Det historisk-filosofiske fakultet

LiLi, Seksjon for lingvistiske fag

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Kortformat.

1
Andersen, Øivin; Widell, Peter                        
The Automatic Indexing System Autindex. Proceedings from the 9th European   
Symposium on Language for Special Purposes. Fagbokforlaget Vigmostad &    
Bjørke, Bergen Bergen, 1993                     D01    
 
2
Dyvik, Helge                                 
Normbegreper, systembegreper og individueringen av norske skriftspråk     
(Concepts of norm and system and the individuation of Norwegian written    
standards.). Standardspråk og dialekt. Seminarer i Oslo 1991 og 1992. Bergen 
Riksmålsforening og Det Norske Akademi for Sprog og Littera 1993  A05    
 
3
Halvorsen, Berit                               
Bevegelse, lyd og tale. Dagen (via NAVF's kronikktjeneste). 1993-08-13    
                                  A07    
 
4
Halvorsen, Berit                               
Kriterier for systematisering av språklyd med hovedvekt på klusiler.     
Vitenskapsteori og lingvistikk. Red. Gilje, N.; Storebø, O. Ariadne, Bergen  
1993                                A05    
 
5
Kløve, Marit Helene                              
'When Linguists Sneeze, Language Teachers Catch Cold'. From Structuralist   
to Generative Phonology in SLA Research. Vitenskapsteori og lingvistikk. 11  
vitenskapsteoretiske innlegg til dr. art. -graden. Red. Gilje, Nils;     
Storebø, Oddvar. Ariadne, 273-294 1993 ISBN 82-90477-30-9      NA05   
 
6
Nordgård, Torbjørn                              
A GB-Related Parser for Norwegian. Peter Lang Inc., Bern, 331 s. 1993     
                                  B01    
 
7
Nordgård, Torbjørn                              
Generativ lingvistikk, parsingsteori og mentale prosesser. Vitenskapsteori  
og lingvistikk. Red. Gilje, N.; Storebø, O. Ariadne forlag, Bergen, 24 s.   
1993                                A05    
 
8
Ro, Atle                                   
Interlanguage and Set Theory. Proceedings from NODALIDA 1993 (Nordiska    
Datalingvistikdagarna.9), Stockholm. 1993              A05    
 
9
Rosén, Victoria                               
Empty Pronouns in Chinese: A Threat to the Hard Core of GB Theory.      
Vitenskapsteori og lingvistikk. Red. Gilje, Nils; Storebø, Oddvar. Ariadne  
forlag, Bergen, 29 s. 1993                     A05    
 
10
Rosén, Victoria                               
Tomme pronomen og diskurstekst. Tekst i kontekst. Red. Fretheim, Thorstein;  
Evensen, Lars S.; Sivertsen, Eva. Novus forlag, Oslo, 10 s. 1993  A05    
 
11
Thunes, Martha                                
Transfer and Interlingua in Machine Translation. A Comparison of Two     
Implementations. - Hovedoppgave i lingvistikk 1993         C05    
 

<- forrigeinnholdneste ->