Det historisk-filosofiske fakultet

Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Kortformat.

1
Gentikow, Barbara                               
Aneignungen. Ausländisches Fernsehen und nationale Kultur. Aarhus      
Universitetsforlag, Århus, 346 1993 ISBN 87-7288-4088        B01    
 
2
Gentikow, Barbara                               
Anmeldelse: Roger de la Garde/William Gilsdorf/Ilja Wechselmann (eds.: )   
Small Nations, Big Neighbours. Mediekultur. Sammenslutningen af        
medieforskere i Danmark: 21 1993 ISSN 0900-9671           A07    
 
3
Gentikow, Barbara                               
Fornøyelig opplysning fra folkelige bildemedier. Mediegleder. Et festskrift  
til Peter Larsen. Ad Notam Gyldendal, Oslo, 107-127 1993 ISBN 82-417-0255-8  
                                  A05    
 
4
Gentikow, Barbara                               
Journalistikkens død? Nye former for nyhetsformidling på fjernsyn. Nytt fra  
Universitetet i Bergen. Universitetet i Bergen: 5, 25-27 1993 ISSN 0803-8791 
                                  A04    
 
5
Gentikow, Barbara                               
Olsenbanden i dansk og norsk drakt : eller om et utradisjonelt forsøk på å  
"oversette" komikk. Kringkasting og kino. Norsk forskningsråd/Levende bilder 
i Norge: 2, 107-122 1993 ISBN 82-12-00128-8             A05    
 
6
Gentikow, Barbara                               
Oversettelse av film og fjernsyn. Dialog eller kulturelt hegemoni?      
Nordicom-Information. Nordicom: 2, 3-15 1993 ISSN 0349-5949     A03    
 
7
Goodnow, Katherine                              
Accounting for Horror : extending Kristeva's Account of the Abject to Film.  
The Nordicom Review of Nordic Mass Communication Research. Nordicom: 1, 1-11 
1993 ISSN 0349-6244                         A03    
 
8
Goodnow, Katherine                              
Anti-realisme i New Zealandsk film. Z filmtidsskrift.: 2, 6-11 1993 ISSN   
0800-1464                              A04    
 
9
Gripsrud, Jostein                               
Guter und schlechter Geschmack - Gute und schlechte Kultur? : zur Frage der  
Qualität in der Kulturdebatte und in der Kulturarbeit. Von und mit Kids :  
Kinderkultur in europäischer Perspektive. Red. Hengst, Heinß. KoPäd    
Verlag, s. 121-133 1993 ISBN 3-929061-03-1             A05    
 
10
Gripsrud, Jostein                               
Mediegleder : et festskrift til Peter Larsen. Red. Gripsrud, Jostein. Ad   
Notam Gyldendal, Oslo, 290 1993 ISBN 82-417-0255-8         B01    
 
11
Gripsrud, Jostein                               
Melodramatiske mannfolk : og noe om lyst og innsikt. Mediegleder : et     
festskrift til Peter Larsen. Ad Notam Gyldendal, Oslo, 33-45 1993 ISBN    
82-417-0255-8                            A05    
 
12
Gripsrud, Jostein                               
Skräck och fasa i kropp och själ : om en historisk förflyttning i s    
kräckfiktionens fokus. Våld från alla håll : forskningsperspektiv på våld  
i rörliga bilder. Brutus Östlings Bokförlag/Symposium, 227-248 1993 ISBN  
91-7139-123-1                            A05    
 
13
Hausken, Liv                                 
En kulturpolitisk Drøm. Morgenbladet. 1993             A07    
 
14
Hausken, Liv                                 
Kva tyder "feminisme" i dag? Eit forsøk på å bestemma feminismen sin status  
i ein (post)moderne kultursituasjon. TAL. Studentmållaget i Bergen 8: 1,   
15-22 1993                             A06    
 
15
Hausken, Liv                                 
Olsenbanden gir seg aldri : eller Modellen, Motivet, Myten. Kringkasting og  
kino. Norges forskningsråd/Levende bilder i Norge: 2, 134-139 1993 ISBN    
82-12-00128-8                            A05    
 
16
Johansen, Anders                               
Credibility and Media Developments. Subject and Authenticity : EST IX :    
Grunnlagsproblemer i estetisk fors kning. Norges forskningsråd, 16 1993    
                                  A05    
 
17
Johansen, Anders                               
Nyheter på divanen : om tomt, platt og forrykt snakk, og hvordan det er til  
å leve med. Mediegleder : et festskrift til Peter Larsen. Ad Notam      
Gyldendal, Oslo, 245-263 1993 ISBN 82-417-0255-8          A05    
 
18
Kolbjørnsen, Tone Kristine                          
Betatt av "Tatt av vinden" : Scarlett, Rhett Butler og det kvinnelige     
publikum. Mediegleder : et festskrift til Peter Larsen. Ad Notam Gyldendal,  
Oslo, 45-59 1993 ISBN 82-417-0255-8                 A05    
 
19
Kolbjørnsen, Tone Kristine                          
Duel in the sun in Norway : about the construction of film experiences of   
the past. Norges forskningsråd/Levende bilder i Norge 1993     A05    
 
20
Kolbjørnsen, Tone Kristine                          
Kjønn og filmopplevelse : en introduksjon til psykoanalytisk og feministisk  
filmteori. Nordisk forskning om kvinnor och medier. Nordicom-Sverige,     
Gøteborg, 125-141 1993 ISSN 0349-1242                A05    
 
21
Larsen, Leif Ove                               
Egons planer og Olsenbanden som komedie : et notat om planens bidrag til   
Olsenbandens narrative struktur. Kringkasting og kino. Norges         
forskningsråd/Levende bilder i Norge: 2, 122-134 1993 ISBN 82-12-00128-8   
                                  A05    
 
22
Larsen, Leif Ove                               
Husmoren vaskes ut : støv på hjernen og 50-tallets familieideal. Mediegleder 
: et festskrift til Peter Larsen. Ad Notam Gyldendal, Oslo, 71-86 1993 ISBN  
82-417-0255-8                            A05    
 
23
Larsen, Leif Ove                               
Let's stay Married : Notes on Norwegian Romantic Comedies of the 1950' s.   
Norges forskningsråd/Levende bilder i Norge 1993          A05    
 
24
Larsen, Peter                                 
Benjamin at the Movies : Aura, Gaze and History in the Artwork Essay. Orbis  
Literarum.: 48, 109-134 1993 ISSN 0105-7510             A02    
 
25
Larsen, Peter                                 
Imaginære rum : TVs "sted" i hverdagsbevidstheden. Norsklæraren. Landslaget  
for norskundervisning: 5 1993 ISSN 0332-7264            A04    
 
26
Larsen, Peter                                 
Komedien og det komiske : generelle perspektiv og refleksjonar. Kringkasting 
og kino. Norges forskningsråd/Levende bilder i Norge: 2, 139-153 1993 ISBN  
82-12-00128-8                            A05    
 
27
Larsen, Peter                                 
To slags fjernsyn. Kulturårboka. Det Norske Samlaget, Oslo 1993 ISBN     
82-521-4113-7                            A05    
 
28
Larsen, Peter                                 
TV-nyheiter og representasjon. Verda på skjermen : om nyheiter og fjernsyn.  
Det Norske Samlaget, Oslo, 104-120 1993 ISBN 82-521-4107-2     A05    
 
29
Rosén, Victoria                               
Tomme pronomen og diskurskontekst. Tekst i kontekst. Red. Fretheim,      
Thorstein; Evensen, Lars S.; Sivertsen, Eva. Novus forlag, Oslo, 10 s. 1993  
                                  A05    
 
30
Rye, Grete Karin                               
Dagsrevyen : også for barn? Bergens Tidende. 1993-12-20       A07    
 

<- forrigeinnholdneste ->