Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Zoologisk institutt

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Kortformat.

1
Berland, B.                                  
Salmon lice on wild salmon (Salmo salar L.) in western Norway. Pathogens of  
wild and farmed fish: sea lice. Ellis Horwood series in Aquaculture and    
Fisheries Support. Red. Boxshall, G. A.; Defaye, D. Ellis Horwood, New York, 
s. 179-187 1993 ISBN 0-13-015504-7                 A01    
 
2
Greve, Lita; Jonassen, Terje                         
Berkshiria hungarica(Kertész,1921) first record from Norway. Fauna norv.   
Ser. B. 40, 47-48 1993                       A04    
 
3
Greve,Lita                                  
Bokanmeldelse: Gary A.Borger "Fluer for ørret". Naturen. 1993, 93-94 1993   
                                  N     
 
4
Greve, Lita                                  
Bokanmeldelse: Teknologisk forlags store bok om insekter J.Zahradnik & M.   
Chvála. Naturen. 1993: 3, 142-144 1993               N     
 
5
Greve, Lita                                  
Family Pallopteridae in Norway. Fauna norv. Ser. B. 40, 37-44 1993 A04    
 
6
Greve, Lita                                  
Hyperoscelis eximia (Boheman, 1858) (Diptera, Canthyloscelidae); new family  
and species for the Norwegian fauna. Fauna norv. Ser.B.40. 40, 46-47 1993   
                                  A04    
 
7
Greve, Lita                                  
Ibisfluer(Athericidae) Snappefluer(Rhagionidae) Vindusfluer (Scenopinidae)  
Kulefluer (Acroceridae) Fluer Diptera Norske Insekttabeller nr. l 2. utgave  
1993. Norske Insekttabeller no.1 2. utgave 1993. Utgitt av Norsk       
Entomologisk Forening 1 utgave 2, 1-20 1993             A04    
 
8
Greve, Lita; Nielsen, Tore Randulff; Berg, Øistein              
Invasjon av vindelsvermer i Norge høsten 1992. InsektNytt. 18: 1, 5-7 1993  
                                  N     
 
9
Greve, Lita                                  
Mer om marihønen. Naturen. 1993, 236-236 1993            N     
 
10
Greve, Lita; Olsen, Thor Jan                         
Psacadina zernyi (Mayer, 1953) (Diptera, Sciomyzidae) first record from    
Norway. Fauna norv. Ser. B. 40, 89-89 1993             A04    
 
11
Högstedt, Göran                               
Prosjekt Glada (1976-91). Utvärdering av WWF-stödda prosjekt 1992-93. Red.  
Nyman, L.; Jennersten, O., 5 1993                  C01    
 
12
Jensen, Lita Greve; Jonassen, T.                       
Berkshiria hungarica (Kertesz, 1921) (Diptera, Stratiomyidae) in Norway.   
Fauna Norvegica ser. B. 40, 47-48 1993 ISSN 0332-7698        A01    
 
13
Jensen, Lita Greve                              
Hyperoscelis exima (Diptera, Canthyloscelidae); new family and species to   
the Norwegian fauna. Fauna Norvegica ser. B. 40, 46-47 1993 ISSN 0332-7698  
                                  A01    
 
14
Jensen, Lita Greve; Nilsen, T.R.; Berg, Ø.                  
Invasjon av vindelsvermer i Norge høsten 1992. Insekt-nytt. 18, 5-7 1993 ISSN 
0800-1804                              A04    
 
15
Jensen, Lita Greve                              
Norske Insekttabeller 1. Fluer (Diptera). Ibisfluer (Athericidiae)      
Snappeflue (Rhagionidae) Vindusfluer (Scenopindae) Kulefluer (Acroceridae).  
(2. omskr. og utv. utg.). - NET, 21 s. 1993             C01    
 
16
Jensen, Lita Greve; Olsen, T.J.                        
Psacadina zernyi (Mayer, 1953) new to Norway. Fauna Norvegica ser. B. 40,   
s. 89 1993 ISSN 0332-7698                      A01    
 
17
Jensen, Lita Greve                              
The family Pallopteridae (Diptera) in Norway. Fauna Norvegica ser. B. 40,   
37-44 1993 ISSN 0332-7698                      A01    
 
18
Skartveit, John                                
Description of Dilophus borealis sp.n. (Dipt.: Bibionidae) from        
Scandinavia. Dipterological Research. 4: 1-2, 3-11 1993-07 ISSN 1021-1020   
                                  A02    
 
19
Thunes, K. H.                                 
Billefaunaen i brent skog, en faunistisk undersøkelse fra brannfeltet i    
Sveio 1993. - Rapport Terrestrisk økologi. - Fylkesmannen i Hordaland,    
Miljøvernavdelinga: 23 1993                     C01    
 

<- forrigeinnholdneste ->