Det historisk-filosofiske fakultet

IKRR, Seksjon for russisk språk og litteratur

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Kortformat.

1
Børtnes, Jostein                               
Polyfoni og karneval: Essays om litteratur. Universitetsforlaget, 301 s.   
1993 ISBN 82-00-21572-5                       B01    
 
2
Børtnes, Jostein                               
Sponsorar og heilagmenne: Moderne maktrelasjonar i hagiografisk perspektiv.  
Syn & segn.: 2, s. 117-124 1993                   A04    
 
3
Børtnes, Jostein                               
Viktor Shklovsky, or the Rhetoric of Strangemaking. Scando-Slavica. 39, s.  
5-22 1993 ISSN 0080-6765                      A02    
 
4
Grannes, Alf                                 
Mosaikk og konflikt i post-sovjetisk Sentral-Asia: Historisk, etnisk,     
språklig, religiøs og annen bakgrunn for dagens konfliktbilde.        
Forskningsrapport. - Etniske konflikter i Sentral-Asia og Kaukasus. - Norsk  
Utenrikspolitisk institutt: 172, s. 5-56 1993            C01    
 

<- forrigeinnholdneste ->