Det historisk-filosofiske fakultet

Senter for humanistisk kvinneforskning

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Kortformat.

1
Aasen, Elisabeth                               
Driftige damer. Lærde og ledende kvinner gjennom tidene. Pax, 287 s. 1993   
                                  B01    
 
2
Aasen, Elisabeth                               
Fra posisjon til avmakt. Kvinner og ledelse i kulturhistorisk perspektiv.   
Nytt om kvinneforskning.: 1, s. 5-17 1993 ISSN 0333-0265      A04    
 
3
Aasen, Elisabeth                               
Jeg hadde lyst til å skrive en bok om meg selv. Fiktiv selvbiografi eller   
selvbiografisk fiksjon? En vurdering av Marguerite Duras' Un Barrage contre  
le Pacifique. Leve og skrive. Artikler om livshistorier. Skriftserien. Red.  
Mikaelsson, Lisbeth; Stegane, Idar. Senter for humanistisk kvinneforskning  
1992: 4 1993                            A05    
 
4
Aasen, Elisabeth                               
Kvende-Draumkvedet eller kvedet om kvendedraumer. Festskrift til Aase Hiort  
Lervik på 60-årsdagen. 1993                     B01    
 
5
Aasen, Elisabeth                               
"Poetinden" og andre kvinner på livets scene. 1993: 89, s. 175-192 1993    
                                  B02    
 
6
Arenal, Electa; Powell, Amanda                        
A life Without ans Within: Juana Ramirez/ Sor Juana Ines de la Cruz      
(1648/51-1695). Women's studies quarterly. 22: 1&2, s. 67-80 1993 ISSN    
0732-1562                              A02    
 
7
Arenal, Electa                                
Notes on Issues in (Intergenerational), (Multicultural), (Feminist)      
Auto-Biography. Bergen, 1993                    D04    
 
8
Arenal, Electa                                
Sor Juana de la Cruz: Otra Ley, Otra Vision. Århus, 23. november, 1993    
                                  D04    
 
9
Arenal, Electa                                
Sor Marcela de San Felix, a bio- bibliographical essay. Spanish Women     
Writers. Red. Levine, Linda; Marson, Ellen; Waldman, Gloria. Greenwood Press 
(Westport, CT) 1993                         A05    
 
10
Haavet, Inger Elisabeth; Aasen, Elisabeth (red.)               
Amalie Skram. Dikterliv i brytningstid. Universitetet i Bergen. Senter for  
humanistisk kvinneforskning. 6, 87 s. 1993             B01    
 
11
Losnedahl, Kari Gaarder                            
Kvinne + Museum = kvinnemuseum?. Universitetet i Bergen. Senter for      
humanistisk kvinneforskning. 5, 87 s. 1993             B01    
 
12
Mikaelsson, Lisbeth                              
Innenfor/utenfor. - Viten - Vilje - Vilkår. Arbeidsnotat. - Sekretariatet   
for kvinneforskning, Norges forskningsråd 1993: 3 1993       C01    
 
13
Mikaelsson, Lisbeth; Stegane, Idar (red.)                   
Leve og skrive. Artikler om livshistorier. Universitetet i Bergen. Senter   
for humanistisk kvinneforskning 1992/93 4, 181 s. 1993       B01    
 
14
Nagel, Anne Hilde                               
Mary Wollstonecrafts oppgjør og den franske revolusjon. Nytt om        
kvinneforskning 3(1993). Bergen, høsten 1992, 1993         D04    
 
15
Ryall, Anka                                  
Et blad av mitt eget hjertes historie. Mary Wollstonecraft i Skandinavia.   
Nytt om kvinneforskning 3(1993). Bergen, høsten 1992, 1993     D04    
 
16
Rønning, Anne Holden                             
Mary Wollstonecraft - en farlig skribent? Nytt om kvinneforskning 3(1993).  
Bergen, høsten 1992, 1993                      D04    
 
17
Svenneby, Elin                                
Opplysningens logikk og retorikk i "A Vindication of the Rights of Women".  
Nytt om kvinneforskning 3(1993). Bergen, høsten 1992, 1993     D04    
 
18
Wiestad, Else                                 
Opposisjon og interaksjon: Wollstonecrafts oppgjør med Rossau. Nytt om    
kvinneforskning 3(1993). Bergen, høsten 1992, 1993         D04    
 

<- forrigeinnholdneste ->