Det odontologiske fakultet

Odont. inst. - protetikk

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Kortformat.

1
Berg, E.                                   
Acceptance of full dentures. International Dental Journal. 43, s. 299-306   
1993                                A01    
 
2
Berg, E.                                   
Senter for odontofobi, en nyskapning innen norsk odontologi? LUHF nytt. 14:  
3, s. 14 1993                            A06    
 
3
Silness, J.; Johannessen, G.; Rynstrand, T.                 
Longitudinal relationship between incisal occlusion and incisal tooth wear.  
Acta odontologica scandinavica. 51, s. 15-21 1993 ISSN 0001-6357  A01    
 

<- forrigeinnholdneste ->