Det medisinske fakultet

Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Kortformat.

1
Berntsen, M.; Vatshelle, Å.                          
Aminer, hydraziner og nitriler. Håndbok for bedriftshelsetjenesten : del 2:  
Kjemiske arbeidsmiljøfaktorer. 1993                 KAT 6   
 
2
Berntsen, M.; Hollund, B.E.                          
Arbeidsmiljøkartlegging ved kjemisk helsefare. Håndbok for          
bedriftshelsetjenesten : del 2: Kjemiske arbeidsmiljøfaktorer. 1993 KAT 6   
 
3
Berntsen, M.; Vatshelle, Å.                          
Etere og estere. Håndbok for bedriftshelsetjenesten : del 2: Kjemiske     
arbeidsmiljøfaktorer. 1993                     KAT 6   
 
4
Berntsen, M.; Vatshelle, Å.                          
Karboksylsyrer og amider. Håndbok for bedriftshelsetjenesten : del 2:     
Kjemiske arbeidsmiljøfaktorer. 1993                 KAT 6   
 
5
Berntsen, M.; Vatshelle, Å.                          
Nitrogenforbindelser. Håndbok for bedriftshelsetjenesten : del 2: Kjemiske  
arbeidsmiljøfaktorer. 1993                     KAT 6   
 
6
Berntsen, M.; Vatshelle, Å.                          
Oksygen, ozon, karbonmonoksid og karbondioksid. Håndbok for          
bedriftshelsetjenesten : del 2: Kjemiske arbeidsmiljøfaktorer. 1993 KAT 6   
 
7
Grønning, M.; Riise, T.; Kvåle, G.; Albrektsen, G.; Midgaard, R.; Nyland, H. 
Infections in childhood and adolescence in multiple sclerosis. A case     
control study. Neuroepidemiology. 12, s. 61-69 1993         KAT 1   
 
8
Grønning, M.; Albrektsen, G.; Kvåle, G.; Moen, B.E.; Aarli, J.A.; Nyland, H. 
Organic solvents and multiple sclerosis - A case control study. Acta Neurol  
Scand. 88, s. 247-250 1993                     KAT 1   
 
9
Hollund, B.E.; Berntsen, M.                          
Forebyggende og miljøforbedrende tiltak. Håndbok for bedriftshelsetjenesten  
: del 2: Kjemiske arbeidsmiljøfaktorer. 1993            KAT 6   
 
10
Hollund, B.E.; Kyvik, K.R.; Moen, B.E.; Berntsen, M.; Flo, R.; Riise, T.   
Kjemisk arbeidsmiljø på dekk på et produkttankskip ved lasting av bensin   
med åpne luker. Norsk tidsskrift for arbeidsmedisin. 14, s. 241-245 1993   
                                  KAT 8   
 
11
Kyvik, K.R.; Berntsen, M.; Moen, B.E.                     
Et lite skritt for menneskeheten, men et rimelig stort for Institutt for   
arbeidsmedisin. Norsk tidsskrift for arbeidsmedisin. 14, s. 211-214 1993   
                                  KAT 5   
 
12
Kyvik, K.R.; Hollund, B.E.                          
Plastmaterialer. Håndbok for bedriftshelsetjenesten : del 2: Kjemiske     
arbeidsmiljøfaktorer. 1993                     KAT 6   
 
13
Kyvik, K.R.                                  
Psykososialt arbeidsmiljø og hjerte-/karsykdom. Håndbok for          
bedriftshelsetjenesten : del 3: Arbeidsmiljøfaktorer som belaster       
muskel-/skjelettsystemet, psykososiale arbeidsmiljøfaktorer og. 1993     
                                  KAT 6   
 
14
Moen, B.E.; Berntsen, M.                           
Alifatiske og syklo-alifatiske hydrokarboner, samt              
hydrokarbonblandingsstoffer. Håndbok for bedriftshelsetjenesten : del 2:   
Kjemiske arbeidsmiljøfaktorer. 1993                 KAT 6   
 
15
Moen, B.E.                                  
Arbeidsmedisinsk anamnese - kjemisk helsefare. Håndbok for          
bedriftshelsetjenesten : del 2: Kjemiske arbeidsmiljøfaktorer. 1993 KAT 6   
 
16
Moen, B.E.; Berntsen, M.; Sætersdal, L.; Skjelfjord, L.; Præsttun, A.-G.;   
Moe-Nilssen, R.; Vatshelle, Å.; Hollund, B.E.                 
Arbeidsmiljøfaktorer som belaster muskel-/skjelettsystemet, psykososiale   
arbeidsmiljøfaktorer og rusmiddelproblematikk. Institutt for arbeidsmedisin  
1993                                KAT 6   
 
17
Moen, B.E.; Berntsen, M.; Hollund, B.E.                    
Aromatiske hydrokarboner. Håndbok for bedriftshelsetjenesten : del 2:     
Kjemiske arbeidsmiljøfaktorer. 1993                 KAT 6   
 
18
Moen, B.E.; Torp, S.; Hollund, B.E.                      
Bilmekanikernes hender : tema håndeksem. Populærvitenskapelig informasjon   
til bilmekanikere. - Institutt for arbeidsmedisin 1993       KAT 3   
 
19
Moen, B.E.                                  
Forekomst av arbeidsrelaterte belastningslidelser. Håndbok for        
bedriftshelsetjenesten : del 3: Arbeidsmiljøfaktorer som belaster       
muskel-/skjelettsystemet, psykososiale arbeidsmiljøfaktorer. 1993  KAT 6   
 
20
Moen, B.E.                                  
Generelt om helsekontroller og eksponering for kjemiske            
arbeidsmiljøfaktorer. Håndbok for bedriftshelsetjenesten : del 2: Kjemiske  
arbeidsmiljøfaktorer. 1993                     KAT 6   
 
21
Moen, B.E; Berntsen, M.; Sætersdal, L.; Skjelfjord, L.; Præsttun, A.-G.;   
Moe-Nilssen, R.; Vatshelle, Å.; Hollund, B.E.                 
Håndbok for bedriftshelsetjenesten. Institutt for arbeidsmedisin 1993     
                                  KAT 6   
 
22
Moen, B.E.; Berntsen, M.; Sætersdal, L.; Skjelfjord, L.; Præsttun, A.-G.;   
Moe-Nilssen, R.; Vatshelle, Å.; Hollund, B.E.                 
Kjemiske arbeidsmiljøfaktorer. Institutt for arbeidsmedisin 1993  KAT 6   
 
23
Moen, B.E.; Aaseth, J.A.; Berntsen, M.                    
Metaller. Håndbok for bedriftshelsetjenesten : del 2: Kjemiske        
arbeidsmiljøfaktorer. 1993                     KAT 6   
 
24
Moen, B.E.                                  
Nevrologisk undersøkelse. Håndbok for bedriftshelsetjenesten : del 2:     
Kjemiske arbeidsmiljøfaktorer. 1993                 KAT 6   
 
25
Moen, B.E.                                  
Overraskende dom i "løsemiddelsak". Norsk tidsskrift for arbeidsmedisin. 14, 
s. 99-101 1993                           KAT 7   
 
26
Moen, B.E.                                  
Skiftarbeid. Håndbok for bedriftshelsetjenesten : del 3:           
Arbeidsmiljøfaktorer som belaster muskel-/skjelettsystemet, psykososiale   
arbeidsmiljøfaktorer og. 1993                    KAT 6   
 
27
Moen, B.E.                                  
Utbrenthet. Håndbok for bedriftshelsetjenesten : del 3:            
Arbeidsmiljøfaktorer som belaster muskel-/skjelettsystemet, psykososiale   
arbeidsmiljøfaktorer og. 1993                    KAT 6   
 
28
Nysæther, A.; Hollund, B.E.                          
Halogenerte hydrokarboner. Håndbok for bedriftshelsetjenesten : del 2:    
Kjemiske arbeidsmiljøfaktorer. 1993                 KAT 6   
 
29
Riise, T.                                   
Epidemiologi ved multippel sklerose - en jakt på eksogene faktorer. Norsk   
Epidemiologi. 3, s. 36-37 1993                   KAT 8   
 
30
Thorseth, O.M.; Hollund, B.E.                         
Pesticider. Håndbok for bedriftshelsetjenesten : del 2: Kjemiske       
arbeidsmiljøfaktorer. 1993                     KAT 6   
 
31
Torp, S.; Moen, B.E.; Hollund, B.E.                      
Bilmekanikernes hender : tema vibrerende håndverktøy og hvite fingre.     
Populærvitenskapelig informasjon til bilmekanikere. - Universitetet i     
Bergen, Institutt for arbeidsmedisin 1993              KAT 5   
 
32
Vatshelle, Å.; Berntsen, M.; Moen, B.E.                    
Aldehyder og ketoner. Håndbok for bedriftshelsetjenesten : del 2: Kjemiske  
arbeidsmijøfaktorer. 1993                      KAT 6   
 
33
Vatshelle, Å.; Berntsen, M.                          
Alkaliske hydroksider. Håndbok for bedriftshelsetjenesten : del 2: Kjemiske  
arbeidsmiljøfaktorer. 1993                     KAT 6   
 
34
Vatshelle, Å.; Berntsen, M.                          
Alkoholer, glykoler og glykolderivater. Håndbok for bedriftshelsetjenesten  
:del 2: Kjemiske arbeidsmiljøfaktorer. 1993             KAT 6   
 
35
Vatshelle, Å.; Berntsen, M.                          
Cyanider. Håndbok for bedriftshelsetjenesten : del 2: Kjemiske        
arbeidsmiljøfaktorer. 1993                     KAT 6   
 
36
Vatshelle, Å.; Hollund, B.E.                         
Halogener og halogenforbindelser. Håndbok for bedriftshelsetjenesten : del  
2: Kjemiske arbeidsmiljøfaktorer. 1993               KAT 6   
 
37
Vatshelle, Å.; Berntsen, M.                          
Heterosykliske hydrokarboner. Håndbok for bedriftshelsetjenesten : del 2:   
Kjemiske arbeidsmiljøfaktorer. 1993                 KAT 6   
 
38
Vatshelle, Å.; Berntsen, M.                          
Svovelforbindelser. Håndbok for bedriftshelsetjenesten : del 2: Kjemiske   
arbeidsmiljøfaktorer. 1993                     KAT 6   
 

<- forrigeinnholdneste ->