Det odontologiske fakultet

Odont. inst. - lab. for odont. forskning

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Kortformat.

1
Bjorvatn, K.                                 
Fluoridanalyse er viktig - om F i grunnvann og brønner. NAVF's        
kronikktjeneste. 1993                        A06    
 
2
Selliseth, N. J.; Selvig, K. A.                        
Microvasculature of the dorsum of the rat tongue: a scanning electron     
microscopic study using corrosion casts. Scandinavian journal of dental    
research. 101, s. 391-397 1993 ISSN 0029-845X            A01    
 
3
Selvig, K. A.                                 
Sitronsyrebehandling og regenerasjon. Odontologi'93. Munksgaard, København,  
s. 31-40 1993                            A05    
 
4
Selvig, K. A.; Kersten, B. G.; Wikesjö, U. M. E.               
Surgical Treatment of Intrabony Periodontal Defects Using Expanded      
Polytetrafluoroethylene Barrier Membranes: Influence of Defect        
Configuration on Healing Response. Journal of periodontology. 64, s. 730-733 
1993 ISSN 0022-3492                         A01    
 

<- forrigeinnholdneste ->