Det odontologiske fakultet

Odont. inst. - pedodonti

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Kortformat.

1
Raadal, M.; Svatun, B.                            
Forsøksutdanning av norske tannleger i bruk av lystgass-sedasjonen ved    
tannlegebehandling. Den norske tannlegeforeningens tidende. 103, s. 292-296  
1993 ISSN 0029-2303                         A04    
 
2
Raadal, M.; ElHassan, F. E.; Rasmussen, P.                  
The prevalence of caries in groups of children aged 4-5 and 7-8 years in   
Khartoum, Sudan. International Journal of Peadiatric Dentistry. 3, s. 9-15  
1993 ISSN 0960-7439                         A01    
 
3
Raadal, Magne; Utkilen, Anne Berit; Nilsen, Olav Leo             
Fissure sealing with light-cured glassionomer cement composed with resin.   
Chicago, USA, 1993-10-12                      D03    
 
4
Raadal, Magne                                 
Prevention - the challenge in paediatric dentistry. Gøteborg, Sverige,    
1993-08-29                             D04    
 
5
Raadal, Magne                                 
Treatment of dental fear with nitrous oxide sedation combined with      
psychological techniques. Gøteborg, Sverige, 1993-08-29       D04    
 
6
Rasmussen, Per                                
Inherited retarded eruption. Report of cases. (Tilknyttet prosjekt:      
Forstyrrelser i tannutvikling og tannfrembrudd). Chicago, USA, 1993-10-13   
                                  D03    
 

<- forrigeinnholdneste ->