Det historisk-filosofiske fakultet

Romansk institutt, Seksjon for fransk

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Kortformat.

1
Halmøy, Odile                                 
Michèle Noailly, Le substantif épithète. Revue romane.: 1 1993 ISSN   
0035-3906                              A01    
 
2
Halmøy, Odile                                 
Subordination et insubordination: gérondif, sujet logique et fantasie.   
Travaux de linguistique. Spesialnummer om La subordination. Red. Boone,    
Annie 27 1993 ISSN 0082-6049                    A01    
 
3
Holm, Helge Vidar                               
Kvalmen: Melankolokerens eventyrlige dagbok. Århundrets bibliotek. Jean-Paul 
Sartre. De norske bokklubbene 1993                 A99    
 
4
Holm, Helge Vidar                               
L'estétique romanesque de Sartre. Le langage et l'Homme. Institut libre   
Marie Haps, Bruxelles, Belgia 1993                 A05    
 
5
Sanaker, John Kristian                            
Fransk film akkurat nå. Z. Norsk Filmklubbforbund: 1 1993 ISSN 0800-1464   
                                  A06    
 
6
Sanaker, John Kristian                            
Table ronde: Le cru 1992. (Dialog om Québec-film). Cinébelles - Revue de 
Cinéma (Montréal). 1993-02-18                  A06    
 
7
Selnes, Gisle                                 
Måkens poetikk: dramatisk form som tema i Tjekhovs stykke. EDDA (Red.:    
Hareide, Jorunn). Universitetsforlaget 79, s. 62-74 1993 ISSN 0013-0818    
                                  A04    
 
8
Tufte, Leif                                  
Philippe Lejeune - fra den selvbiografiske pakt til autofiksjon og      
autokritikk. Seminarinnlegg., 1993                 D04    
 
9
Ulland, Harald                                
Les nominalisations agentive et instrumentale en français moderne. Peter  
Lang forlag 1993                          B01    
 
10
Ulland, Harald                                
Ny fransk grammatikk for universitets- og høgskolestudentar. Bergen, 1993   
                                  D04    
 

<- forrigeinnholdneste ->