Det medisinske fakultet

Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Kortformat.

1
Fossan, G. O.; Lærum, M.; Fauskanger, R.; Bergheim, A.            
Bidrag fra spesialisthelsetjenesten i geriatri. Mat, alderdom og       
eldreomsorg. (Red.: Elvbakken, K. T.). Kommuneforlaget, Oslo, s. 199-212   
1993                                KAT 6   
 
2
Fossan, G. O.                                 
Underernæring blant eldre. Mat, alderdom og eldreomsorg. (Red.: Elvbakken,  
K. T.). Kommuneforlaget, Oslo, s. 199-212 1993           KAT 6   
 
3
Lærum, M.                                   
Ambulant geriatrisk team. - Idebank for helsetjenesten. 1993    KAT 3   
 
4
Lærum, M.                                   
Medisinsk rehabilitering - Hva skjer på Haraldsplass?. - Hordahelse,     
Informasjon fra Fylkeslegen i Hordaland 1993            KAT 3   
 
5
Nygaard, H. A.; Rotevatn, T. S.                        
Bruk av hypnotika hos eldre rehabiliteringspasienter. Tidsskr Nor Lægeforen. 
113, s. 3228-3230 1993                       KAT 8   
 
6
Nygaard, H. A.                                
Legemidlers betydning for fall hos eldre. Norsk Tidsskr for Geriatri.: 1,   
s. 22-25 1993                            KAT 8   
 
7
Nygaard, H. A.; Birkedal, L.; Børnes, T.; Ebbesvik, R.            
Rehabilitering av eldre. Har det noen hensikt? Erfaring med rehabilitering  
i sykehjem. - Rosa serie. - Kommunalavdeling for helse og sosiale tjenester, 
Bergen: 12 1993                           KAT 3   
 

<- forrigeinnholdneste ->