Det medisinske fakultet

Øre-nese-halsavdelingen

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Kortformat.

1
Aasen, T.                                   
Chaos theory applied to the caloric response of the vestibular system.    
Computer and Biomedical Research. 26, s. 556-567 1993        KAT 1   
 
2
Aasen, T.; Nordahl, S. H. G.; Molvær, O. I.                  
Kaosteori og dens applikasjon innen otonevrologi. Norsk Oto-Laryngologisk   
Forenings Forhandlinger. 152, s. 63-69 1993             KAT 3   
 
3
Bjerknes, R.; Steinsvåg, S.                          
Inhibition of human neutrophil actin polymerization, phagocytosis and     
oxidative burst by components of decongestive nosedrops. Pharmacol Toxicol.  
73, s. 41-45 1993                          KAT 1   
 
4
Cole, P.; Savard, P.; Miljeteig, H.; Haight, J. S. J.             
Resistance to respiratory airflow of the extrapulmonary airways.       
Laryngoscope. 4, s. 447-450 1993                  KAT 1   
 
5
Elgen, A.; Steinsvåg, S. K.                          
Rapport fra "XV World Congress of Otolaryngology, Head and Neck Surgery".   
Ther Medica. 6, s. 31-33 1993                    KAT 3   
 
6
Guttormsen, A. B.; Nordahl, S. H. G.; Olofsson, J.              
Hjemme-applikasjon av EMLA krem før poliklinisk øre-nese-hals kirurgi.    
Pasient/pårørende compliance. Norsk Oto-Laryngologisk Forenings        
Forhandlinger. 152, s. 71-74 1993                  KAT 3   
 
7
Haug, M. H.; Møller, P.; Olofsson, J.                     
Laser surgery in otolaryngology: A 10-year experience. J Otolaryngol. 1: 22, 
s. 42-45 1993                            KAT 1   
 
8
Jensen, Ø.; Møller, P.                            
Myringoplastikker - et fire-årsmateriale. Norsk Oto-Laryngologisk Forenings  
Forhandlinger. 152, s. 87-96 1993                  KAT 3   
 
9
Johannessen, A. C.; Fredriksen, C.; Jacobsen, H.; Jonsson, R.         
Localization of a 65 kD heat shock protein and T-cell receptors in      
Sjögren's syndrome. EOS - Rivista di immunologia ed immunofarmacologia. 13, 
s. 72-73 1993                            KAT 1   
 
10
Liavaag, P. G.; Johannessen, A. C.; Nilsen, R.; Jonsson, R.          
Tumorinfiltrerende T-lymfocytters antigenreseptorer. En immunohistokjemisk  
studie av hode-halskarsinomer. Norsk Oto-Laryngologisk Forenings       
Forhandlinger. 152, s. 75-76 1993                  KAT 3   
 
11
Lind, O.; Harthug, S.                             
Hørselstap etter erytromycinbehandling. Tidsskr Nor Lægeforen. 113 22, s.   
2810-2811 1993                           KAT 8   
 
12
Miljeteig, H.; Hoffstein, V.                         
Determinants of continuous positive airway pressure level for treatment of  
obstructive sleep apnea. Am Rev Resp Dis. 147, s. 1526-1530 1993  KAT 1   
 
13
Miljeteig, H.; Savard, P.; Mateika, S.; Cole, P.; Haight, J. H. S.;      
Hoffstein, V.                                 
Snoring and nasal resistance during sleep. Laryngoscope. 103 8, s. 918-923  
1993                                KAT 1   
 
14
Miljeteig, H.                                 
Tracheotomi som behandling ved obstruktivt søvnapnoesyndrom. Norsk      
Oto-Laryngologisk Forenings Forhandlinger. 152, s. 83-85 1993    KAT 3   
 
15
Miyaguchi, M.; Sakai, S.; Olofsson, J.; Kuwabara, H.; Sakamoto, H.      
Prognostic significance of epidermal growth factor receptor in squamous    
cell carcinoma of the maxillary sinus. Eur Arch Otorhinolaryngol. 249, s.   
478-481 1993                            KAT 1   
 
16
Molvær, O. I.                                 
Baropareses facialis. Norsk Oto-Laryngologisk Forenings Forhandlinger. 152,  
s. 77-81 1993                            KAT 3   
 
17
Nordahl, S. H. G.; Aasen, T.; Molvær, O. I.                  
Balance testing by stabilometry in diving. - AURORA'93 Dive Report. -     
National Hyperbaric Centre, Aberdeen, UK 2, s. 141-146 1993     KAT 3   
 
18
Nordahl, S. H. G.; Olofsson, J.                        
Minitrakeotomi. Tidsskr Nor Lægeforen. 113 2, s. 196-199 1993    KAT 8   
 
19
Nordahl, S. H. G.; Aasen, T.; Molvær, O. I.                  
Otonevrologi ved ØHN-avdelingen, Haukeland Sykehus. En presentasjon av    
utstyr, metodikk og fremtidsplaner. Oto-Laryngologisk Forenings        
Forhandlinger. 152, s. 47-61 1993                  KAT 3   
 
20
Nordahl, S. H. G.; Hoel, T.; Scheel, O.; Olofsson, J.             
Tularemia: A differential diagnosis in oto-rhino-laryngology. J Laryngol   
Otol. 107, s. 127-129 1993                     KAT 1   
 
21
Nordahl, S. H. G.; Aasen, T.; Molvær, O. I.                  
Vestibular testing pre- and post dive. - AURORA'93 Dive Report. - National  
Hyperbaric Centre, Aberdeen, UK 2, s. 147-150 1993         KAT 3   
 
22
Olofsson, J.                                 
Clinical manifestations and diagnostic procedures. Neoplasms of the Larynx.  
(Red.: Ferlito, A.). Churchill Livingstone, s. 361-368 1993     KAT 2   
 
23
Olofsson, J.; Guttormsen, A. B.; Nordahl, S. H. G.              
Improved efficacy of pediatric ENT outpatient surgery using home       
application of EMLA cream. Proc XV World Congress of ORL, Head and Neck    
Surgery, Istanbul, 20.-25.06.93., s. 1012-1016 Istanbul, 1993-06-20 KAT 1   
 
24
Olofsson, J.                                 
Routines for follow-up and the risk of multiple primaries. Neoplasms of the  
Laynx. (Red.: Ferlito, A.). Churchill Livingstone, s. 591-598 1993 KAT 2   
 
25
Savard, P.; Cole, P.; Miljeteig, H.; Haight, J.                
Laryngeal resistance to airflow. Laryngoscope. 103, s. 785-792 1993 KAT 1   
 
26
Steinsvåg, S. K.; Bjerknes, R.; Berg, Ø. H.                  
Effects on human respiratory mucosa and human granulocytes of decongestive  
nosedrops and topical nasal steroids in vitro. Allergy. Suppl. 48:16, s. 22  
1993                                KAT 1   
 
27
Steinsvåg, S. K.; Berg, Ø. H.; Molvær, O. I.                 
Effekt av pustegass på luftveisslimhinne in vitro. NUTEC-FUDT seminar innen  
dykkerteknologi og dykkermedisin/fysiologi. - NUTEC-FUDT, s. 29-32 1993    
                                  KAT 3   
 
28
Steinsvåg, S. K.; Berg, Ø. H.                         
Effekt av slimhinneavsvellende nesedråper og lokale steroider på en modell  
for human luftveisslimhinne og humane granulocytter. Norsk Oto-Laryngologisk 
Forenings Forhandlinger. 152, s. 39-42 1993             KAT 3   
 
29
Steinsvåg, S. K.; Bjerknes, R.; Berg, Ø. H.                  
Human respiratory muscosa and human granulocytes under the influence of    
nasal topical steroids and decongestive preparations in vitro. Allergy.    
Suppl. 48:15, s. 96 1993                      KAT 1   
 
30
Steinsvåg, S. K.                               
Nonadherent, stationary organ culture of human respiratory mucosa. J Tiss   
Cult Meth. 15, s. 161-164 1993                   KAT 1   
 
31
Tonning, F.                                  
Resirkulering av høreapparater. Evaluering av prøveordning i Hordaland. -   
Sosialdepartementets sammendragsserie 9, s. 1-5 1993        KAT 3   
 
32
Topstad, T. K.; Olofsson, J.; Kvinnesland, K.                 
Transposisjon av utførselsgangene til submandibulariskjertlene ved sikling.  
Tidsskr Nor Lægeforen. 113 20, s. 2572-2575 1993          KAT 8   
 
33
Vik, H.; Steinsvåg, S. K.; Elsayed, S.                    
Studies on the allergenicity of the amino terminal epitope (Bet v I 23-28)  
from birch pollen allergen. Int Arch Allergy Immunology. 101, s. 89-94 1993  
                                  KAT 1   
 
34
Vik, H.; Steinsvåg, S. K.; Dybendal, T.; Florvaag, E.; Holen, E.; Elsayed,  
S.                                      
Studies on the biological activities of the amino terminal epitope 23-28   
from the major birch pollen allergen Bet v 1. Molecular Biology and      
Immunology of Allergens. (Red.: Kraft, D., Sehon, A.). CRC Press, Boca Raton, 
s. 223-226 1993                           KAT 2   
 
35
Warland, A.                                  
Aural rehabilitation. Aspects of treatment of elderly hearing impaired with  
hearing instruments and other assistive devices. 1993        KAT 4a  
 
36
Warland, A.; Tonning, F.                           
Factors to consider when in-the-canal hearing instruments are used in aural  
rehabilitation. Scand Audiol. 22, s. 47-55 1993           KAT 1   
 

<- forrigeinnholdneste ->