Det historisk-filosofiske fakultet

LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Kortformat.

1
Aadland, Erling                                
Forundring-Trofasthet. Poetisk tenkning i Rolf Jacobsens lyrikk., 400 s.   
1993                                C03    
 
2
Aadland, Erling                                
Noen lyriske problemer. Norsklæreren. Landslaget for norskundervisning (LNU) 
1, s. 17-22 1993                          A04    
 
3
Aadland, Erling                                
Om Rolf Jacobsens poetiske tenking - "mot det som/ikke er". Nytt Norsk    
Tidsskrift (Red.: Slagstad, Rune). Universitetsforlaget: 3-4, s. 309-314,   
319-323 1993 ISSN 0800336-X                     A04    
 
4
Aadland, Erling                                
Pedagordiske knuter - om skriveopplæringsdelen i noen utvalgte lærebøker.   
Sjangeroppbrudd. Landslaget for norskundervisning, Capellen, s. 57-64 1993  
ISBN 82-02-14037-4                         A05    
 
5
Aadland, Erling; Røsbak, Ove                         
Rolf Jacobsen. Bare et menneske; bare en dikter. Gyldendal Norsk Forlag, 16  
s. 1993                               B01    
 
6
Aadland, Erling                                
Å lese det til-diktende. Frøkorn av ild. Landslaget for norskundervisning   
(LNU) & J. W. Cappelens Forlag, s. 113-124 1993 ISBN 82-02-13865-5 A05    
 
7
Buvik, Per                                  
Biografi, hagiografi og moralpreike (om Tor Obrestads biografiar).      
Norsklæraren (Red.: Time, Sveinung). J. W. Cappelen: 2, s. 30-33 1993 ISBN  
82-02-13136-7                            A04    
 
8
Buvik, Per                                  
Dekadansens utfordring. EDDA (Red.: Hareide, Jorunn). Universitetsforlaget:  
2, s. 186-189 1993 ISSN 0013-0818                  A03    
 
9
Buvik, Per                                  
En dekadanse - duplikk. EDDA (Red.: Hareide, Jorunn). Universitetsforlaget:  
4, s. 375-377 1993 ISSN 0013-0818                  A03    
 
10
Buvik, Per                                  
Endetid (omkring "fin de siècle"-begrepet). Bergens Tidende. 1993-03-15    
                                  A07    
 
11
Buvik, Per                                  
François Rabelais. Vestens Tenkere I (Red.: Eriksen, Trond Berg). H.    
Aschehoug & Co (W. Nygaard), s. 366-380 1993 ISBN 82-03-17285-7   A05    
 
12
Buvik, Per                                  
Hva er litteratur? (Audiogram tilknyttet prosjektet Fjernord ved Nordisk   
institutt, Universitetet i Bergen). Universitetets mediesenter,        
Universitetet i Bergen, 1993                    E01    
 
13
Buvik, Per                                  
Kunst, begjær og kjønnskamp: to litterære tekster om bildende kunst: Balzac  
og Zola. Love and War (Red.: Bakke, Jørgen, Hodne, Lasse, Laugerud,      
Henning) (nr. 3 i serie Kulturtekster). Senter for Europeiske Kulturstudier, 
Universitetet i Bergen, s. 208-224 1993 ISBN 82-91320-00-4     A05    
 
14
Buvik, Per                                  
Norsk litteratur 1945-1965. (Videogram tilknyttet prosjektet Fjernord ved   
Nordisk institutt, Universitetet i Bergen). Universitetets mediesenter,    
Universitetet i Bergen, 1993                    E02    
 
15
Buvik, Per                                  
Tekst og individ. Eller mellom retorikk og tematikk. Jeg? (Red.: Meyer,    
Siri) (Nr. 1 i serien Kulturtekster). Senter for Europeiske kulturstudier,  
Universitetet i Bergen, s. 114-129 1993 ISBN 82-91320-00-4     A05    
 
16
Buvik, Per                                  
Zola og den naturalistiske tvetydighet. Emile Zola: Germinal. Pax forlag,   
s. 231-244 1993 ISBN 82-530-1624-7                 A05    
 
17
Kittang, Atle                                 
Dekonstruert romantikk: Paul de Mans bidrag til romatikkteorien. Romantiken  
över gränser. Red. Lagerroth, Ulla-Britta; Ramsay, Margareta, 313-324   
Lund, 1993                             D01    
 
18
Kittang, Atle                                 
Er litteraturvitenskap historisk eller estetisk kunnskap? Noen kommentarer  
til Morten Kyndrups Framing and Fiction. Passage. Tidsskrift for litteratur  
og kritik (Red.: Ping Huang, Marianne et al). Århus Universitet, institutt  
for litteraturhistorie 13, s. 151-166 1993 ISSN 0901-8883      A03    
 
19
Kittang, Atle                                 
Individ og tekst. Jeg? Refleksjoner over tekst, bilde og individ. (Red.:   
Meyer, Siri) (Nr. 1 i serien Kulturtekster). Senter for europeiske      
kulturstudier, Universitetet i Bergen 1, s. 71-84 1993 ISBN 82-91320-00-4 ISSN
0804-2810                              A05    
 
20
Kittang, Atle                                 
Maurice Blanchot og litteraturens gåte. BØK. Tidsskrift for litteratur og   
teori. Red. Fosse, Jon; Kjærstad, Jan. Aschehoug Forlag 1, s. 21-46 1993 ISBN 
82-03-17334-9 ISSN 0804-3019                    A04    
 
21
Kittang, Atle                                 
Self-Reflexivity, Negativity, and the Novel: Hamsun and Balzac. Culture and  
History 12: Writing. The Signifying Scene Revisited. (Red.: Harbsmeier,    
Michael et al.). Academic Press, Copenhagen 12, s. 95-108 1993 ISBN      
87-500-3048-5 ISSN 0902-7521                    A02    
 
22
Kittang, Atle                                 
Tekstkommentarens retorikk - nokre synspunkt. Edda. Nordisk tidsskrift for  
litteraturforskning (Red.: Hareide, Jorunn). Universitetsforlaget a/s: 3,   
s. 273-282 1993 ISSN 0013-0818                   A03    
 
23
Linneberg, Arild                               
5 Litteraturkritikker i "Kritikertorget"., 1993           E05    
 
24
Linneberg, Arild                               
Biografien. (Tilknyttet prosjekt Kulturoperatørene). NRK, fjernsynet (progr. 
1), 1993                              E05    
 
25
Linneberg, Arild                               
Fordreiningens former. Peter Bürger. Das Denker des Herrn. Ny Poetik (Red.: 
Engberg, Charlotte, Tygstrup, Fredrik et al.). Museum Tusculanums Forlag 1:  
1, s. 109-112 1993 ISBN 87-7289-214-5 ISSN 0908-1410        A03    
 
26
Linneberg, Arild                               
Formalisme og strukturalisme. (Tilknyttet prosjekt Moderne litteraturteori). 
Moderne literaturteori. En innføring. Universitetsforlaget, s. 11-19 1993 ISBN
82-000-0733-0                            A05    
 
27
Linneberg, Arild                               
Historie og samfunn. (Tilknyttet prosjekt Moderne litteraturteori). Moderne  
litteraturteori. En innføring. (Red.: Linneberg, Arild, Kittang, Atle,    
Skei, HansH., Melberg, Arne). Universitetsforlaget, s. 153-177 1993 ISBN   
82-000-0733-0                            A05    
 
28
Linneberg, Arild                               
Kjartan Fløgstad: Dalen Portland. (Tilknyttet prosjekt Fjernord).       
Universitetets mediesenter, Universitetet i Bergen, 1993      E01    
 
29
Linneberg, Arild                               
Les dikt og bli dum! Eller: om en generasjon som skusla bort poeta sine.   
Lyrikk Magasin (Red.: Dahl, Nils Fredrik). De norske Bokklubbene 1: 1, s.   
12-14 1993                             A06    
 
30
Linneberg, Arild                               
Litteratursosiologi, marxisme og nyhistorisme. (Tilknyttet prosjektet     
Moderne litteraturteori). Moderne litteraturteori: En innføring.       
Universitetsforlaget, s. 51-55 1993 ISBN 82-000-0733-0       A05    
 
31
Linneberg, Arild; Kittang, Atle; Skei, Hans H.; Melberg, Arne         
Moderne litteraturteori. En antologi. 2.utgave (Tilknyttet prosjekt Moderne  
litteraturteori. En innføring). Universitetsforlaget, 411 s. 1993 ISBN    
82-00-07732-2                            B01    
 
32
Linneberg, Arild; Kittang, Atle; Melberg, Arne; Skei, Hans H.         
Moderne litteraturteori. En innføring. (Tilknyttet prosjekt Moderne      
litteraturteori. En innføring). Universitetsforlaget, 193 s. 1993 ISBN    
82-00-07733-0                            B01    
 
33
Linneberg, Arild                               
Norsk litteratur 1968-1990: hva var postmodernismen? (Video tilknyttet    
prosjekt Fjernord). Universitetets mediesenter, Universitetet i Bergen, 1993 
                                  E02    
 
34
Linneberg, Arild                               
Svar fra doktoranden. Kritikkhistorie og retorikk. (Tilknyttet prosjekt    
Norsk litteraturkritikks historie, bd.II: 1848-1870). EDDA (Hareide, Jorunn). 
Universitetsforlaget: 2, s. 122-131 1993 ISSN 0013-0818       A02    
 
35
Meyer, Siri; Kittang, Atle; Christensen, Otto M.; Sætre, Lars; Larsen, Tord; 
Buvik, Per                                  
Jeg? Refleksjoner over tekst, bilder og individ. - Kulturtekster Red. Meyer, 
Siri. - Senter for europeiske kulturstudier, UiB: 1, 132 s. 1993 ISBN     
82-91320-00-4                            C01    
 
36
Selnes, Gisle                                 
Narrativ kritikk hos Borges og Cortázan. Fortellingens retorikk. Retorisk  
Forum / Senter for europeiske kulturstudier 2, s. 69-88 1993 ISBN       
82-91320-01-2                            A04    
 
37
Sætre, Lars                                  
Fallet ut i eksistensen. Ei novelle frå Tarjei Vesaas' Vindane (1952)., 9 s. 
1993                                C02    
 
38
Sætre, Lars                                  
Formgitt og fråstøytande. Jazznytt (Red.: Mossefinn, Lars). Norsk       
Jazzforbund: 2, s. 46-47 1993 ISSN 332-7248             A07    
 
39
Sætre, Lars                                  
Heilskap og forsvinning. Lesing og andre kunnskapsteoretiske problem i    
Michel Foucaults Klinikkens fødsel. Kulturtekster 2. Fortellingens retorikk  
(Red.: Selnes, Gisle et al). Senter for europeiske kulturstudier,       
Universitetet i Bergen 1: 2, s. 102-135 1993 ISBN 82-91320-01-2   A04    
 
40
Sætre, Lars                                  
"'-Innbilling har du gjort.' Fuglane (1957) av Tarjei Vesaas som       
desillusjonsroman." (Audiogram tilknyttet prosjekt Fjernord, Nordisk     
institutt, Universitetet i Bergen). Universitetets mediesenter,        
Universitetet i Bergen, 1993                    E01    
 
41
Sætre, Lars                                  
"'-Innbilling har du gjort.' Fuglane (1957) av Tarjei Vesaas som       
desillusjonsroman."., 34 s. 1993                  C03    
 
42
Sætre, Lars                                  
Liv til tekst. Andlet i skaping og oppløysing. Kulturtekster 1. Jeg?     
Refleksjoner over tekst, bilde og individ. Red. Meyer, Siri. Senter for    
europeiske kulturstudier, Universitetet i Bergen 1: 1, s. 85-113 1993 ISBN  
82-91320-00-4 ISSN 0804-2810                    A04    
 
43
Sætre, Lars                                  
Mellom ord og bilde. Sigrid Weigels mater/ialistiske tekstteori. AGORA    
(Red.: Hammer, Espen et al.). Institutt for lingvistikk og filosofi,     
Universitetet i Oslo 11: 1, s. 115-139 1993 ISSN 0800-7136     A04    
 
44
Sætre, Lars                                  
Nordisk forfattarmøte. Vossa Jazz festivalavis - ilegg til "Hordaland".    
(Red.: Midttun, Sigmund). Hordaland L/L, 5700 Voss, s. 23-23 1993  A06    
 
45
Sætre, Lars                                  
Skriving - den endelause vandringa, det evige eksilet. Maurice Blanchots   
Kafka-lesing., 26 s. 1993                      C02    
 
46
Sætre, Lars                                  
Tango for tanken. Jazznytt (Red.: Mossefinn, Lars). Norsk Jazzforbund: 2,   
s. 44-45 1993 ISSN 332-7248                     A07    
 
47
Sætre, Lars                                  
Tre nordiske samtidspoetar om tilværets vilkår - språket, rommet, tida og   
døden. Ein presentasjon., 13 s. 1993                C02    
 

<- forrigeinnholdneste ->