Det historisk-filosofiske fakultet

Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Kortformat.

1
Achen, Henrik von; Nielsen, Mona                       
Gud og hvermann. Hjemmeinnredning som religionsundervisning i Norge på    
1600- og 1700-tallet. Katalog. Red. Achen, Henrik, von; Nielsen, Mona.    
Bryggen museum, Bergen, 26 s. 1993                 B01    
 
2
Achen, Henrik von                               
Kirkekunsten, et budskap i bilder. Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Red. 
Brekke, Nils Georg; Skaar, Ronny. Hordaland fylke, s. 57-60 1993  A05    
 
3
Barndon, Randi                                
Jernteknologi uten kjemi. Arkeo. 2 1993               A04    
 
4
Barndon, Randi                                
Strukturalisme, dekonstruksjon, feminisme, neopragmatisme. Tromsø,      
1993-03-15                             D04    
 
5
Bergsvik, Knut Andreas                            
Fra nomadisk til sedentær bosetning ved Fosenstraumen i Nordhordland. En   
geografisk innfalllsvinkel. Bergen, 25.-27. mars, 1993       D04    
 
6
Bergsvik, Knut Andreas                            
Steinalderstien ved Fosnstraumen. Prosjektplan., 15 s. 1993     C02    
 
7
Dommasnes, Liv Helga                             
Presentasjon av utgravningsresultater ved vekt på gull! NRK P2 + div.     
lokalradioer, 1993                         E05    
 
8
Haaland, Randi                                
Aqualithic sites in the Middle Nile Region. (Tilknyttet prosjektet: Sudan:  
Evolution of food production in the Savannah regions of Central Sudan and   
its implications for longterm ecological balances). AZANIA Journal of the   
British Institute in Eastern Africa. 29 1993            A02    
 
9
Hommedal, Alf Tore                              
Munkeby kloster i Nord-Trøndelag. Jubileumsbok, Fortidsminneforeningen. 1993 
                                  A05    
 
10
Hommedal, Alf Tore                              
Musikk i Noreg i mellomalderen. Dronning Eufemia og minnesongaren Witslav.  
Tidskrift för Tidig Musik (Red.: Englund, Barbro). Föreningen för Tidig  
Musik 15: 1, s. 11-14 1993                     A06    
 
11
Hommedal, Alf Tore                              
Olavsklosteret i Oslo og dei andre norske dominikanaranlegga i        
mellomalderen. Opprettinga av konventa og utforminga av ordenshusa.      
Seminaret "Kloster og By", 11.-13. november 1993. Omkring Olavsklosteret,   
premonstratenserordenen og klostervesenet i middelalderen. (Rapport nr.1 i  
serien: Tverrfaglige seminarer i Tønsberg). Tønsberg Bibl. og         
Riksantikvaren, Utgravingskontoret for Tønsberg, s. 154-173 Tønsberg, Noreg, 
1993-11-11 ISSN 0804-4740                      D01    
 
12
Hommedal, Alf Tore                              
Om Selja, kong Olav Kyrre og myntmeistaren Gunnar. ARKEO Nytt fra Historisk  
Museum i Bergen (Red.: Mortensen, Mona). Historisk Museum, Universitetet i  
Bergen: 2, s. 28-31 1993                      A06    
 
13
Hommedal, Alf Tore                              
Selja i Nordfjord. Eit forskingsprosjekt rundt eit kyrkjesenter på      
Vestlandet i tidleg mellomalder. (Tilknyttet prosjekt: Historiske og     
bygningsarkeologiske problem. Selje kloster). Hikuin (Red.: Vellev, Jens).  
Forlaget Hikuin 12, 12 s. 1993 ISSN 0105-8118            A03    
 
14
Håland, Randi                                 
Dakawa, an Early Iron-Age site from East-Central Tanzania. (Tilknyttet    
prosjektet: Tan-064 Archaeology, Competence building and Research,      
Tanzania). NIAME AKUMA Bulletin of the Society of Africanist Archaeology.   
40 1993                               A02    
 
15
Håland, Randi                                 
Husholdet som faktor i utviklingen av sedentisme: mesolitiske tilpasninger  
i Sudan. Bergen, 25.-27. mars, 1993                 D02    
 
16
Håland, Randi                                 
Husholdet som faktor i utviklingen av sedentisme: mesolitiske tilpasninger  
i Sudan. Bryggens Museum, Bergen, 1993-03-25            D04    
 
17
Indrelid, Svein                                
Bønder og busetnad. Kulturhistorisk vegbok for Hordaland (Red.: Brekke, Nils 
Georg). Hordaland Fylkeskommune Nord 4, s. 37-41 1993 ISBN 82-7326-026-7   
                                  A05    
 
18
Indrelid, Svein                                
Den glømde soga. Fangstfolk og veidesamfunn. Kulturhistorisk vegbok for    
Hordaland (Red.: Brekke, Nils Georg). Hordaland fylkeskommune Nord 4, s.   
27-31 1993 ISBN 82-7326-026-7                    A05    
 
19
Indrelid, Svein                                
Div. artikler av leksikalsk men populært preg. Kulturhistorisk vegbok:    
Hordaland. Red. Brekke, Nils Georg; Skaar, Ronny. Hordaland fylkeskommune /  
Nord 4, Bergen, 477 s. 1993 ISBN 82-7326-7             A05    
 
20
Indrelid, Svein                                
Fornminne i Flåmsfjella (foredrag for Aurland turlag). Seltuft, Flåmsdalen,  
1993-08-08                             E99    
 
21
Indrelid, Svein; Brekke, Nils Georg                      
Kulturminne og kulturlandskap. Kulturhistorisk vegbok for Hordaland (Red.:  
Brekke, Nils Georg). Hordaland Fylkeskommune Nord 4, s. 5-8 1993 ISBN     
82-7326-026-7                            A05    
 
22
Indrelid, Svein; Kutschera, Espen; Warren, Elizabeth Jan           
Nytt vegsamband Sveio-Stord-Bømlo. Arkeologiske registreringer. -       
Universitetet i Bergen, Historisk museum, 125 s. 1993        C02    
 
23
Johnson, Trine; Prescott, Christopher                     
Late Neolithic houses at Stokkset, Sande in Sunnmøre. Minneskrift for Egil  
Bakka. Arkeologiske Skrifter fra Historisk museum. Red. Solberg, Bergljot.  
Universitetet i Bergen, Historisk museum 7, s. 70-89 1993 ISSN 0032-6500   
                                  A05    
 
24
Kaland, Sigrid                                
Div. artikler av leksikalsk men populært preg. Kulturhistorisk vegbok:    
Hordaland. Red. Brekke, Nils Georg; Skaar, Ronny. Hordaland fylkeskommune /  
Nord 4, Bergen 1993 ISBN 82-7326-026-7               A05    
 
25
Kristoffersen, Kari Klæboe                          
Bjorøy-prosjektet (Tilknyttet Bjorøy-prosjektet). Bryggens museum, Bergen,  
1993                                D05    
 
26
Kristoffersen, Siv                              
Alternativ angrepsvinkel til gjenstander med dyreornamentikk. Bergen, 8.-11. 
november, 1993                           D04    
 
27
Kristoffersen, Siv                              
Den germanske dyrestilen - et strukturalistisk perspektiv. Tromsø, 15.-17.  
mars, 1993                             D04    
 
28
Kristoffersen, Siv                              
Den germanske dyrestilen og kvinnegraver med relieffspenner. K.A.N. Kvinner  
i Arkeologi i Norge (Red.: Engelstad, Ericka). Universitetet i Tromsø 13-14, 
s. 40-57 1993 ISSN 0800-868X                    A04    
 
29
Kristoffersen, Siv                              
Gård og gjenstandsmateriale - sosial sammenheng og økonomisk struktur.    
Minneskrift for Egil Bakka. Arkeologiske Skrifter fra Historisk Museum. Red. 
Solberg, Bergljot. Universitetet i Bergen, Historisk museum 7, s. 151-206   
1993 ISSN 0332-6500                         A04    
 
30
Kristoffersen, Siv                              
Kjønn og maktdynamikk - perspektiver på fortidige samfunn. Nytt om      
kvinneforskning (Red.: Pedersen, Tove Beate). 17 2, s. 75-77 1993 ISSN    
033-0265                              A07    
 
31
Kristoffersen, Siv                              
Lovmessige sammenhenger i en gruppe "primitive" materielle uttrykksformer.  
Bergen, 19. november, 1993                     D04    
 
32
Kristoffersen, Siv                              
Stil I in Süd- und Westnorwegen. Kontekst und Zusammenhang. 44.       
Sachsensymposion, Minden 1993. Minden, Tyskland, 1993-09-26     D03    
 
33
Kristoffersen, Siv                              
Stil I in Süd- und Westnorwegen. Kontekst und Zusammenhang. Minden,     
Tyskland, 26.-30. september, 1993                  D02    
 
34
Mandt, Gro                                  
Alternative analogies in Rock Art Research - the West Norwegian case. Alta,  
19.-23. juni, 1993                         D01    
 
35
Mandt, Gro                                  
Bergkunst i krise: problemer og tiltak. Ålesund, 1993-09-06     D04    
 
36
Mandt, Gro                                  
Dale Walde & Noreen D. Willows: The Archaeology of Gender. Norwegian     
Archaeological Review (Red.: Engelstad, Ericka, Næss, Jenny-Rita).      
Scandinavian University Press 26: 2, 13 s. 1993 ISSN 0029-3652   A07    
 
37
Mandt, Gro                                  
Helleristninger i Askvoll. Brosjyre for "kultursti". (Norsk, engelsk og    
tysk utgave. Utgitt i Førde.). 1993                 B01    
 
38
Mandt, Gro                                  
Helleristninger som problem. Bergen, 8.-11. november, 1993     D04    
 
39
Mandt, Gro                                  
Kvinneliv i fortida. Fortellingen om Embla. Glimt av formødrenes historie   
fra fangststeinalder til senmiddelalder. Red. Hofset, E. Høigård. Kirja    
forlag og Emilia Press 1993 ISBN 82-7758-000-2           A05    
 
40
Mandt, Gro                                  
Kvinnemuseum? Bergen, 13. mai, 1993                 D04    
 
41
Mandt, Gro                                  
Symbolske og ideologiske aspekt ved ristninger i en vestnorsk kontekst.    
Tromura. Tromsø museums rappportserie (Red.: Schanche, Kjersti). Institutt  
for museumsvirksomhet, UiT, Tromsprodukt A/S 24, s. 29-53 1993   A04    
 
42
Mandt, Gro                                  
Trenger vi en feministisk museumskritikk? Isegran, 21.-24. oktober, 1993   
                                  D04    
 
43
Mandt, Gro                                  
Women archeologists in retrospect: a Norwegian case study. Durham, 13.-16.  
desember, 1993                           D01    
 
44
Mundt, Gro                                  
Bergkunst i krise: problemer og tiltak. Ålesund, 6.-8. september, 1993    
                                  D04    
 
45
Nærøy, Arne Johan                               
Chronological and Technological Changes in Western Norway 6000-3800 BP. Acta 
Archeologica (Red.: Randsborg, Klaus, Adamsen, Christian). Munksgaard 63,   
s. 77-95 1993 ISSN 0065-001X                    A02    
 
46
Nærøy, Arne Johan                               
Ramsvikneset - a Sub-Neolithic dwelling place in Western Norway. An      
introduction to Egil Bakka's article. Minneskrift for Egil Bakka.       
Arkeologiske Skrifter fra Historisk Museum, Universitetet i Bergen.      
Universitetet i Bergen, Historisk museum 7, s. 17-20 1993 ISSN 0032-6500   
                                  A05    
 
47
Nærøy, Arne Johan                               
Tidligmesolitisk boplasstruktur - et eksempel fra Øygarden på ytterkysten   
av Vestlandet. Bergen, 25.-27. mars, 1993              D04    
 
48
Olsen, Asle Bruen                               
Sedentisme og jordbrukspraksis i vestnorsk fangststeinalder belyst ved de   
tverrvitenskapelige undersøkelser i Kotedalen, Nordhordland. Bergen, 25.-27. 
mars, 1993                             D04    
 
49
Prescott, Christopher                             
From Stone Age til Iron Age. A study from Sogn, Western Norway., 320 s. 1993 
                                  C03    
 
50
Prescott, Christopher; Solberg, Bergljot; Malmer, Mats P.; Solli, Britt;   
Barth, Fredrik; Hedeager, Lotte; Siiriainen, Ari; Hodder, Ian; Kleppe, Else  
Johansen; Næss, Jenny-Rita; Keller, Christian; Damm, Charlotte        
Nordic TAG-Report from the third Nordic TAG Conference 1990. - Universitetet 
i Bergen, Historisk museum, 75 s. 1993 ISBN 82-90273-57-6      C01    
 
51
Prescott, Christopher                             
Periodesystemer, indo-europeere og den norske historiens røtter. Arkeo -   
Nytt fra Historisk museum i Bergen (Red.: Mortensen, Mona). Universitetet i  
Bergen, Historisk museum: 2, s. 12-16 1993             A06    
 
52
Simpson, David                                
Use of rhyolite at Krossnes, Nordhordland. Results to date of a refitting   
analysis. Bergen, 25.-27. mars, 1993                D04    
 
53
Solberg, Bergljot                               
Den forhistoriske samlingen. Arkeo Nytt fra Historisk Museum i Bergen (Red.: 
Christensson, Ann). Universitetet i Bergen, Historisk museum 1, s. 4-6 1993  
                                  A06    
 
54
Solberg, Bergljot                               
En "hårflette" fra Kvinesdal. Arkeo Nytt fra Historisk Museum i Bergen    
(Red.: Christensson, Ann). Universitetet i Bergen, Historisk museum 1, s.   
28-30 1993                             A06    
 
55
Solberg, Bergljot                               
Gjenstander med begynnende tilgjengelig skriftlig kildemateriale.       
Materialet vurdert med utgangspunkt i gjenstanden. Bergen, 1993-11-08     
                                  D04    
 
56
Solberg, Bergljot                               
Gjenstander med begynnende tilgjengelig skriftlig kildemateriale. Bergen,  
1993                                D02    
 
57
Solberg, Bergljot                               
Leiknesristningene, Mogen, Mortensnes, Kaupang, Kjelmøy, Kjøleskarvet,    
Klåstadsskeppet, Komsakulturen, Kråkerøy, Norge (förhistoria), Kvikne,    
Nøstvedttraditionen, Osebergskeppet, Osebergstil. Nationalencyclopedin    
(Red.: Marklund, Kari). Bra Böcker 1993              A05    
 
58
Solberg, Bergljot                               
Minneskrift for Egil Bakka. Arkeologiske Skrifter fra Historisk Museum,    
Universitetet i Bergen (Redaksjonsarbeid). 7, s. 1-304 1993 ISSN 0332-6500  
                                  A99    
 
59
Solberg, Bergljot                               
Population and social Hierarchies in the Early Bronze Age and the Migration  
Period. A Case Study from western Norway. 44. Sachsensymposion, Minden 1993. 
D- Minden, Westfalen, 1993-09-26                  D03    
 
60
Solberg, Bergljot                               
Population and Social Hierarchies in the Early Bronze Age and the Migration  
Period. A case study from western Norway. Westfalen, 1993      D02    
 
61
Solberg, Bergljot                               
Våpeneksport fra kontinentet til Norden i vikingtid. Det Norske        
Vitenskaps-Akademi Årbok 1993. 1993                 A05    
 
62
Solberg, Bergljot                               
Våpeneksport fra kontinentet til Norden i vikingtiden. Det Norske       
Videnskaps-Akademis Årbok. Oslo, 1993-09-30             D01    
 
63
Solberg, Bergljot                               
Weapons. Mediaval Scandinavia An encyclopedia (Red.: Pulsiano, Ph., Wolf,   
K., Acker, P., Fry, D. K.) (I serien: Garland Encyclopedias of the Middle   
Ages). Garland Publishing, s. 718-720 1993 ISBN 0-8240-4787-7    A05    
 
64
Solberg, Bergljot                               
Western Norway in the Late Neolithic and Early Bronze Age. Can loose finds  
contribute to our understanding of demography and social stratification?   
Minneskrift for Egil Bakka. Arkeologiske Skrifter fra Historisk Museum,    
Universitetet i Bergen. Red. Solberg, Bergljot. Universitetet i Bergen,    
Historisk museum 7, s. 118-138 1993 ISSN 0332-6500         A04    
 
65
Warren, Elizabeth Jan                             
Interpreting "large" sites in subsistence and settlement systems: the     
Atlantic period in Nordhordland, western Norway. Bergen, 25.-27. mars, 1993  
                                  D04    
 

<- forrigeinnholdneste ->