Det medisinske fakultet

Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sosialmedisin

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Kortformat.

1
Gogstad, A.; Broch, O. J.; Humerfelt, S.                   
Akupunktur, kvalitetskontroll og etikk. Tidsskr Nor Lægeforen. 113, s.    
1459-1460 1993                           KAT 8   
 
2
Gogstad, A.                                  
Attføring. Håndbok for bedriftshelsetjeneste. Red. Moen, B.; et al.,.     
Institutt for arbeidsmedisin, Universitetet i Bergen, s. 75-99 1993 KAT 6   
 
3
Gogstad, A.                                  
Ulv. Tidsskr Nor Lægeforen. 113, s. 2435-2436 1993         KAT 7   
 
4
Haug, K.; Aarø, L. E.; Fugelli, P.                      
Smoking habits in early pregnancy related to age of smoking debut. Fam Pract. 
10, s. 66-69 1993                          KAT 1   
 
5
Løkeland, T.; Nygård, A. B.; Salbu, H. Ramm; Salvesen, I.; Skei, S.;     
Varugmese, K.; Haugan, V. I. Øksne; Haug, K.                 
Etablering av røykevaner blant ungdom. En undersøkelse blant elever i     
niende klasse. Tidsskr Nor Lægeforen. 113, s. 3259-3261 1993    KAT 8   
 

<- forrigeinnholdneste ->