Det odontologiske fakultet

Odont. inst. - biomaterialer

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Kortformat.

1
Gjerdet, N. R.                                
Amalgamenheten i Uppsala. Den norske tannlegeforenings tidende. 103, s.    
562-563 1993                            A04    
 
2
Gjerdet, N. R.                                
Betegnelser på protetiske legeringer/metaller. Amalgamspørsmålet.       
Bivirkningsskjemaet. Den norske tannlegeforenings tidende. 103, s. 158 1993  
ISSN 0029-2303                           A04    
 
3
Gjerdet, N. R.                                
Bivirkningsgruppen for odontologiske biomaterialer. Den norske        
tannlegeforenings tidende. 103, s. 58-59 1993 ISSN 0029-2303    A04    
 
4
Gjerdet, N. R.                                
Kontaktlesjoner i munnslimhinnen: Bidrag til utskiftning av          
tannrestaureringer. Den norske tannlegeforenings tidende. 103, s. 229 1993  
ISSN 0029-2303                           A04    
 
5
Lygre, H.; Solheim, E.; Gjerdet, N. R.; Berg, E.               
Leaching of organic additives from dentures in vivo. Acta odontologica    
scandinavica. 51, s. 45-51 1993 ISSN 0001-6357           A01    
 
6
Morild, I.; Gjerdet, N. R.; Giertsen, J. C.                  
Bone strength in infants. Forensic science international. 60, s. 111-119   
1993 ISSN 0379-0738                         A01    
 
7
Torgersen, S.; Gilhuus-Moe, O. T.; Gjerdet, N. R.               
Immune response to nickel and some clinical observations after stainless   
steel miniplate osteosynthesis. Int J Oral Maxillofac Surg. 22, s. 246-250  
1993                                A01    
 

<- forrigeinnholdneste ->