Det historisk-filosofiske fakultet

IKK, Seksjon for folkloristikk

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Kortformat.

1
Heggli, Gry                                  
Skoledagbøkene - unge jenters fristed? Sarepta. Red. Syvertsen, Tore.     
Pedagogisk Forum: 3-4, 6-11 1993-12 ISSN 0802-4855         N     
 

<- forrigeinnholdneste ->