Det historisk-filosofiske fakultet

Filosofisk institutt

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Kortformat.

1
Christensen, Otto M.                             
Må man miste seg selv for å finne seg selv? Jeg (I serien Kulturtekster). Red.
Meyer, Siri. Senter for europeiske kulturstudier 1, s. 11-42 1993 ISBN    
83-91320-00-4 ISSN 0804-2810                    A04    
 
2
Holgernes, Bjørn                               
"Kunstverkets opprinnelse" - kontekst og interpretativ kommentar. Uten    
tittel. 3. ÅRGANG 2, S. 32-45 1993                 A06    
 
3
Johannessen, Kjell S.                             
"Kunnskapsbegrepet i vitenskapsfilosofi og estetikk". Nordisk estetisk    
tidskrift. nr. 9 1993                        A03    
 
4
Johannessen, Kjell S.                             
"Language, Computer Science and Tacit Knowledge". Wittgenstein and      
Contemporary Theories of Language. Red. Henry, Paul; Utaker, Arild.      
Wittgenstein-arkivets skriftserie, Universitet i Bergen 1993    A05    
 
5
Johannessen, Kjell S.                             
Wittgensteins senfilosofi. Et utkast til fortolkning. Filosofisk institutt,  
Universitetet i Bergen 1993                     B01    
 
6
Johnsen, Kåre                                 
Sense and Knowledge: A Reconstruction of a Theory of Sense. Filosofisk    
institutt, Universitetet i Bergen, 225 s. 1993           B01    
 
7
Meyer, Siri; Kittang, Atle; Christensen, Otto M.; Sætre, Lars; Larsen, Tord; 
Buvik, Per                                  
Jeg? Refleksjoner over tekst, bilder og individ. - Kulturtekster Red. Meyer, 
Siri. - Senter for europeiske kulturstudier, UiB: 1, 132 s. 1993 ISBN     
82-91320-00-4                            C01    
 
8
Nordenstam, Tore                               
Etikk. Klassiske tekster og aktuelle artikler. Red. Nordenstam, Tore. -    
Filosofisk institutt, 148 s. 1993                  C02    
 
9
Nordenstam, Tore                               
Från konst till vetenskap. Stockholm, 228 s. 1993          B01    
 
10
Nordenstam, Tore                               
"Kulturelle Übersetzbarkeit in Pragmatischer Sicht". Übersetzen,     
Verstehen, Brücken Bauen. Geistes Wissenschaftliches und Literarisches   
übersetzen im internationalen Kulturaustausch. Red. Maass, Kurt-Jürgen.  
Berlin, Bielefeld, München 1993                  A05    
 
11
Nordenstam, Tore                               
"Kulturelle Übersetzbarkeit in Pragmatischer Sicht" (forkortet og      
oversatt til japansk). Translatability of Culture (japansk tittel). Kyoto,  
Japan, s. 60-66 1993                        A05    
 
12
Nordenstam, Tore                               
"Om översättandets konst". Språkets speglingar. Red. Molander, Bengt.   
Stockholm, s. 41-58 1993                      A05    
 
13
Skirbekk, Gunnar                               
"Arne Næss". Dictionnaires des philosophes. Red. Huisman, D. Paris, Presses  
universitaires de France, s. 2085-2086 1993             A05    
 
14
Skirbekk, Gunnar                               
"Comments on Niklas Luhmann". Modernitet: fra differensiering og       
rasjonalisering til økologi, teknologi og verdier. Årbok 1991. Red.     
Fjelland, R. Ariadne, Bergen, s. 28-37 1993             A05    
 
15
Skirbekk, Gunnar                               
"Cultural modernisation - the tension between rationality and contextuality". 
Development and Modernity. Perspectives on Western Theories of        
Modernisation. Red. Gule, L.; Storebø, O. Ariadne, Bergen, s. 309-333 1993  
                                  A05    
 
16
Skirbekk, Gunnar                               
"Dagfinn Føllesdal". Dictionnaire des philosophes. Red. Huisman, D. Paris,  
Presses universitaires de France, s. 1019-1019 1993         A05    
 
17
Skirbekk, Gunnar                               
"Det som er". Jærteiken, Nytt frå Hå gamle prestegard. Red. Sørby, H., s.   
22-23 1993                             A04    
 
18
Skirbekk, Gunnar                               
...døden ikke heller... Ettertankar om norsk leiarstil. Lederbulletin. Red.  
Strand, P.I. Administrativt forskningsfond ved Norges handelshøgskole     
(Bergen): 2, s. 10-11 1993                     A04    
 
19
Skirbekk, Gunnar                               
"Ethical Gradualism and Discourse Ethics". Transzendentalpragmatik. Red.   
Dorschel, A. a.M., Frankfurt, s. 297-315 1993            A05    
 
20
Skirbekk, Gunnar                               
"Gud er død, alt er tillatt!". Fedre og sønner. Red. Evans, Michael.     
Rogaland teater, (Stavanger), s. 18-19 1993             A06    
 
21
Skirbekk, Gunnar                               
"Hans Skjervheim". Dictionnaire des philosophes. Red. Huisman, D. Paris,   
Presses universitaires de France, s. 2645-2646 1993         A05    
 
22
Skirbekk, Gunnar                               
"Jakob Meløe". Dictionnaires des philosophes. Red. Huisman, D. Paris,     
Presses universitaires de France, s. 1980-1980 1993         A05    
 
23
Skirbekk, Gunnar                               
"Jon Elster". Dictionnaire des philosophes. Red. Huisman, D. Paris, Presses  
universitaires de France, s. 922-922 1993              A05    
 
24
Skirbekk, Gunnar                               
"Økonomien og det moderne samfunn". Syn & segn. nr. 1, s.3-8 1993  A04    
 
25
Songe-Møller, Vigdis                             
"Tenkning og seksualitet: et problematisk forhold. En analyse av Hesiod og  
Parmenides". Norsk filosofisk tidsskrift. nr. 28, s. 169-206 1993 ISSN    
0029-1943                              A04    
 
26
Songe-Møller, Vigdis                             
"The Road of Being and the Exclusion of the Feminine. An analysis of the   
Poem of Parmenides.". Empirical Logic and Public Debate. Essays in Honour of 
Else M. Barth. Red. Krabbe, E.C.W.; Dalitz, R.J.; Smit, P.A.         
Amsterdam/Atlanta: Rodopi, s. 275-289 1993             A05    
 
27
Utaker, Arild                                 
"Narcissus og Ekko". Love and War. Kulturtekster nr. 3,Senter for europeiske 
kulturstudier, UiB, s. 76-94 1993                  A05    
 
28
Utaker, Arild                                 
Pour une ontologie du langage: Wittgenstein et Saussure. Les Papiers du    
College International de Philosophie, Paris. nr. 23, 59 s. 1993   A02    
 
29
Venneslan, Knut                                
Arbeidslivsforskning og flerfaglighetens problem i teknologi og        
museumsforskning. NAVF-rapport, Oslo 1993              B02    
 
30
Venneslan, Knut                                
Arbeidsprosessanalyse i norsk arbeidslivsforskning. En problematiserende   
oversikt. (Arbete, Genus). Fackforening Skrifter från Historiska       
Institutionen i Gøteberg nr. 3 1993                 B01    
 
31
Venneslan, Knut; Ågotnes, Hans J.                       
"Transnationalization and participation". Nordisk ministerråd, Nord-serien,  
København 1993                           B02    
 
32
Ågotnes, Knut                                 
"Hva er arbeid?". Utposten (medisinsk tidsskrift). 1993 ISSN 0800-5680    
                                  A04    
 
33
Ågotnes, Knut                                 
"Refleksjoner omkring arbeid og arbeidløshet". Plan & arbeid. nr. 5/6 1993  
ISSN 0032-0609                           A04    
 
34
Ågotnes, Knut                                 
"Å stanses i spranget". - Leve av og leve for. Arbeidsløshet som       
kulturpolitisk utford. - Rapport fra UNESCO-konferansen den 10. og 11. juni, 
Oslo 1993                              C01    
 

<- forrigeinnholdneste ->