Det historisk-filosofiske fakultet

Senter for europeiske kulturstudier (SEK)

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Kortformat.

1
Bagge, Sverre                                 
Abelards selvbiografi og middelaldersk individualisme. Love and War.     
Individet i krig og kjærlighet (Red.: Bakke, Jørgen, Hodne, Lasse,      
Laugerud, Henning) (I serien Kulturtekster). Senter for europeiske      
kulturstudier 3, s. 173-188 1993 ISBN 82-91320-00-4 ISSN 0804-2810 A04    
 
2
Bagge, Sverre                                 
Abiélards selvbiogragi og middelaldersk individualisme I: Love and War.   
Individet i kirg og kjærlighet. - Kulturtekster Red. Bakke, Jørgen; Hodne,  
Lasse; Laugerud, Henning. - Senter for europeiske kulturstudier, Univ. i   
Bergen: 3, s. 173-188 1993 ISBN 82-91320-00-4            C01    
 
3
Bagge, Sverre                                 
Arnved Nedkvitne og Per G. Norseng, Oslo bys historie I. Byen under      
Eikaberg. (anmeldelse). Historisk tidsskrift.: 2, s. 242.245 1993 ISSN    
0018-263X                              A07    
 
4
Bagge, Sverre                                 
Ideology and Propaganda in Sverris saga. Arkiv för nordisk filologi. 108,  
s. 1-18 1993 ISSN 0066-7668                     A02    
 
5
Bagge, Sverre                                 
Nationalism in Norway in the Middle Ages. Nationale un Andere         
Solidaritätsstrukturen (Bericht über das 6. deutsch-norwegische       
Historikertreffen in Leipzig, Mai 1993). Norges Forskningsråd, s. 9-25    
Leipzig, 1993-05 ISBN 82-12-00210-1                 D02    
 
6
Bagge, Sverre                                 
The Autobiography of Abelard and Medieval Individualism. Journal of Medieval 
History. 19, s. 327-350 1993 ISSN 0304-4181             A02    
 
7
Bagge, Sverre                                 
The Norwegian Monarchy in the Thirteenth Century. Kings and Kingship in    
Medieval Europe. Red. Duggan, A. Short Run Press, Exeter, s. 159-178 1993   
                                  A05    
 
8
Bagge, Sverre                                 
Zudia. Kvinnenes Verdenshistorie (Red.:Blom, Ida). Cappelen 3, s. 317-377   
1993                                A05    
 
9
Christensen, Otto M.                             
Må man miste seg selv for å finne seg selv? Jeg (I serien Kulturtekster). Red.
Meyer, Siri. Senter for europeiske kulturstudier 1, s. 11-42 1993 ISBN    
82-91320-00-4 ISSN 0804-2810                    A04    
 
10
Danbolt, Gunnar; Syvertsen, John Willy; Hodne, Lasse; Utaker, Arild; Bakke,  
Jørgen; Laugerud, Henning; Børtnes, Jostein; Moi, Toril; Bagge, Sverre;    
Aarseth, Espen; Buvik, Per; Larsen, Janike Kampevold             
Love and War. Individet i krig og kjærlighet. - Kulturtekster Red. Bakke,   
Jørgen; Hodne, Lasse; Laugerud, Henning. - Senter for europeiske       
kulturstudier, Univ. i Bergen: 3, 246 s. 1993 ISBN 82-91320-02-0  C01    
 
11
Larsen, Tord                                 
Den estetiske vendingen. Jeg (I serien Kulturtekster). Red. Meyer, Siri.   
Senter for europeiske kulturstudier 1, s. 62-70 1993 ISBN 82-91320-004 ISSN  
0804-2819                              A04    
 
12
Meland, Ingmar; Hansteen, Hans Marius; Markussen, Bjarne; Aarseth, Espen J.; 
Selnes, Gisle; Michelsen, Per Arne; Sætre, Lars                
Fortellingens retorikk. - Kulturtekster (Nr. 2 i Retorisk Forums serie) Red. 
Bakke, Jørgen; Hodne, Lasse; Laugerud, Henning. - Senter for europeiske    
kulturstudier, Univ. i Bergen: 2, 135 s. 1993 ISBN 82-91320-02-0  C01    
 
13
Meyer, Siri; Schmidt, Lars-Henrik; Eriksen, Tore; Eliassen, Knut Ove;     
Sommer, Anne-Louise; Stounbjerg, Per; Bø-Rygg, Arnfinn; Gammel, Inga;     
Christensen, Christa Lykke; Thomsen, Bodil Marie               
Blikk og subjekt. Om stil som kunstvitenskapelig begrep. Sanseligheder (I   
serien: Kulturstudier). Red. Eliassen, Knut Ove; Christensen, Christa Lykke. 
Center for Kulturforskning, Aarhus Universitet: 18, s. 33-49 1993 ISBN    
87-7288-319-9                            A05    
 
14
Meyer, Siri                                  
Fra intensjonale tolkninger til retorisk lesning. (Prøveforelesning i     
vitenskapsteori for dr.art.graden). - Arbeidsnotater, Senter for       
vitenskapsteori. - Universitetet i Bergen, Senter for vitenskapsteori: 2,   
18 s. 1993                             C01    
 
15
Meyer, Siri                                  
Fra utopisk til ironisk diskurs. TV-mediets representasjon av         
kunstnersubjektet. Jeg (I serien Kulturtekster). Red. Meyer, Siri. Senter   
for europeiske kulturstudier 1, s. 43-61 1993 ISBN 82-91320-00-4 ISSN     
0804-2810                              A04    
 
16
Meyer, Siri                                  
I pels og dongeri. Populærkultur og elitekultur i et forskningspolitisk    
lys. Samtiden. Red. Hylland-Eriksen, Thomas. Aschehoug: 4, s. 17-22 1993 ISSN 
0036-3928                              A06    
 
17
Meyer, Siri; Kittang, Atle; Christensen, Otto M.; Sætre, Lars; Larsen, Tord; 
Buvik, Per                                  
Jeg? Refleksjoner over tekst, bilder og individ. - Kulturtekster Red. Meyer, 
Siri. - Senter for europeiske kulturstudier, UiB: 1, 132 s. 1993 ISBN     
82-91320-00-4                            C01    
 
18
Meyer, Siri                                  
Menneske eller maske? Refleksjoner over kunst, vitenskap og individ.     
(Tilknyttet prosjektet: Individet i den europeiske kulturtradisjonen). -   
Universitetet i Bergen, Kunsthistorisk institutt, 197 s. 1993    C03    
 
19
Meyer, Siri                                  
Menneske eller maske? Refleksjoner over kunst, vitenskap og individ., 197 s. 
1993                                C03    
 
20
Meyer, Siri                                  
Perspektiv på Skoklostersymposiet. Nordisk estetisk tidsskrift. Red.     
Sörbom, Göran. Institutionen för estetik, Uppsala Universitet: 9, s.    
159-171 1993 ISSN 0284-7698                     A03    
 

<- forrigeinnholdneste ->