Det Psykologiske fakultet

Institutt for praktisk pedagogikk

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Kortformat.

1
Fuglestad, Otto Laurits                            
Samspel og motspel i klasserommet. Samlaget, Oslo 1993       KAT 9   
 
2
Kvalsvik, Bjørn Nic.                             
Oversettelse av: Bourdiu, Pierre og Wacquant, J.D.: Den kritiske ettertanke  
: grunnlag for samfunnsanalyse (=Reponses). Med et tillegg av oversetter.   
Oslo : Samlaget, 302 s. 1993 ISBN 82-521-4007-6           KAT 9   
 
3
Kvalvik, Bjørn                                
Oversettelse av Bourdieus og Wacquants bok Den kritiske ettertanke.      
Samlaget, Oslo, 302 s. 1993                     KAT 9   
 

<- forrigeinnholdneste ->