Det medisinske fakultet

Hudavdelingen

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Kortformat.

1
Flø, R. W.; Samdal, H. H.; Kalland, K.-H.; Nilsen, A.; Haukenes, G.      
Diagnosis of infection with human T-lymphotropic virus type II (HTLV-II) in  
Norwegian HIV-infected individuals. Clin Diagn Virol. 1, s. 143-152 1993   
                                  KAT 1   
 
2
Flø, R. W.; Nilsen, A.; Voltersvik, P.; Haukenes, G.             
Serum antibodies to viral pathogens and Toxoplasma gondii in HIV-infected   
individuals from westwern Norway. APMIS. 101, s. 946-952 1993 ISSN 0903-465x 
                                  KAT 1   
 
3
Hafting, M.; Nyfors, A.                            
Hvem eier henvisningsskrivet? Tidsskr Nor Lægeforen. 113, s. 3615-3615 1993  
                                  KAT 7   
 
4
Haga, H.-J.; Helland, S.                           
Hudsymptomer ved SLE. Revmatikeren.: 4, s. 20-21 1993        KAT 8   
 
5
Holsen, D. S.; Harthug, S.; Myrmel, H.                    
Prevalence of Antibodies of Hepatitis C Virus and Association with      
Intravenous Drug Abuse and Tattooing in a National Prison in Norway. Eur J  
Clin Microbiol Infect Dis. 12, s. 673-676 1993           KAT 1   
 
6
Langeland, J.; Nyfors, A.; Midelfart, K.                   
Diagnoseliste for Dermatologi. ICD 9. - Universitetet i Bergen og       
Dermatologisk Selskap 1993                     KAT 3   
 
7
Langøen, A.; Vik, H.; Nyfors, A.                       
Bleiedermatitt. Tidsskr Nor Lægeforen. 113, s. 1712-1715 1993    KAT 8   
 
8
Nyfors, A.                                  
Gummiallergi. Tidsskr Nor Lægeforen. 113, s. 1328-1329 1993     KAT 8   
 
9
Nyfors, A.                                  
Undersøkelse av huden ved helseundersøkelser med kjemisk helsefare. Kjemiske 
arbeidsmiljøfaktorer (Red.: Moen, Bente). Institutt for arbeidsmedisin,    
Universitetet i Bergen: 2 1993                   KAT 6   
 
10
Søyland, E.; Funk, J.; Rajka, G.; Sandberg, M.; Thune, P.; Rustad, L.;    
Helland, S.; Midelfart, K.; Odu, S.; Falk, E. S.; Solvoll, K.; Bjørneboe,   
G.-E.                                     
Effect of dietary supplementation with very-long-chain n-3 fatty acids in   
patients with psoriasis. N Eng J Med. 328, s. 1812-1816 1993    KAT 1   
 

<- forrigeinnholdneste ->