Det historisk-filosofiske fakultet

Nordisk institutt

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Kortformat.

1
Aarnes, Sigurd Aa.                              
De eldre på skjermen - hvem er de? Kronikk. Bergens Tidende. 1993-03-06    
                                  A07    
 
2
Aarnes, Sigurd Aa.                              
Grundtvig og Norge. Grundtvig-studier. Dansk boghandleres           
Kommissionsanstalt, København, s. 191-197 1993           A03    
 
3
Aarnes, Sigurd Aa.                              
Innledning til norsk oversettelse av Poul Martin Møller: En dansk students  
eventyr. En dansk students eventyr. Red. Møller, Poul Martin. Bokvennen    
forlag. Romantikerserien Den blå blomst., s. 5-8 1993        A99    
 
4
Aarnes, Sigurd Aa.                              
Jan van Huysums Blomsterstykke. En bok og et boktrykkerjubileum. Bokspor.   
Norske bøker gjennom 350 år. Red. Strömholm, Per. Universitetsforlaget,   
s.49-66 1993 ISBN 82-00-21390-0                   A05    
 
5
Aarnes, Sigurd Aa.                              
Opposisjon ved Arild Linnebergs disputas. (Norsk litteraturkritikks      
historie 1770-1940. Bind II: 1848-1870, Universitetsforlaget 1992). Edda.:  
2, s. 110-121 1993 ISSN 0013-0818                  A04    
 
6
Aarnes, Sigurd Aa.                              
Prestegården som kultursentrum og Henrik Wergeland som folkeopplyser.     
Bokvennen. 41, s. 20-23 1993                    A04    
 
7
Aarseth, Asbjørn                               
Antikke reflekser i Wergelands og Welhavens diktning. Antikken i norsk    
litteratur. Red. Andersen, Øivind; Aarseth, Asbjørn. Det norske institutt i  
Athen/Universitetet i Bergen, Bergen, s. 121-135 1993        A05    
 
8
Aarseth, Asbjørn                               
Den nordiske romantikkens mediehistorie. Romantiken över gränser.      
Symposier på Krapperups borg 2. Red. Lagerroth, Ulla-Britta; Ramsay,     
Margareta, s. 43-56 Lund, 1993                   D02    
 
9
Aarseth, Asbjørn                               
Det historiske litteraturstudiet. Audiogram. Fjernord. Bergen, 1993 E01    
 
10
Aarseth, Asbjørn                               
Etterord. Forklaringer og kommentarer til teksten. Peer Gynt. Et dramatisk  
dikt. (Kommentarutgave av Henrik Ibsen: Peer Gynt.). Red. Aarseth, Asbjørn,  
s. 183-264 1993                           A99    
 
11
Aarseth, Asbjørn                               
Min Bog er Poesi. Ibsens Peer Gynt. Bokspor. Norske bøker gjennom 350 år. Red.
Strömholm, Per. Universitetsforlaget, s. 99-113 1993 ISBN 82-00-21390-0   
                                  A05    
 
12
Aarseth, Asbjørn                               
Oppbyggelse, oppdragelse, fornøyelse - 1536-1807. Videogram. Fjernord.    
Bergen, 1993                            E02    
 
13
Aarseth, Asbjørn                               
Poetikk og retorikk - to disipliner eller én?. - Universitetet i Bergen,  
Nordisk institutt, 32 s. 1993                    C02    
 
14
Aarseth, Asbjørn                               
Sjangeren dramatikk. Videogram. Fjernord. Bergen, 1993       E02    
 
15
Aarseth, Asbjørn                               
Teorier om litteratur. Videogram. Fjernord. Bergen, 1993      E02    
 
16
Akselberg, Gunnstein                             
Gardsnamn i Fjell kommune (Sotra) II. (Tilknyttet prosjektet: Bygdebok for  
Fjell kommune.). Sartor Senter, 1993                E01    
 
17
Akselberg, Gunnstein                             
Gardsnamn i Fjell kommune (Sotra) III. (Tilknyttet prosjektet: Bygdebok for  
Fjell kommune.). Sartor Senter, 1993                E01    
 
18
Akselberg, Gunnstein                             
Paradigmeutvikling i sosiolingvistikken. Om utviklinga mot ein postlabovsk  
sosiolingvistikk. Vitenskapsteori og lingvistikk. Red. Gilje, Nils; Storebø, 
Oddvar. Ariadne, Bergen 1993 ISBN 82-90477-30-9           A05    
 
19
Akselberg, Gunnstein                             
Talemålsvariasjon (sosial). Analyse av gruppevariasjon. (Tilknyttet      
prosjektet: FJERNORD). Universitetets mediesenter, 1993       E01    
 
20
Akselberg, Gunnstein                             
Talemålsvariasjon (sosial). Analyse av stilvariasjon. (Tilknyttet       
prosjektet FJERNORD). Universitetets mediesenter, 1993       E01    
 
21
Akselberg, Gunnstein                             
Tekst og kontekst i sosiolingvistikken. Sosiolingvistikk, dekonstruksjon og  
fenomenologi. Tekst i kontekst. Red. Fretheim, Thorstein; Evensen, Lars    
Sigfred; Sivertsen, Eva. Novus, Oslo 1993 ISBN 82-7099-209-7    A05    
 
22
Andersen, Reidun Oanæs; Taylor, Bruce; Hagen, Jon Erik            
Kontrollgrupper våren 1993. Eksamen trinn 3 - Test i norsk for        
fremmedspråklige. - Universitetet i Bergen - Nordisk institutt 1993 C02    
 
23
Bondevik, Jarle                                
(Melding av) Einar Hovdhaugen: Frå det gamle arbeidslivet. Arbeidsmåtar,   
reiskapar og nemningar. Ringebu Historielag. Namn og nemne., s. 117-120 1993 
                                  A04    
 
24
Bondevik, Jarle; Nes, Oddvar; Aarseth, Terje                 
Målsamlingar frå Sunnmøre av Ivar Aasen. Norsk Bokreidingslag, Bergen, 375  
s. 1993                               B01    
 
25
Brodersen, Randi Stevens                           
Udlændinges tilegnelse af negationens placering på dansk. Red. Larsen, Erik  
Vive. Aarhus, 56-66 Aarhus universitet, 1993 ISBN 87-981570-3-5   D02    
 
26
Dahl, Willy                                  
Dødens fortellere. Den norske kriminal- og spenningslitteraturens historie.  
Eide og Anna, Bergen, 235 s. 1993 ISBN 82-514-0403-7        B01    
 
27
Dahl, Willy                                  
En DWM vinner en avstemning. Riverton-biblioteket i perspektiv.        
Rivertonbiblioteket., s. 7-10 1993                 A05    
 
28
Dahl, Willy                                  
Hellemyrsfolket. Amalie Skram. Dikterliv i brytningstid. Skriftserien. Red.  
Haavet, Inger Elisabeth; Aasen, Elisabeth. UiB, Bergen 6, s. 43-50 1993    
                                  A05    
 
29
Dahl, Willy                                  
Om bibliotekarers bekymring for lånernes lyster. Bok og bibliotek.: 3, s.   
11-13 1993 ISSN 0006-5811                      A06    
 
30
Dahl, Willy                                  
Sagaen om Isfolket. Det okkulte 80-tallets store suksess. Bokspor. Red.    
Strømholm, Per, s. 253-261 1993 ISBN 82-00-21390-0         A05    
 
31
Fidjestøl, Bjarne                               
Bjarni Kolbeinsson. Medieval Scandinavia. An Encyclopedia. Red. Pulsiano,   
Phillip. Garland Publishing Inc., s. 48 1993 ISBN 0-8240-4787-7   A05    
 
32
Fidjestøl, Bjarne                               
Gamli kanóki. Medieval Scandinavia. An Encyclopedia. Red. Pulsiano,     
Phillip. Garland Publishing Inc., s. 223-224 1993 ISBN 0-8240-4787-7     
                                  A05    
 
33
Fidjestøl, Bjarne                               
Norrøn litteratur. Videogram. Fjernord. Bergen, 1993        E02    
 
34
Fidjestøl, Bjarne                               
Norrøn omsetjingslitteratur. Audiogram. Fjernord. Bergen, 1993   E01    
 
35
Fidjestøl, Bjarne                               
Olav Tryggvason som misjonær. Eit litterært bilete. Ordet og sverdet.     
Historiske foredrag på Moster 1984-1993. Red. Eriksen, Morten. Verbum, s.   
133-155 1993 ISBN 82-543-0619-2                   A05    
 
36
Fidjestøl, Bjarne                               
Scaldic Verse. Medieval Scandinavia. An Encyclopedia. Red. Pulsiano, Phillip. 
Garland Publishing Inc., s. 592-594 1993 ISBN 0-8240-4787-7     A05    
 
37
Fidjestøl, Bjarne                               
Skaldenstrophen in der Sagaprosa. Bemerkungen zum Verhältnis zwischen    
Prosa und Poesie in der Heimskringla. Snorri Sturluson. Kolloquium      
anläßlich der 750. Wiederkehr seines Todestages. Freiburg, Tyskland     
18.-20. september 1991. Red. Wolf, Alois. Gunter Narr Verlag, s. 77-98 1993  
ISBN 3-8233-4266-5                         A05    
 
38
Fidjestøl, Bjarne                               
Snorre-Edda. Audiogram. Fjernord. Bergen, 1993           E01    
 
39
Fidjestøl, Bjarne                               
Soga om Gisle Sursson. Audiogram. Fjernord. Bergen, 1993      E01    
 
40
Fidjestøl, Bjarne                               
Soga om Olav den heilage. Audiogram. Fjernord. Bergen, 1993     E01    
 
41
Fidjestøl, Bjarne                               
Þorbjørn hornklofi. Medieval Scandinavia. An encyclopedia. Red. Pulsiano,  
Phillip. Garland Publishing Inc., s. 668-669 1993 ISBN 0-8240-4787-7     
                                  A05    
 
42
Fidjestøl, Bjarne                               
Voluspå. Videogram. Fjernord. Bergen, 1993             E02    
 
43
Hagen, Jon Erik; Andersen, Reidun Oanæs                    
EKVALA-rapporten. - Universitetet i Bergen, 32 s. 1993       C01    
 
44
Hagen, Jon Erik                                
Terskelens grammatikkleksikon. Et terskelnivå for norsk. Red. Svanes, Bjørg; 
Hagen, Jon Erik; Manne, Gerd; Husby, Olaf; Svindland, Arne. J.W.Cappelens   
Forlag AS, Oslo, s. 191-322 1993 ISBN 82-02-12580-4         A05    
 
45
Haugen, Odd Einar                               
Grunnbok i norrønt språk. Ad Notam Gyldendal, Oslo, 304 s. 1993   B01    
 
46
Haugen, Odd Einar                               
Nicodemus, Gospel of. Medieval Scandinavia. An Encyclopedia. Red. Pulsiano,  
Phillip. Garland Publishing, New York, s. 430-432 1993 ISBN 0-8240-4787-7   
                                  A05    
 
47
Heith, Anne                                  
90-talistiska skillingtryck, recension av Jan Erik Volds Ikke.        
Skillingstrykk fra nittitallet. Hufvudstadsbladet, Helsingfors., s. 13    
1993-11-24                             A07    
 
48
Heith, Anne                                  
Dag Solstad - reflekterad spelare i relativistiskt universum. Horisont,    
Vasa, Finland.: 6 1993                       A07    
 
49
Heith, Anne                                  
Den finlandssvenska modernismen. Audiogram. Fjernord. Bergen, 1993 E01    
 
50
Heith, Anne; Skjelvik, May-Britt; Aslaksen, Knut Olav             
Den finlandssvenska modernismen - manus till audiogram 1. (Svenska för    
norrmän, läromedelsproduktion för nordisk grunnfagFJERNORD)., 1993     
                                  E99    
 
51
Heith, Anne                                  
Den litterära modernismen kommer till Kongsberg - intervju med Dag      
Solstad. Hufvudstadsbladet, Helsingfors. 1993-06-12         A07    
 
52
Heith, Anne                                  
Dröm och illusjon i norsk bygdemiljö - Lars Amund Vaages Oklahoma.     
Hufvudstadsbladet, Helsingfors. 1993-06-01             A07    
 
53
Heith, Anne                                  
Ett drömspel. Audiogram. Fjernord. Bergen, 1993          E01    
 
54
Heith, Anne; Skjelvik, May-Britt; Aslaksen, Knut Olav             
Ett drömspel - manus till audiogram 2. (Svenska för norrmän,        
läromedelsproduktion för nordisk grunnfag FJERNORD)., 1993    E99    
 
55
Heith, Anne                                  
Kvinnornas världshistoria. Hufvudstadsbladet, Helsingfors. 1993-01-28    
                                  A07    
 
56
Heith, Anne                                  
Mats Jansson: Tradition och förnyelse. Den svenska introduktionen av     
T.S.Eliot. Edda.: 2, s. 185-186 1993 ISSN 0013-0818         A04    
 
57
Heith, Anne                                  
Men samtidigt så exploderar det hela tiden - intervju med Dag Solstad.    
Horisont, Vasa, Finland.: 6 1993                  A07    
 
58
Heith, Anne                                  
Moa Martinson och erfarenhetens estetik. Nytt om kvinneforskning. NAVF, Oslo: 
2, s. 57-62 1993 ISSN 0333-0265                   A06    
 
59
Heith, Anne                                  
Mor gifter seg. Audiogram. Fjernord. Bergen, 1993          E01    
 
60
Heith, Anne; Skjelvik, May-Britt; Aslaksen, Knut Olav             
Mor gifter sig - manus till audiogram 3. (Svenska för norrmän,       
läromedelsproduktion för nordisk grunnfag - FJERNORD)., 1993   E99    
 
61
Heith, Anne                                  
Paal-Helge Haugen, Sone 0. Horisont, Vasa, Finland.: 4, s. 106-108 1993    
                                  A07    
 
62
Heith, Anne                                  
Passningar, finter, dribblingar - samtal med Dag Solstad. Bibliotek i     
samhället.: 4, s. 38-43 1993                    A07    
 
63
Heith, Anne; Skjelvik, May-Britt; Aslaksen, Knut Olav             
Svenska för norrmän - synopsis till videomagasinsprogram., 1993  E99    
 
64
Heith, Anne                                  
Svenska för norrmän. Videomagasinprogram for Fjernord. Bergen, 1993     
                                  E02    
 
65
Heith, Anne                                  
Svenska för norrmän. Øvingshefte Fjernord. 1993          C02    
 
66
Heith, Anne                                  
Svenskt dialektalt uttal. Audiogram. Fjernord. Bergen, 1993     E01    
 
67
Heith, Anne; Skjelvik, May-Britt; Aslaksen, Knut Olav             
Svenskt dialektalt uttal - manus till audiogram 5. (Svenska för norrmän,  
läromedelsproduktion för nordisk grunnfag - FJERNORD.)., 1993   E99    
 
68
Heith, Anne                                  
Svenskt riksspråksuttal. Audiogram. Fjernord. Bergen, 1993     E01    
 
69
Heith, Anne; Skjelvik, May-Britt; Aslaksen, Knut Olav             
Svenskt riksspråksuttal - manus till audiogram 4. (Svenska för norrmän",  
läromedelsproduktion för nordisk grunnfag - FJERNORD.)., 1993   E99    
 
70
Heith, Anne                                  
Theodor W. Adorno. Notar til litteraturen. Horisont, Vasa, Finland.: 1, s.  
110-111 1993                            A07    
 
71
Heith, Anne; Skjelvik, May-Britt; Aslaksen, Knut Olav             
övningshäfte "Svenska för norrmän". (Svensk språkkurs,          
läromedelsproduktion för nordisk grunnfag - FJERNORD). - Universitetet i  
Bergen, nordisk institutt / SEVU 1993                C01    
 
72
Kristoffersen, Gjert                             
An autosegmental analysis of East-Norwegian pitch-accent. Nordic Prosody VI. 
Almqvist & Wiksell International, Stockholm 1993          A05    
 
73
Kristoffersen, Gjert                             
East Norwegian Pitch Accent. Runes and Representations: Proceedings at    
ScandiLingFest 1. Occasional Papers in Linguistics. The University of     
Chicago, Chicago, s. 29-50 1993                   A05    
 
74
Kristoffersen, Gjert                             
Språket i bruk. Audiogram. Fjernord. Bergen, 1993          E01    
 
75
Kristoffersen, Gjert                             
Språket som system. Audiogram. Fjernord. Bergen, 1993        E01    
 
76
Longum, Leif                                 
Den rettferdige skandinaven. Paal Brekkes Indiabok: Reisereportasje og    
dannelsesroman. Edda.: 4, 14 s. 1993                A04    
 
77
Longum, Leif                                 
Det moderne gjennombrudd i norsk litteratur. Videogram. Fjernord. Bergen,   
1993                                E02    
 
78
Longum, Leif                                 
Dramatikk. Videogram. Fjernord. Bergen, 1993            E02    
 
79
Longum, Leif; Aarnes, Sigurd Aa.                       
Holdepunkter. En litteraturhistorisk kildesamling. Fjernord. - Universitetet 
i Bergen, 129 x 2 s. 1993                      C02    
 
80
Longum, Leif                                 
Jens Bjørneboe, Italy and the Laughter of Tuscany. Raporti tra Italia e    
Europa del Nord nella Litteratura e nell'Arte. Universita di Bologna, Italia, 
8 s. 1993                              A05    
 
81
Longum, Leif                                 
Krisetid og humanistisk mobilisering: Kristian Schjelderup og 1930-årenes   
"Fritt Ord II. Nansenskolens Årbok. Red. Eidsvåg, Inge. Universitetsforlaget, 
s. 267-283 1993                           A05    
 
82
Longum, Leif                                 
Nasjonalisme, nazisme og landssvik. Et problemkompleks belyst gjennom to   
norske okkupasjonsromaner av Jens Bjørneboe og Sigurd Evensmo. Literature as 
Resistance and Counter-Culture. Red. Masát, András, 5 s. Budapest, 1993  
ISBN 963-0-43597-7                         D02    
 
83
Longum, Leif                                 
Psykoanalysen og kulturradikalismen. Freud og Reich i skandinavisk      
kulturkamp 1920-1940. Kulturradikalismen. Det Moderna genombrottets andra   
fas. Red. Nolin, Bertil, s. 23-61 1993 ISBN 91-7139-180-0      A05    
 
84
Longum, Leif                                 
To svenske litteraturpedagogiske avhandlinger. Litteraturundervisning,    
elevsosialisering og kulturarv. Norsklæreren. Cappelen/LNU: 5 1993 ISSN    
0332-7264                              A04    
 
85
Manne, Gerd                                  
Lærerveiledning til Ny i Norge. Fag og Kultur, 323 s. 1993     B01    
 
86
Manne, Gerd                                  
Terskelnivåbeskrivelsen i en kommunikativ språkundervisning. Et terskelnivå  
for norsk. 2. utg. Red. Svanes, Bjørg; Hagen, Jon Erik; Manne, Gerd; Husby,  
Olaf; Svindland, Arne. J.W.Cappelens Forlag AS, Oslo, s. 151-180 1993 ISBN  
82-02-12580-4                            A05    
 
87
Michelsen, Per Arne                              
Bare gravsteinen har rede svar og plass til enda et navn. Kritikkjournalen., 
s. 62 1993                             A04    
 
88
Michelsen, Per Arne                              
Bass, skarptromme og svak lukt av ku - en apologi for den vanskelige     
samtidsteksten. Forfatterspor. Red. Larssen-Aas, Ivar; Sørheim, Thor.     
Cappelen/LNU, Oslo, s. 106-127 1993 ISBN 82-02-14038-2       A05    
 
89
Michelsen, Per Arne                              
Forord. Sjangeroppbrudd - om stilskriving og skriveopplæring i den      
videregående skolen. Red. Michelsen, Per Arne. Cappelen/LNU, s. 7-9 1993 ISBN 
82-02-14037-4                            A05    
 
90
Michelsen, Per Arne                              
Kort om en korttekst. Fortellingens retorikk. Red. Selnes, Gisle; Utaker,   
Arild; Waag, Vidar. Universitetet i Bergen, s. 96-101 1993 ISBN        
82-91320-01-2                            A05    
 
91
Michelsen, Per Arne                              
Moderne kortprosa, eksemplifisert med tekster av Dag Solstad og Lars Amund  
Vaage. Audiogram. Fjernord. Bergen, 1993              E01    
 
92
Michelsen, Per Arne                              
Noen betraktninger omkring skolestilens status og skriveopplæringens mål og  
metoder. Sjangeroppbrudd - om stilskriving og skriveopplæring i den      
videregående skolen. Red. Michelsen, Per Arne. Cappelen/NLU, s. 13-56 1993  
ISBN 82-02-14037-4                         A05    
 
93
Michelsen, Per Arne                              
Norge finnes ikke. Norsklæreren.: 3, s. 49-50 1993 ISSN 0332-7264  A04    
 
94
Michelsen, Per Arne                              
Om Hansson og Teigens makt og mannefall. Norsklæreren.: 5, s. 39-41 1993 ISSN 
0332-7264                              A04    
 
95
Michelsen, Per Arne                              
Sjangeroppbrudd - om stilskriving og skriveopplæring i den videregående    
skolen. Red. Michelsen, Per Arne. Cappelen/LNU 1993 ISBN 82-02-14037-4    
                                  B01    
 
96
Mundal, Else                                 
Snorre som forfattar - kjelde i forskinga. Seminaret "Snorre - litterat og  
historiker" 24. - 26. november 1993 (Tverrfaglige seminarer i Tønsberg,    
rapport nr. 2). Red. Brandstad, Turid; Eriksson, Jan E. G. Tønsberg      
bibliotek og riksantikvaren, utgravingskont. for Tønsberg, s. 29-37 Tønsberg, 
1993-11-24                             D02    
 
97
Mundt, Marina                                 
Souvenirs from the Silk Road - as reflected in Icelandic Sagas from the    
Early Middle Ages. 34th International Congress of Asian and North African   
Studies. Abstracts., s. 76 Hong Kong, 1993             D03    
 
98
Mundt, Marina                                 
Sur l'histoire cadre de la saga d'Egill le manchot. Le texte et l'idée.   
Publiée avec le concours du Centre de Recherches Germaniques de       
l'Université de Nancy II.: 8/1993, 11 s. 1993           A05    
 
99
Mundt, Marina                                 
Zur Adaption orientalischer Bilder in den Fornaldarsögur Nordrlanda.     
Frankfurt am Main : Peter Lang, 282 s. 1993             B01    
 
100
Myking, Johan                                 
Kva er så gale med Knarrviki? Strilen. 1993-10-13          A07    
 
101
Myking, Johan                                 
Kvar er språksansen i Regionrådet? Strilen. 1993-08-11       A07    
 
102
Myking, Johan                                 
Stadnamn på strilemål? Strilen. 1993-11-06             A07    
 
103
Nes, Oddvar                                  
Gösta Holm: De nordiska anger-namnen. Namn og nemne., s. 99-107 1993     
                                  A04    
 
104
Nes, Oddvar; Bondevik, Jarle; Aarseth, Terje                 
Målføresamlingar frå Sunnmøre av Ivar Aasen. Norsk Bokreidingslag, 375 s.   
1993                                B01    
 
105
Nymoen, Ingrid                                
Amalie Skram: Sjur Gabriel. Audiogram. Fjernord. Bergen, 1993    E01    
 
106
Nymoen, Ingrid                                
Den litterære kanon. Audiogram. Fjernord. Bergen, 1993       E01    
 
107
Nymoen, Ingrid                                
Eg er den eg er. Klassekampen., s. 12 1993-10-04          A07    
 
108
Nymoen, Ingrid                                
En mann uten ansikt. Anmeldelse av Jan Kjærstad: Forføreren (1993).      
Klassekampen., s. 9 1993-08-02                   A07    
 
109
Nymoen, Ingrid                                
En moders gud. Klassekampen., s. 14-15 1993-07-28          A07    
 
110
Nymoen, Ingrid                                
Johan Borgen. Har vi ham nå? Bruddstykker av et portrett. Kritikkjournalen., 
1 s. 1993                              A04    
 
111
Nymoen, Ingrid                                
Med kropp skal landet byggast. Anmeldelse av Karin Moe: Blove 2 (1993).    
Klassekampen., s. 19 1993-03-24                   A07    
 
112
Nymoen, Ingrid                                
Moderskapet - et språk for maskuliniteten. Kjønn og modernitet i Göran    
Tunströms roman "Juloratoriet" (1983). - Universitetet i Oslo, Avd. for   
nordiske språk og litteratur: 81, 94 s. 1993            C02    
 
113
Nymoen, Ingrid                                
Moderskapet - et språk for maskuliniteten. Modernitet og kjønn i Göran    
Tunströms roman Juleoratoriet. Norskrift., s. 1-94 1993 ISSN 0800-7764    
                                  A04    
 
114
Nymoen, Ingrid                                
Tunströms absolutte nullpunkt. Anmeldelse av Göran Tunström: Ventetid   
(1993). Klassekampen., s. 22 1993-10-16               A07    
 
115
Sandøy, Helge                                 
Ein fonologimodell. Videogram. Fjernord. Bergen, 1993        E02    
 
116
Sandøy, Helge                                 
Fonetikk og fonologi. Audiogram. Fjernord. Bergen, 1993       E01    
 
117
Sandøy, Helge                                 
Fonologiske reglar. Audiogram. Fjernord. Bergen, 1993        E01    
 
118
Sandøy, Helge                                 
Geografisk talemålsvariasjon. Videogram. Fjernord. Bergen, 1993   E02    
 
119
Sandøy, Helge                                 
Hordamåla. Kulturhistorisk vegbok. Hordaland. Red. Brekke, Nils Georg. Nord  
4 Vestkyst, Bergen, s. 146-151 1993 ISBN 82-7326-026-7       A05    
 
120
Sandøy, Helge                                 
Indefinite pronouns in Faroese. The Nordic Language and Modern Linguistics.  
7., s. 547-554 Trshavn, 1993                   D04    
 
121
Sandøy, Helge                                 
Kjønnet på ord - eit problem? Språklig samling.: 1, s. 20-21 1993 ISSN    
0333-0362                              A04    
 
122
Sandøy, Helge                                 
Kva er årsakene til geografisk variasjon. Audiogram. Fjernord. Bergen, 1993  
                                  E01    
 
123
Sandøy, Helge                                 
Morfofonologi. Audiogram. Fjernord. Bergen, 1993          E01    
 
124
Sandøy, Helge                                 
Nynorsk ordforråd - ressurs eller hindring? Språklig samling.: 3, s. 18-21  
1993 ISSN 0333-0362                         A04    
 
125
Sandøy, Helge; Fidjestøl, Bjarne; Vassenden, Lars; Aarseth, Asbjørn      
Presentasjon av Fjernord og faget nordisk. Fjernord. - Universitetet i    
Bergen - Nordisk institutt 1993                   C02    
 
126
Sandøy, Helge                                 
Sosial talemålsvariasjon. Videogram. Fjernord. Bergen, 1993     E02    
 
127
Sandøy, Helge                                 
Syntaks og fonologi. Audiogram. Fjernord. Bergen, 1993       E01    
 
128
Sandøy, Helge                                 
Talemål. Novus forlag, Oslo, 188 s. 1993 ISBN 82-7099-206-2     B01    
 
129
Stegane, Idar                                 
Det litterære landskapet. Kulturhistorisk vegbok. Hordaland. Red. Brekke,   
Nils Georg. Hordaland Fylkeskommune, Nord 4, Vestkyst, Bergen, 5 s. 1993 ISBN 
82-7326-026-7                            A05    
 
130
Stegane, Idar; Hageberg, Otto; Schmidt, Povl                 
Det nynorske skriftlivet. Edda. Red. Hareide, Jorunn: 1, s. 2-32 1993 ISSN  
0013-0818                              A04    
 
131
Stegane, Idar                                 
Framsynet til pionerane kring Samlaget. Syn & segn. Det Norske Samlaget: 2,  
s. 99-105 1993                           A04    
 
132
Stegane, Idar                                 
Ivar Aasen: Brev og dagbøker. Det Norske Samlaget. Bøker 1868-1992. Ein    
forlagsbibliografi. Red. Rue, Olav Hr. Det Norske Samlaget, 1 s. 1993     
                                  A05    
 
133
Stegane, Idar                                 
Moderne nynorsk barnelitteratur og den litterære institusjon. Literature as  
Resistance and Counter-Culture. Red. Masát, András, s. 281-285 Budapest, 
1993                                D02    
 
134
Stegane, Idar                                 
Sjølvbiografi som sjølvforståing i den nynorske tradisjonen med grunnlag i  
lesing av Hans Seland: Aar og dagar og Anders Hovden: Attersyn. - Leve og   
skrive. Skriftserien. Red. Mikaelsson, Lisbeth; Stegane, Idar. -       
Universitetet i Bergen: 4, s. 91-109 1993              C01    
 
135
Svanes, Bjørg; Hagen, Jon Erik; Manne, Gerd; Svindland, Arne S.; Husby, Olaf 
Et terskelnivå for norsk. 2.utg., 328 1993 ISBN 82-02-12580-4    B01    
 
136
Svanes, Bjørg                                 
Methods in Speach Act Research. Østfold DH, Halden, 1993      D04    
 
137
Svanes, Bjørg                                 
Metoder ved språkhandlingsstudier - en diskusjon. Vitenskapsteori og    
lingvistikk. Red. Gilje, Nils; Storebø, Oddvar. Ariadne, 195-225 1993 ISSN  
82-90477-30-9                            A05    
 
138
Svanes, Bjørg; Pierce, Richard H.                       
Sociocultural factors in the acquisition of Norwegian  for academic     
purposes. Applications and Implications of Current LSP Research. Red.     
Brekke, Magnar; Andersen, Øivin; Dahl, Trine; Myking, Johan, 434-445 Bergen, 
1993-08-02 ISBN 82-7674-119-3 ISSN 82-7674-118-5          D94    
 
139
Svanes, Bjørg                                 
Språkfunksjoner. Allmenne begreper. Spesielle begreper. Et terskelnivå for  
norsk. 2. utg. Red. Svanes, Bjørg; Hagen, Jon Erik; Manne, Gerd; Husby, Olaf; 
Svindland, Arne. J.W.Cappelens Forlag AS, Oslo, s. 19-150 1993 ISBN      
82-02-1258-4                            A05    
 
140
Tenfjord, Kari                                
Anything Goes i jakten på paradigme i andrespråksforskningen.         
Vitenskapsteori og lingvistikk. Red. Gilje, Nils; Storebø, Oddvar. Ariadne,  
Bergen, s. 92-121 1993 ISBN 82-90477-30-9              A05    
 
141
Tenfjord, Kari                                
Når dialogen er data. Tekst i kontekst. Red. Fretheim, Thorstein; Evensen,  
Lars Sigfred; Sivertsen, Eva. novus forlag, Oslo, s. 203-215 1993  A05    
 
142
Utne, Ivar                                  
Audio S2.6 Grammatikkskissa - ein modell for språkproduksjon. Eksempel:    
Holsmålet. Audiogram. Fjernord. Bergen, 1993            E01    
 
143
Vassenden, Lars                                
Gjer ein syntaktisk analyse!. - Eigenproduksjon. - Universitetet i Bergen   
50, s. 90-101 1993                         C01    
 
144
Vassenden, Lars                                
Norsk syntaks. Ad Notam/Gyldendal, 201 s. 1993           B01    
 
145
Vassenden, Lars                                
Språklig nivåsenking, realitet eller myte? Agder DH, Kristiansand, 1993    
                                  D04    
 
146
Vinje, Eiliv                                 
Holbergs epistlar og antikk retorikk. Antikken i norsk litteratur. Red.    
Andersen, Øivind; Aarseth, Asbjørn. Nordisk institutt, Universitetet i    
Bergen, s. 85-105 1993 ISBN 82-90500-14-9              A05    
 
147
Vinje, Eiliv                                 
Tekst og tolking. Innføring i litteraturstudiet. Ad Notam/Gyldendal, 214 s.  
1993                                B01    
 

<- forrigeinnholdneste ->