Det medisinske fakultet

Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Kortformat.

1
Bergsholm, P.; Oulie, D.; Holsten, F.; Myking, O.               
Can disulfiram potentiate the dexamethasone suppression test in depressive  
patients? Journ of Affective Disorders. 28, s. 241-247 1993     Kat 1   
 
2
Hausken, T.; Svebak, S.; Wilhelmsen, J.; Haug, T. T.; Olafsen, K.;      
Petterson, E.; Hveem, K.; Berstad, A.                     
Low vagal tone and antral dysmotility in patients with functional       
dyspepsia. Psychosom Med. 55, s. 12-22 1993             Kat 1   
 
3
Holsten, F.                                  
Elektrokonvulsiv behandling 1993. Kompendium. 1993         Kat 7   
 
4
Holsten, F.                                  
Kompendium i kognitiv terapi. 1993                 Kat 7   
 
5
Høyersten, J. G.                               
Når fylkespolitikerne nærmer seg etikken. Bergens Tidende. 1993   Kat 5   
 
6
Høyersten, J. G.                               
Sorg og kriser i norrøn litteratur. Tidsskrift for Den norske lægeforening.  
9, s. 1086-1091 1993                        Kat 8   
 
7
Høyersten, J. G.                               
Uforfalsket riveglede. Psykologiske momenter ved riving og bevaring.     
Fortidsvern. 4 1993                         KAT 5   
 
8
Roness, A.                                  
Den psykiatriske service i dagens samfunn. Kronikk. Bergens Tidende. 1993   
                                  Kat 5   
 
9
Roness, A.                                  
Stress og medisiner. Ulrik. 3: 1 1993                Kat 5   
 
10
Roness, A.                                  
Søkelys på psykiatrisk legevakt. Kronikk. Bergens Tidende. 1993   Kat 5   
 
11
Roness, A.                                  
Tap og sorg. De ulike faser i sorgarbeidet. Mennesker, traumer og kriser.   
(Red.: Weisæth, L., Mehlum, L.). Universitetsforlaget, s. 190-198 1993    
                                  KAT 6   
 
12
Roness, A.                                  
Trygdelegen og pasienten. Tidsskr Nor Lægeforen.: 24, s. 3065 1993 Kat 7   
 
13
Roness, A.                                  
Økende selvmordstendens hos ungdom. Tidsskr Nor Lægeforen.: 16, s. 113 1993  
                                  Kat 7   
 

<- forrigeinnholdneste ->