Det historisk-filosofiske fakultet

Senter for vitskapsteori (SVT)

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Kortformat.

1
Buhl-Mortensen, L.; Høisæter, T.                       
Mollusc fauna along an offshore-fjord gradient. Marine Ecology Progress    
Series. 97, 209-224 1993                      A01    
 
2
Fjelland, Ragnar                               
Den spesielle relativitetsteorien. Red. Larsen, Stein Uglevik. Universitetet 
i Bergen (Datert 1992, men utkom 1993) 5 1993            B02    
 
3
Fjelland, Ragnar                               
Flere glimt fra komiteens arbeid med lakserapporten. (presentasjon på møte). 
Tromsø: UiTø, 6. des., 1993                     D05    
 
4
Fjelland, Ragnar                               
Hvorfor vitenskapsteoretikere - og andre - bør ha interesse for kaos-teori.  
Oslo : UiO, 22. okt., 1993                     D04    
 
5
Fjelland, Ragnar                               
Idéen om en alternativ vitenskap og teknologi. Universitetet i Trondheim,  
2. mars, 1993                            D04    
 
6
Fjelland, Ragnar                               
Naturvitenskap og etikk. Stavanger : Høgskolesenteret, 27. okt., 1993     
                                  D04    
 
7
Fjelland, Ragnar                               
Nytt håp bak tid og rom? Essays om vitenskap, teknologi og verdier. Bergen  
: Adriane forlag, 213 s. 1993 ISBN 82 90477 32 5          B01    
 
8
Fjelland, Ragnar                               
Risiko og ekspertens rolle. Ustaoset Høyfjellshotell, 11-13 mars, 1993    
                                  D02    
 
9
Fjelland, Ragnar                               
Scientific progress: New problems and old Questions. Pictures of reality II. 
Red. Ekwinski, Andrzej. Stockholm : The Vardø-Seminar Foundation 1993     
                                  A05    
 
10
Fjelland, Ragnar                               
Technology and ethics. Universitetet i Bergen, 1.-4. juni, 1993   D02    
 
11
Fjelland, Ragnar                               
Teknologi, etikk og miljø. Lillehammer : Nansenskolen, 10. sept., 1993    
                                  D04    
 
12
Fjelland, Ragnar; Andersen, H.W.; Sejersted, F.; Thomassen, Ø.        
Teknologi, miljø og verdier : prosjektnotat fra arbeidsgruppen        
"Menneskelige ressurser og mobilitet". - Oslo : Norges forskningsråd, avd.  
NAVF/RHF 1993                            C01    
 
13
Fjelland, Ragnar                               
The idea of alternative science : from Galilean idealization to chaos and   
fractal geometry. Fra Rasjonalisering og differensiering til Økologi,     
teknologi og verdier. Red. Fjelland, Ragnar. Bergen : Ariadne Årbok nr. 5   
1993                                A05    
 
14
Fjelland, Ragnar                               
Torstein Thurén: Videnskabsteori for begyndere. Nordisk tidsskrift for   
musikkterapi.: 2 1993 ISSN 0803-9828                A07    
 
15
Fjelland, Ragnar                               
Toulmin: Modernitetens skjulte dagsorden. Bergen : Senter for vitskapsteori, 
UiB, 11. des., 1993                         D04    
 
16
Fjelland, Ragnar                               
Vitenskap og verdensbilder. Vestlandske kunstakademi, 23. mars, 1993     
                                  D04    
 
17
Forland, Astrid                                
Skriftlige og munnlege kjelder. Universitetshistorieprosjektet ved      
Universitetet i Bergen. Arkivmagasinet. 1993-12 ISSN 0801-5449   A04    
 
18
Gilje, Nils                                  
Et komparativt perspektiv på Marx, Weber og Durkheim. Bergen : UiB, 21.    
april, 1993                             D04    
 
19
Gilje, Nils                                  
Et vitenskapsteoretisk perspektiv på Marx. Bergen, UiB, 24. mars, 1993    
                                  D04    
 
20
Gilje, Nils                                  
Etiske føringer i økonomisk aktivitet. Bodø : Høyskolesenteret, 22. feb.,   
1993                                D04    
 
21
Gilje, Nils                                  
Forklaringstyper og hermeneutisk forståelse. Bergen : Lærerakademiet, 22.   
april, 1993                             D04    
 
22
Gilje, Nils                                  
Hermetisme, magi og individoppfatning i renessansen. - Skriftserie. - Senter 
for europeiske kulturstudier, UiB 1993               C01    
 
23
Gilje, Nils                                  
Introduksjon til Webers vitenskapslære. Bergen : UiB, 17. mars, 1993     
                                  D04    
 
24
Gilje, Nils; Grimen, Harald                          
Samfunnsvitenskapenes forutsetninger : innføring i samfunnsvitenskapenes   
vitenskapsteori. (3. prøveutg.). Oslo : Universitetsforlaget, 266 s. 1993 ISBN
82 00 02788 0                            B01    
 
25
Grimen, Harald                                
Comment to Gregg Mitmann. Bergen, UiB, juni, 1993          D04    
 
26
Grimen, Harald                                
Fornuftig usemje. Bergen : LOS-senteret, mai, 1993         D04    
 
27
Grimen, Harald                                
Habermas and the Modernization of Japan. Development end modernity :     
perspectives on western theories of modernization. Red. Gule, Lars. Bergen  
: Ariadne, 33 s. 1993 ISBN 82 90477 33 3              A05    
 
28
Grimen, Harald                                
Lyotard sitt kunnskapssyn. Bergen : SVT, desember, 1993       D04    
 
29
Grimen, Harald                                
Rawls og Habermas. Bergen : SVT, mars, 1993             D04    
 
30
Grimen, Harald                                
Trust and multifunctional routines. Åbo, aug., 1993         D04    
 
31
Jenssen, Dag                                 
Historiografens forhold til vitenskapsfilosofi : en diskusjon med       
utgangspunkt i Imre Lakatos. Norsk filosofisk tidsskrift. 1993 ISSN      
0029-1943                              A04    
 
32
Kragh, Helge                                 
"Big Science" i historisk-kritisk belysning. - Arbeidsnotat - Working Paper. -
Bergen : SVT: 1 1993 ISBN 82-7733-000-6               C01    
 
33
Meyer, Siri                                  
Fra internasjonale tolkninger til retorisk lesning. - Arbeidsnotat - Working 
Paper. - Bergen : SVT: 2 1993 ISBN 82-7733-001-4          C01    
 
34
Molander, Anders                               
Individuell og kollektiv rasjonalitet. Bodø : Siviløkonomiutdanningen, 15.  
feb., 1993                             D04    
 
35
Molander, Anders; Andersson, Yngve (red.)                   
Karl-Otto Apel: Etik och kommunikation. (redigering og oversetting av     
boken). Göteborg : Daidalos 1993                  B99    
 
36
Molander, Anders                               
Rasjonalitetsbegrepet innenfor økonomisk teori - en kritisk diskusjon. Bodø  
: Siviløkonomiutdanningen, 1993                   D04    
 
37
Molander, Anders                               
Samfunnsvitenskap og samfunnskritikk. Alversund: Alver hotell, 3. nov., 1993 
                                  D04    
 
38
Molander, Anders                               
Teorier om sosial handling (to forel.). Eskildstuna: Centrum för       
välfärdsforskning, 24 og 25. mars, 1993              D04    
 
39
Molander, Anders                               
Velferdsstaten og det sivile samfunn. Eskildstuna : Centrum för       
välfärdsforskning, 24. mars, 1993                 D04    
 
40
Skirbekk, Gunnar                               
Comments on: Niklas Luhmann. Modernitet : differensiering og rasjonalisering 
: årbok. Bergen : Ariadne 1993 ISSN 0802-4960            A07    
 
41
Skirbekk, Gunnar                               
Det som er. Lærteikn : nytt frå Hå gamle prestegard.: 1, s. 22-23 1993    
                                  A05    
 
42
Skirbekk, Gunnar                               
Det som er : utstillingskatalog Hå Prestegard). 1993        B99    
 
43
Skirbekk, Gunnar                               
Discourse Ethics. Bergen : SVT, 2. juni, 1993            D04    
 
44
Skirbekk, Gunnar                               
...døden ikke heller... : ettertankar om norsk leiarstil. Lederbulletin. Red. 
Strand, Per Inge. Bergen : Administrativt forskningsfond ved Norges      
Handelshøyskole: 2, s 10-11 1993                  A07    
 
45
Skirbekk, Gunnar                               
Ethical Gradualism? Tranzendentalpragmatik : ein Symposium für Karl-Otto   
Apel (lett revidert SVT årbok 1990, også MR 1992). Red. Dorschel, Andreas.  
Frankfurt am Main : Suhrkamp 1993 ISBN 3 518 28681 1        A05    
 
46
Skirbekk, Gunnar                               
Generalist og ekspert. Oslo : Det Elisabethanske akademi, 24. okt., 1993   
                                  D04    
 
47
Skirbekk, Gunnar; Gilje, Nils                         
Geschichte der Philosophie : eine Einführung in die europäische       
Philosophiegeschichte mit Blick auf die Geschichte der Wissenschaften und   
die politische Philosophie. (übersetzt von Lothar Schneider) 2 b. Frankfurt 
am Main : Suhrkamp, 481 s. ,s. 483-918 1993 ISBN 3 518 38668 9   B01    
 
48
Skirbekk, Gunnar                               
Intervju. Stavanger Aftenblad. 1993-12-04              A07    
 
49
Skirbekk, Gunnar                               
Intervju NRK om filosofihistorie på tysk., 1993-09-08        E05    
 
50
Skirbekk, Gunnar                               
Intervju om grunnlagsproblem i økonomien som vitskap., 1993-02-16  E05    
 
51
Skirbekk, Gunnar                               
Kultur og næringsliv (innlegg). Bodø : Bodø Øst Rotary, 4. nov., 1993     
                                  D04    
 
52
Skirbekk, Gunnar                               
Man and Animal. Bergen : SVT, 4. juni, 1993             D04    
 
53
Skirbekk, Gunnar                               
Modernisering og verdispørsmål (dobbeltførelesning). Lillehammer :      
Nansenskolen, 10. sept, 1993                    D04    
 
54
Skirbekk, Gunnar                               
Modernitet (innlegg). Volda, 2. sept., 1993             D04    
 
55
Skirbekk, Gunnar                               
Norske filosofar (Næss, Skjervheim, Meløe, Føllesdal og Elster). Dictionaire 
des philosophes (2 b.). Paris : PUF 1993 ISBN 2 13 045524 7     A05    
 
56
Skirbekk, Gunnar                               
Rationalite et Modernite. Paris : Editions l'Harmattan, 158 s. 1993 ISBN 2  
7384 1984 4                             B01    
 
57
Skirbekk, Gunnar                               
Rationality and Modernity (=RM). - Oslo : Scandinavian University Press 1993 
                                  C01    
 
58
Skirbekk, Gunnar                               
Rorty og pragmatikken (innlegg). Bergen : SVT, 1993         D04    
 
59
Skirbekk, Gunnar; Sandmo, Agnar                        
Samfunnsøkonomien og det moderne samfunn (innlegg). Bergen :         
Samfunnsøkonomisk foreining, 27. sept., 1993            D04    
 
60
Skirbekk, Gunnar                               
The normative foundation of science. Bergen : SVT, 25. mai, 1993  D04    
 
61
Skirbekk, Gunnar                               
Velferdsstatens normative grunnlag (innlegg). Bergen : LOS, 17. nov., 1993  
                                  D04    
 
62
Skirbekk, Gunnar                               
Økonomien og det moderne samfunn. Syn & segn.: 1, s. 3-8 1993    A06    
 
63
Thue, Fredrik                                 
De humanistiske fagenes historie ved Universitetet i Bergen, skisse av et   
forskningsprosjekt. Bergen : LOS-senteret, UiB, okt., 1993     D04    
 
64
Thue, Fredrik                                 
Empirisme og demokrati; fremveksten av et norsk institutt for         
samfunnsforskning (sammenfatning av sentrale perspektiver og resultater i   
hovedoppgaven). Oslo : NAVFs utredningsinstitutt, feb., 1993    D04    
 
65
Thue, Fredrik                                 
En ny rolle for språkfagene (intervjuet av Irene Brinch Sand om        
språkfagenes historie ved UiB og noen fremtidsperspektiver). Nytt fra     
Universitetet i Bergen.: 4, s. 10-11 1993 ISSN 0803-8791      A07    
 
66
Thue, Fredrik                                 
Samfunnsforskningens pionertid (en sammenfatning av sentrale perspektiver   
og resultater i hovedoppgaven). Forskningspolitikk.: 4 1993 ISSN 0333-0273  
                                  A07    
 
67
Thue, Fredrik                                 
Striden om den akademiske dannelse; Arne Næss og "den annen front" : om    
filosofiens oppgave og de forberedende prøver 1939-50. Oslo : Historisk    
institutt, UiO, feb., 1993                     D04    
 
68
Thue, Fredrik                                 
Å være filosof, ikke akademisk filosof (intervju med Arne Næss).       
Forskningspolitikk.: 2, s. 12-14 1993 ISSN 0333-0273        A07    
 

<- forrigeinnholdneste ->