. 1993-02-22       A07    
 
29
Sivertsen, Erling; Hagen, Roar                        
Private banks in public discourse. Journal of sociology. 1 1: 4, 275-294   
1993 ISSN 0804-0486                         A01    
 
30
Sivertsen, Erling                               
På sporet av originalitet i nyhetsbildet. En analyse av hovedstadspressens,  
regionspressens og NRKs innflytelse på NTB sin dagsorden. - Universitetet i  
Bergen - Institutt for massekommunikasjon, 53 1993         C02    
 
31
Sivertsen, Erling                               
Situasjonen er ikke slik, men slik ... eller er den? Om DnBs reaksjon på   
intern protest og ekstern kritikk. En reklameanalyse. - Universitetet i    
Bergen - Institutt for massekommunikasjon, 31 1993         C02    
 
32
Sivertsen, Erling                               
Tiltro eller skepsis? Dagbladet. 1993-05-19             A07    
 
33
Syvertsen, Trine                               
Serving the public: public television in Norway in a new media age. Media,  
Culture and Society. 14, s. 229-244 1993 ISSN 0163-4437       A01    
 
34
Syvertsen, Trine                               
The idea of "Public interest". The role of media in a changing society.    
(Paper from the BalticNorwegian Conference). Red. Høyer, Svennik; Sandsmark, 
Line; Skov, Bjarne, s. 189-195 1993 ISBN 82-570-6075-5       A05    
 
35
Tveiten, Oddgeir                               
Alternativet og opposisjonen: grenseverdier og positive utopier i       
utviklingsjournalistikk og nyhetssosiologi. = Alternativity and opposition  
in news journalism. Konferanserapport fra Nordisk mediaforskerkongress, 11,  
Trondheim, 1993. - Gruppe 19: Journalistikk og medieetikk. - Universitetet  
i Bergen, Inst. for massekommunikasjon, 16 s. 1993         C01    
 
36
Tveiten, Oddgeir                               
Just say no! : Ideological Counterpoints in US media coverage of the     
General elections in Nicaragua, 1990. - Universitetet i Bergen - Institutt  
for massekommunikasjon 1993                     C01    
 
37
Tveiten, Oddgeir                               
News and the realization of guilt and innocence: the US media and       
Nicaragua. Journalistikkforskning - et felt på nye veier?. Norsk       
medieforskerlag: 4, 95-118 1993 ISBN 82-91329-00-1 ISSN 0803-8627  A05    
 
38
Østbye, Helge                                 
Lokal aviskonkurranse på publikums- og annonsemarked., 16 Volda, 1993-08-05  
                                  D04    
 
39
Østbye, Helge                                 
Massekommunikasjon : kommentar og oppgavehefte. Folkets brevskole, 43 1993  
                                  B01    
 
40
Østbye, Helge; Schwebs, Ture                         
Media i samfunnet. Det Norske Samlaget, Oslo, 290 1993 ISBN 82-521-3935-3   
                                  B01    
 
41
Østbye, Helge                                 
Mediemakt : medieorganisasjoner og mediestrukturer. Folkets brevskole, 37   
1993                                B01    
 
42
Østbye, Helge                                 
Startschuß für TV2. Medien Jahrbuch 93 Band 1. Red. Heinrich, Frank.    
Kellerer & Partner, side 166-168 1993 ISBN 3-925479-30-9      A05    
 
43
Østbye, Helge                                 
UNG - en brukerundersøkelse. - Barne- og familiedepartementet/Statsinfo, 21  
1993                                C01    
 

<- forrigeinnholdneste ->