Det medisinske fakultet

Øyeavdelingen

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Kortformat.

1
Aasved, H.                                  
Lese- skrivevansker sett fra øyelegens side. VÅRE ØYNE. 16, s. 1-7 1993    
                                  KAT 3   
 
2
Bertelsen, T.                                 
Briller. Glasögon. Nordisk Lærebok i Oftalmologi., s. 103-107 1993 KAT 6   
 
3
Bertelsen, T.                                 
Cornea. Hornhinnen. Nordisk Lærebok i Oftalmologi., s. 141-154 1993 KAT 6   
 
4
Bertelsen, T.                                 
Det intraokulære trykket og glaukom. Nordisk Lærebok i Oftalmologi., s.    
173-200 1993                            KAT 6   
 
5
Bertelsen, T.                                 
Gerontologi. Geriatri. Nordisk Lærebok i Oftalmologi., s. 389-395 1993    
                                  KAT 6   
 
6
Bertelsen, T.                                 
Kontaktlinser. Nordisk Lærebok i Oftalmologi., s. 109-113 1993   KAT 6   
 
7
Bertelsen, T.                                 
Lese- og skrivevansker hos barn. Nordisk Lærebok i Oftalmologi., s. 383-388  
1993                                KAT 6   
 
8
Bertelsen, T.                                 
Orbita. Øyehulen. Nordisk Lærebok i Oftalmologi., s. 307-321 1993  KAT 6   
 
9
Bertelsen, T.                                 
Ord og uttrykk i oftalmologien. Nordisk Lærebok i Oftalmologi., s. 397-412  
1993                                KAT 6   
 
10
Bertelsen, T.                                 
Oversikt over øyets anatomi. Nordisk Lærebok i Oftalmologi., s. 11-27 1993  
                                  KAT 6   
 
11
Bertelsen, T.                                 
Refraksjonsanomalier og Refraksjonering. Nordisk Lærebok i Oftalmologi., s.  
83-102 1993                             KAT 6   
 
12
Bertelsen, T.                                 
Svaksynhet og blindhet. Nordisk Lærebok i Oftalmologi., s. 357-366 1993    
                                  KAT 6   
 
13
Bertelsen, T.                                 
Visus. Synsstyrke. Nordisk Lærebok i Oftalmologi., s. 73-81 1993  KAT 6   
 
14
Bertelsen, T.                                 
Øyeskader. Nordisk Lærebok i Oftalmologi., s. 323-341 1993     KAT 6   
 
15
Høvding, G.; Bertelsen, T.                          
The Bergen Exchangeable, Two-Piece Keratoprosthesis. Refractive and Corneal  
Surgery., s. 201-202 1993                      KAT 1   
 

<- forrigeinnholdneste ->