Det historisk-filosofiske fakultet

Historisk institutt

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Kortformat.

1
Aarbakke, Vemund; Suhrke, Astri                        
Flyktninger i den muslimske verden: begrep, rett og praksis. Internasjonal  
politikk.: 2 1993 ISSN 0020-577x                  A04    
 
2
Abu Salim, M. I.                               
al-Athar al-kamila. (The complete writings of Muhammad Ahmad, the Mahdi.   
Volume 5.). 1993                          B01    
 
3
Bagge, Sverre                                 
Arnved Nedkvitne og Per G. Norseng, Oslo bys historie I. Byen under      
Eikaberg. (anmeldelse). Historisk tidsskrift.: 2, s. 245-245 1993 ISSN    
0018-263X                              A07    
 
4
Bagge, Sverre                                 
The Autobiography of Abelard and Medieval Individualism. Journal of Medieval 
History. 19, s. 327-350 1993 ISSN 0304-4181             A02    
 
5
Bagge, Sverre                                 
The Norwegian Monarchy in the Thirteenth Century. Kings and Kingship in    
Medieval Europe. Red. Duggan, A. King's College London Medieval Studies,   
159-78 1993 ISBN 0 9513085 99 ISSN 0953-217x            A02    
 
6
Bjørkelo, Anders                               
Some recent efforts to photograph, analyse and publish private papers from  
the period 1750-1900 in the Northern Sudan. Proceedings from the Seventh   
International Conference of the Society for Nubian Studies in Geneva. 1 1993 
                                  A05    
 
7
Bjørkelo, Anders                               
Sudan og skrifta på veggen. Bergens Tidende. 1993-02-12       A07    
 
8
Blom, Ida                                   
Ammerutiner - et stridsspørsmål mellom leger og mødre? Klokskap og      
kundighet. Red. Kirkevold, Marit; Nortvedt, Finn; Alvsvåt, Herdis. Ad Notam, 
Gyldendal AS, Oslo 1993                       A05    
 
9
Blom, Ida                                   
Asia og Afrika, Tredje Verden. Cappelens kvinnehistorie. Red. Blom, Ida.   
Cappelen 1993                            A05    
 
10
Blom, Ida                                   
En nasjon - to kjønn. Norge fra 1880-årene til 1913. Historisk tidskrift.:  
4, 420-439 1993 ISSN 0345-469x                   A04    
 
11
Blom, Ida                                   
Equality and the Threat of War in Scandinavia, 1884-1905. Men, Women and   
War, Historical Studies XVIII. Red. Fraser, T. G.; Jeffery, Keith, 100-118.  
1993                                A05    
 
12
Blom, Ida                                   
Margarethe Bonnevie - skisse av et liv. Portretter fra norsk historie. Red.  
Bjørgum, Jorunn, 161-184 1993                    A05    
 
13
Blom, Ida                                   
Språk, mentalitet og virkelighetsforståelse. Opposisjonsinnlegg ved      
doktordisputas, trykt som anmeldelse av Bente Rosenbeck: Kvindekøn,      
Gyldendal 1987 og Kroppens politikk. Om køn, kultur og videnskab. Museum   
Tusculanum 1992. Historisk Tidsskrift (Dansk). 93: 1, 155-168 1993 A03    
 
14
Dyrvik, Ståle; Moen, Bjørg                          
Demografi. Rapport. - Etterkrigshistorisk register. - LOS-senteret 1993    
                                  C01    
 
15
Grønlie, Tore                                 
Industriforvaltningen - et styringsredskap? Arbeiderpartiet og planstyret   
1945-1965. Red. Nordby, T. 1993                   A05    
 
16
Grønlie, Tore                                 
Styreroller i statsaksjeselskapene. Styrets rolle. Red. Grønlie, Tore; Reve, 
Torger 1993                             A05    
 
17
Grønlie, Tore; Reve, Torger                          
Styrets rolle. Red. Grønlie, Tore; Reve, Torger 1993        B01    
 
18
Grønlie, Tore                                 
Utenlandsk kapital i norsk industrisering. Slagenraffineriet - et       
vendepunkt? Esso perspektiv. 1993                  A07    
 
19
Helle, Knut                                  
De norske klostrenes kulturelle rolle. Tverrfaglige seminarer i Tønsberg.   
Rapport. Tønsberg bibliotek og Riksantikvaren, Tønsberg 1, 112-122 1993    
                                  A05    
 
20
Helle, Knut                                  
Norway. Medieval Scandinavia, an Encyclopedia. Red. Pulsiano, Ph., 436-440  
1993                                A05    
 
21
Helle, Knut                                  
Norway, 800-1200. Viking Revaluations. Red. Faulkes, A.; Perkins, R., 1-14  
1993                                A05    
 
22
Helle, Knut                                  
Royal Administration and Finances, Norway. Medieval Scandinavia, an      
Encyclopedia. Red. Pulsiano, Ph., 539-541 1993           A05    
 
23
Helle, Knut                                  
Towns. Medieval Scandinavia, an Encyclopedia. Red. Pulsiano, Ph., 647-649   
1993                                A05    
 
24
Hovland, Edgar                                
Christian Fredriksen til Melbu. Portretter fra norsk historie. Red. Bjørgum, 
J. 1993                               A05    
 
25
Hovland, Edgar                                
Den første oljekrise. Esso Perspektiv.: 2 1993           A07    
 
26
Hovland, Edgar                                
I Nordland den første - og siden den største. Banken, folket og fylket.    
Nordlandsbanken og Nordlands Næringsliv gjennom 100 år. Red. Fygle, S. 1993  
                                  A05    
 
27
Hovland, Edgar                                
I parafinlampens skjær. Esso Perspektiv.: 2 1993          A07    
 
28
Håland, Evy                                  
I Kvinnenes vold: På Midtvinters-fest i gresk-Makedonia. Jordens Folk 3.   
1993                                A04    
 
29
Håland, Evy                                  
I Kvinners Vold på Midtvinters-fest i Gresk-Makedonia. Jordens Folk. 3,    
100-105 1993                            A05    
 
30
Håland, Evy                                  
Ideologier og mentaliteter: En reise fra antikkens Hellas til det moderne   
Middelhavssamfunn. Alberte. Skriftserie om kvinneforskning. Universitetet i  
Tromsø: 2, 74-82 1993 ISSN 0803-5717                A04    
 
31
Håland, Evy                                  
Karneval og Nasjonalisme i Gresk-Makedonia. Samtiden.: 4, 55-61 1993     
                                  A04    
 
32
Håland, Evy                                  
Karneval og Nasjonalisme i Gresk-Makedonia. Samtiden nr. 4. 1993  A04    
 
33
Håland, Evy                                  
Keiserkult: Fremmed kult i det romerske samfunn? Religionsvidenskabeligt   
tidsskrift. 22, 5-29 1993 ISSN 0108-1993              A03    
 
34
Håland, Evy                                  
Keiserkult: Fremmed kult i det romerske samfunn? Religionsvidenskapeligt   
Tidsskrift nr. 22. 1993                       A04    
 
35
Håland, Evy                                  
Okseoffer og Helgenfest. Sfinx., 154-157 1993 ISSN 0105-7618    A03    
 
36
Håland, Evy                                  
Sankta Domenica eller Babo-fest: på kvinnofest i grekiska Makedonia. Medusa. 
Svensk tidsskrift för antiken. 2, 14-20 1993 ISSN 0349-456X    A03    
 
37
Håland, Evy                                  
Sankta Domenica eller Babo-fest: på kvinnofest i grekiska Makedonien.     
Medusa, Svensk tidsskrift for antiken. Foreningen for en svensk        
antiktidskrift,2 1993                        A03    
 
38
Jøssang, Lars Gaute                              
Det gløymde folket. Ut i all verden.: 2 1993            A06    
 
39
Jøssang, Lars Gaute                              
Kvalitetssikring - det nye managementknepet. Arkivråd. 1993 ISSN 0518-6935  
                                  A04    
 
40
Jøssang, Lars Gaute                              
Å, eg veit meg ei hei. Sjå Jæren, Årbok for Jærmuseet. 1993     A05    
 
41
Kolle, Nils                                  
En Sand Guldgrube. (Vårsildfiskeriet ca. 1810-70). Kulturhistorisk vegbok   
for Hordaland. 1993                         A05    
 
42
Kolle, Nils                                  
Jektfart og fartøybygging. Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. 1993     
                                  A05    
 
43
Meyer, Jørgen Christian; Ravnå, P. B.                     
Den forgiftede gave. Pakke i Datastøttet Læring. 1993        C99    
 
44
Meyer, Jørgen Christian                            
En reise til Afrika. Cappelens kvinnehistorie. Cappelen 3, 97-108 1993    
                                  A05    
 
45
Meyer, Jørgen Christian                            
Hvorfor blev det Socrates og Caesar, og ikke en Djengis Khan eller en     
Attila. Historie. 3, 5-28 1993                   A04    
 
46
Meyer, Jørgen Christian                            
Supplementum grunnfag. Ny revidert utgave. 1993           C02    
 
47
Mjeldheim, Leiv                                
Dagbladet og Venstre. Dagbladets historie 1869-1994. 1993      A05    
 
48
O'Fahey, Rex Seán; Abu Salim, M. I.                     
A Sudanese in Indonesia. A note on Ahmad Muhammad Surkitti. Indonesia circle. 
59/60, 68-72 1993 ISSN 0306-2848                  A02    
 
49
O'Fahey, Rex Seán                              
Arabic Literature of Africa. Eastern Sudanic Africa. Red. Hunwick, J. O.;   
O'Fahey, R. S. 1, 438 s. 1993                    A05    
 
50
O'Fahey, Rex Seán                              
Games, dancing and handclapping, a Sufi controversy in South Arabia. The   
Middle East - Unity and Diversity., 123-132 København, 1993     D02    
 
51
O'Fahey, Rex Seán                              
Islamic Hegemonies in the Sudan: Sufism, Mahdism and Islamism. Muslim     
Identity and Social change in Sub-Saharan Africa. Red. Brenner, Louis, 21-35 
1993                                A05    
 
52
O'Fahey, Rex Seán; Thomassen, Einar                     
Letters to Makkib, Abd al-Aziz. The Letters of Ahmad ibn Idris. Red.     
Thomassen, Einar; Radtke, Bernd, 11-41 1993             A05    
 
53
O'Fahey, Rex Seán; Radtke, Bernd                      
Miscellaneous letters. Letters of Ahmad ibn Idris., 144-175 1993  A05    
 
54
O'Fahey, Rex Seán                              
Neo-Sufism Reconsideren, with special reference to Ahmad ibn Idris. Der    
Islam. 70, 52-87 1993 ISSN 0021-1818                A02    
 
55
Oldervoll, Jan                                
Mapping and Cartography. The Teaching of Historical Computing: An       
International Frameword. Red. Dairs, Virginia. St.Katarinen 1993  A05    
 
56
Oldervoll, Jan                                
Wiencens - ei datamaskin for framtida? Historia. 1993        A05    
 
57
Sigurdsson, Jon Vidar                             
From Conversion to Reformation, circa 800-1500. Medieval Scandinavia.     
University of Minnesota Press, Minneapolis 1993           A07    
 
58
Sigurdsson, Jon Vidar                             
Goder og maktforhold på Island i fristatstiden. Dr. art. avhandling. 1993   
                                  C03    
 
59
Sigurdsson, Jon Vidar                             
Skomakerne i Vågsbotn-gård. Skrifter. Bergens historiske forening. 83, 23-54 
1993 ISSN 0800-062x                         A04    
 
60
Sigurdsson, Jon Vidar                             
Soga om Austmenn. Collegium Medievale 1993,2. 1993         A07    
 

<- forrigeinnholdneste ->