Det medisinske fakultet

Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Kortformat.

1
Abrahamsen, J. F.; Småland, R.; Sandberg, S.; Aakvaag, A.; Lote, K.      
Circadian variation in serum cortisol and circulating neutrophils are     
markers for circadian variation of bone marrow proliferation in cancer    
patients. Eur J Haematol. 50, s. 206-212 1993            KAT 1   
 
2
Bærheim, A.                                  
Om grenser. Utposten. 22, s. 120-121 1993              KAT 7   
 
3
Bærheim, A.; Lærum, E.                            
Symptomatic lower urinary tract infection induced by cooling of the feet.   
Scand J Prim Health Care. 11, s. 290-290 1993            KAT 1   
 
4
Bærheim, A.; Hunskår, S.                           
Urine sampling technique. Br J Gen Pract. 43, s. 308-308 1993    KAT 1   
 
5
Dalbak, L. G.; Theodorsen, L.; Aune, M. W.; Sandberg, S.           
Reticulocytter - automatisert telling gir nye muligheter. Tidsskr Nor     
Lægeforen. 113, s. 709-712 1993                   KAT 7   
 
6
Eskeland, B.; Malterud, K.                          
Iron supplementation in pregnancy - General practitioners' compliance with  
official recommendations. Scand J Prim Health Care. 11, s. 263-266 1993    
                                  KAT 1   
 
7
Eskeland, B.                                 
Jerntilskudd i svangerskapet. Selektiv eller rutinemessig profylakse?     
Tidsskr Nor Lægeforen. 113, s. 2383-2384 1993            KAT 8   
 
8
Hannestad, Y. S.; Hunskår, S.; Matheson, I.                  
Endring i salg av østrogener 1989-92. Effekter av en nasjonal         
konsensuskonferanse? Tidsskr Nor Lægeforen. 113, s. 3479-3482 1993 KAT 8   
 
9
Haram, K.; Sandberg, S.; Ulstein, M.                     
High ferritin post partum: an acute phase reaction. Acta Obstet Gynecol    
Scand. 72, s. 50-51 1993                      KAT 1   
 
10
Hirsch, R. E.; Lin, M. J.; Pulakhandam, U. R.; Nagel, R. L.; Sandberg, S.   
Hemoglobin oxygen affinity is increased in erythropoietic protoporphyria.   
Photochem Photobiol. 57, s. 885-889 1993              KAT 1   
 
11
Hunskår, S.; Fosse, R. T.                           
Allergy to laboratory mice and rats: a review of its prevention,       
management, and treatment. Lab animals. 27, s. 206-221 1993     KAT 1   
 
12
Hunskår, S.                                  
Legeutdanninga i pakt med samfunnsutviklinga. Legeutdanningen mot år 2000.  
Prisoppgåve. - Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet 1993 KAT 3   
 
13
Hunskår, S.; Sandvik, H.                           
One hundred and fifty men with urinary incontinence. III. Psychosocial    
consequences. Scand J Prim Health Care. 11, s. 193-196 1993     KAT 1   
 
14
Hunskår, S.; Bærheim, A.                           
Sykdommer i nyrene og urinveiene. Store Norske Leksikon. Medisin og helse.  
Kunnskapsforlaget, Oslo, s. 467-476 1993              KAT 5   
 
15
Malterud, K.                                 
Klinisk kunnskap - fakta eller noe mer? Noen kunnskapsteoritiske       
synspunkter. Tidsskr Nor Lægeforen. 113, s. 3248-3250 1993     KAT 7   
 
16
Malterud, K.                                 
Legeutdanningen år 2000 - Pasientene og forventningene. Prisoppgave. -    
Universitetet i Bergen, Det medisinske fakultet, s. 21-29 1993   KAT 3   
 
17
Malterud, K.                                 
Medical theories derived from clinical practice. Scand J Prim Health Care.  
11, s. 81-82 1993                          KAT 7   
 
18
Malterud, K.                                 
Medisinsk filosofi i utdanning og forskning. Tanker om sykdom og tanker om  
helse. (Red.: Kirkengen, A. L., Jørgensen, J.). TANO, Oslo, s. 91-102 1993  
                                  KAT 6   
 
19
Malterud, K.                                 
Shared understanding of the qualitative research process - Guidelines for   
the medical researcher. Family Practice. 10, s. 201-206 1993    KAT 1   
 
20
Malterud, K.                                 
Strategies for empowering women's voices in the medical culture. Health Care 
for Women International. 14, s. 365-373 1993            KAT 7   
 
21
Malterud, K.                                 
The issue of validity regarding the contents of consultations. Scand J Prim  
Health Care. Suppl. 11:2, s. 64-67 1993               KAT 1   
 
22
Malterud, K.                                 
Vanlige helseplager hos kvinner - ubestemte og diffuse? Kvinnemedisin (Red.: 
Schei, B., Botten, G., Sundby, J.). Ad Notam Gyldendal, Oslo, s. 259-272   
1993                                KAT 6   
 
23
Meland, E.                                  
Kvalitetssikring av den diagnostiske prosess. Tidsskr Nor Lægeforen. 113,   
s. 1619-1621 1993                          KAT 7   
 
24
Meland, E.                                  
Om falsk positivitet og falske profeter. Utposten. 22, s. 100-104 1993    
                                  KAT 7   
 
25
Meland, E.                                  
Validitet og ydmykhet. Tanker om sykdom og tanker om helse. (Red.:      
Kirkengen, A. L., Jørgensen, J.). TANO, Oslo, s. 80-89 1993     KAT 6   
 
26
Meland, Eivind; Lærum, Even; Aakvaag, Asbjørn; Ulvik, Rune J         
Kan saltreduksjon føre til økt insulinresistens hos hypertonikere? Program  
og sammendrag. Trondheim, 16-16 Trondheim, 1993           D03    
 
27
Meland, Eivind                                
Om falsk positivitet og falske profeter. Utposten., 100-104, 1993  A07    
 
28
Meland, Eivind                                
Validitet og ydmykhet. Medisinsk teori. Tanker om sykdom og tanker om helse. 
Red. Kirkengen, Anne Luise; Jørgensen, Jørgen. Tano, 153, 1993 ISBN      
82-518-3177-6                            A05    
 
29
Rokstad, K.; Fugelli, P.                           
How to succeed in a multipractice study. Fam Med. 25, s. 256-259 1993     
                                  KAT 1   
 
30
Sandberg, S.                                 
Klinisk kjemisk undersøkelse av blod og bloddannende organer. Kjemiske    
arbeidsmiljøfaktorer (Red.: Moen, B., Berntsen, M., Sætersdal, L.,      
Skjelfjord, L., Præsttun, A., Moe-Nilssen, R., Vatshelle, Å., Hollund, B.).  
a.s. Joh. Nordahls trykkeri 2, s. 473-477 1993           KAT 6   
 
31
Sandberg, S.                                 
Klinisk kjemisk undersøkelse av lever. Kjemiske arbeidsmiljøfaktorer (Red.:  
Moen, B., Berntsen, M., Sætersdal, L., Skjelfjord, L., Præsttun, A.,     
Moe-Nilssen, R., Vatshelle, Å., Hollund, B.). a.s. Joh. Nordahls trykkeri,  
Oslo 2, s. 469-470 1993                       KAT 6   
 
32
Sandberg, S.                                 
Klinisk kjemisk undersøkelse av nyre og urinveier. Kjemiske          
arbeidsmiljøfaktorer (Red.: Moen, B, Berntsen, M., Sætersdal, L.,       
Skjelfjord, L., Præsttun, A., Moe-Nilssen, R., Vatshelle, Å., Hollund, B.).  
a.s. Joh. Nordahls trykkeri 2, s. 470-473 1993           KAT 6   
 
33
Sandvik, H.                                  
Bekjempelse av skabb i Ytre Nordhordland legedistrikt. Et samfunnsmedisinsk  
eksperiment i 1860-årene. Tidsskr Nor Lægeforen. 113, s. 40-43 1993 KAT 8   
 
34
Sandvik, H.                                  
De siste dødsfall av kopper i Ytre Nordhordland. Tidsskr Nor Lægeforen. 113, 
s. 2096-2098 1993                          KAT 8   
 
35
Sandvik, H.                                  
"Dei Vise forvidle Væræ!" En distriktsleges kamp mot overtro og trolldom på  
1800-tallet. Tidsskr Nor Lægeforen. 113, s. 3572-3574 1993     KAT 8   
 
36
Sandvik, H.; Hunskår, S.; Kveine, E.                     
Female urinary incontinence - psychosocial impact, self care, and       
consultations. Scand J Caring Sci. 7, s. 53-56 1993         KAT 1   
 
37
Sandvik, H.                                  
Fødselsomsorgen i Ytre Nordhordland 1858-1887. En sammenligning med      
nasjonal statistikk. Tidsskr Nor Lægeforen. 113, s. 3715-3717 1993 KAT 8   
 
38
Sandvik, H.; Hunskår, S.                           
Incontinence pads - prevalence of use and individual consumption. Scand J   
Soc Med. 21, s. 120-121 1993                    KAT 1   
 
39
Sandvik, H.                                  
Michael Sars og koleraen i Manger 1849. Tidsskr Nor Lægeforen. 113, s.    
1082-1085 1993                           KAT 8   
 
40
Sandvik, H.                                  
Tyfoidfeber i Ytre Nordhordland legedistrikt. Smitteveier, insidens og    
letalitet i perioden 1854-1883. Tidsskr Nor Lægeforen. 113, s. 1990-1993   
1993                                KAT 8   
 
41
Sandvik, H.; Hunskår, S.; Seim, A.; Hermstad, R.; Vanvik, A.; Bratt, H.    
Validation of a severity index in female urinary incontinence and its     
implementation in an epidemiologic survey. J Epidemiol Community Health. 47, 
s. 497-499 1993                           KAT 1   
 
42
Sandvik, Hogne                                
Diagnostisk klassifisering av kvinner med urininkontinens. Norsk       
Allmennmedisinsk Forskningskongress. Trondheim Trondheim, 1993   D03    
 
43
Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar; Vanvik, Anita; Bratt, Harald        
Female urinary incontinence - can history be trusted? Book of abstracts.   
Haag Haag, Nederland, 1993                     D03    
 
44
Sandvik, Hogne; Seim, Arnfinn; Hermstad, Ragnar; Hunskaar, Steinar      
Prevalence, severity and impact of female urinary incontinence. Video     
presentations/Informally discussed posters/Read by title. Roma, 154-154    
Roma, Italia, 1993                         D03    
 
45
Sandvik, Hogne; Hunskår, Steinar; Vanvik, Anita; Bratt, Harald        
The validity of a severity index in female urinary incontinence. Video    
presentations/Informally discussed posters/Read by title. Roma Roma, Italia, 
1993                                D03    
 
46
Sohn, W.; Engelman, C.; Maes, R.; Straand, J.                 
20 reasons for choosing the GP and satisfaction with care collaborative    
study of Belgium, Germany, The Netherlands and Norway with 1100 patients.   
Fam Pract. 10, s. 255-225 1993                   KAT 1   
 
47
Straand, J.                                  
Ta vare på helsen i eldre år. Medisin og helse. Aschehoug og Gyldendals    
store norske leksikon. (Red.: Fugelli, P.). Kunnskapsforlaget, Oslo, s.    
106-113 1993                            KAT 5   
 
48
Straand, J.; Fugelli, P.; Laake, K.                      
Withdrawing long-term diuretic treatment among elderly patients in general  
practice. Fam Pract. 10, s. 38-42 1993               KAT 1   
 
49
Thue, G.; Sandberg, S.; Bullock, D. G.                    
Comparison of the use of a dry chemistry analyser in primary care in Norway  
and the United Kingdom. Br J Gen Pract. 43, s. 10-14 1993      KAT 1   
 
50
Thue, G.; Sandberg, S.                            
Dry chemistry instruments in primary care. II. Comparison of users with    
non-users. Fam Pract. 10, s. 131-136 1993              KAT 1   
 
51
Thue, G.; Sandberg, S.; Bratberg, E.; Risa, A. E.; Olsen, T. E.        
Dry chemistry instruments on primary care. I. Operating conditions and    
financial considerations. Fam Pract. 10, s. 124-130 1993      KAT 1   
 
52
Thue, G.; Sandberg, S.                            
Performance of the Reflotron and the Seralyzer in primary health care. Scand 
J Clin Lab Invest. 53, s. 253-261 1993               KAT 1   
 

<- forrigeinnholdneste ->