Det historisk-filosofiske fakultet

IKRR, Seksjon for religionsvitenskap

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Kortformat.

1
Finnestad, Ragnhild Bjerre                          
En helgen blir til. Nærbilde av dagens Egypt. Chaos. Dansk-norsk       
religionshistorisk tidsskrift. 20 1993               A03    
 
2
Finnestad, Ragnhild Bjerre                          
Hellige kvinner og menn. København, 1993-05             D04    
 
3
Finnestad, Ragnhild Bjerre                          
Neo-koptisk ikonografi og gammelegyptiske tradisjoner. Bergen, 1993-10    
                                  D04    
 
4
Gilhus, Ingvild Sælid                             
Eselmesser. Tradisjon. Nordisk tidsskrift for folkloristikk. 18, s. 19-29   
1993                                A03    
 
5
Gilhus, Ingvild Sælid                             
Gnostic Laughter. University of Lancaster, 1993-05         D04    
 
6
Gilhus, Ingvild Sælid                             
Latter og religion. Bergen, 1993-10                 D04    
 
7
Gilhus, Ingvild Sælid                             
Religious Laughter., 1993-08                    D04    
 
8
Gilhus, Ingvild Sælid                             
The Perception of Spiritual Reality: Apocryphon of John (NHS II,1) and the  
Problem of Knowledge. Apocryphon Severini presented to Søren Givertsen. Red. 
Bilde, Per. Aarhus University Press, s. 50-59 1993         A05    
 
9
Gilhus, Ingvild Sælid                             
Trimorphic Protennoia. Searching the Scriptures. Red. Fiorenza, Elisabeth   
Schlüssler. Crossroad Press, New York 1993             A05    
 
10
Hopland, Karstein                               
Kristendommens livssynsmonopol i Norge bryt saman. Universitetet i Bergen,  
1993-01                               D04    
 
11
Hopland, Karstein                               
Moderne kristendomsforståelse som religionsvitenskapelig tema. Bergen,    
1993-10                               D04    
 
12
Mikaelsson, Lisbeth                              
Indias inntog i vest. Nytt fra Universitetet i Bergen.: 3 1993   A06    
 
13
Mikaelsson, Lisbeth                              
Individet i den europeiske kulturtradisjon. (Kommentar til "Hans Nielsen   
Hauge - Husholdertankene, karisma og kapitalisme", innlegg v. Nils Gilje).  
Bergen, 1993-10                           D04    
 
14
Mikaelsson, Lisbeth                              
Innenfor/utenfor: Kvinneforskningssenterenes strategiske lokalisering.    
Viten-Vilje-Vilkår. - Arbeidsnotat. - Sekretariat for kvinneforskning,    
Norges forskningsråd 3 1993                     C01    
 
15
Mikaelsson, Lisbeth                              
Nyreligiøsitet anno 1890: Indias inntog i vest. Bergen, 1993-01   D04    
 
16
Natvig, Richard                                
Islam in Schulbüchern - Norwegische Sektion-Stand. Fremdriftsrapport i    
Köln ved Final symposium of the Eurooean Research Project: Islam in     
textbooks., 1993-02                         D04    
 
17
Natvig, Richard                                
Les musulmans en Norvège. L'Islam et les musulmans dans le monde; Tome   
I-L'Europe occidentale. Red. Arkoun, Mohammed; Leveau, Remy; El-Jisr, Bassem. 
Centre Culturel Hariri, 421-447 1993                A05    
 
18
Rydving, Håkan                                
En grafisk modell för ritanalys. (Avhandlingspresentasjon). Uppsala,     
1993-11                               D04    
 
19
Rydving, Håkan                                
En inverterad religionsfenomenologi? Bergen, 1993-10        D04    
 
20
Rydving, Håkan                                
Från trumtid till kyrkotid: om religion, mission och religionskonfrontation  
i Lule lappmark från 1400-tal till 1700-tal. Ajtte - svenskt fjäll- och   
samemuseum i Jokkmokk, 1993-11                   D04    
 
21
Rydving, Håkan                                
K. B. Wiklunds tidiga elever. Finsk-ugriska institutionen, Uppsala      
Universitet, 1993-10                        D04    
 
22
Rydving, Håkan                                
Liv och död, levande och avlidna i förkristen samisk religion.       
Silvermuseet i Arjeplog, 1993-11                  D04    
 
23
Rydving, Håkan                                
Namn och identitet: hur religionsskiftet förandrade samernas         
trosföreställninger. Teologiska institutionen, Uppsala Universitet,     
1993-10                               D04    
 
24
Rydving, Håkan                                
Namngivningens mytologi. Renvall-institutet för historisk forskning,     
Helsingfors universitet, 1993-11                  D04    
 
25
Rydving, Håkan; Kristoffersson, Rolf                     
Några samiska offerplatser. Fornvännen. 88, 195-210 1993      A03    
 
26
Rydving, Håkan                                
Religions- och kulturmöten: några principiella synspunkter.         
Religionsvetenskapliga institutionen, Göteborgs Universitet, 1993-10     
                                  D04    
 
27
Rydving, Håkan                                
Religionsskiftet bland samerna: vad vet vi om samisk religion med       
utgångspunkt i källorna från 1600- och 1700-talen? Evenskjer, 1993-10    
                                  D04    
 
28
Rydving, Håkan                                
Samisk namnbyten och dubbelnamn. Historiska Nyheter. 56, s. 16 1993 A03    
 
29
Rydving, Håkan                                
Samisk religionshistorisk bibliografi. - Uppsala Research Reports in the   
History of Religions. - Religionshistorisk avdelningen, Uppsala 2, 86 s.   
1993                                C01    
 
30
Rydving, Håkan                                
Stat, kyrka, ackulturation och religiös förändring. Historiska       
institutionen, Lunds Universitet, 1993-11              D04    
 
31
Thomassen, Einar                               
Filologi og hermeneutikk. Uppsala universitets teologiske fakultet, 1993-10  
                                  D04    
 
32
Thomassen, Einar                               
Forskning om gnostisismen i Norden. Århus, 1993-08         D04    
 
33
Thomassen, Einar                               
Gnostic Semiotics: The Valentinian Notion of the Name. Temenos. 29, s.    
141-156 1993                            A03    
 
34
Thomassen, Einar                               
Le valentinisme à Nag Hammadi. Québec, 1993-09         D04    
 
35
Thomassen, Einar                               
Omtale av J. Zandee, The Teachings of Sylvanus. Bibliotheca Orientalis. 50,  
s. 414-416 1993                           A07    
 
36
Thomassen, Einar                               
Ortodoksi og heterodoksi i det andre århundrets Roma. Lund, 1993-08 D04    
 
37
Thomassen, Einar                               
The Derivation of Matter in Monistic Gnosticism. Washington, 1993-11     
                                  D04    
 
38
Thomassen, Einar; Radtke, Bernd                        
The Letters of Ahmad Ibn Idris. Edited, translated and annotated by      
Albrecht Hofheinz, Ali Salih Karrar, R.S. 0Fahey, Bernd Radtke and Einar   
Thomassen. Red. Bernd, Radtke. Hurst & Company 1993 ISBN 1-85065-158-2    
                                  B01    
 
39
Thomassen, Einar                               
The Platonic and the Gnostic "Demiurge". Apocryphon Severini, presented to  
Søren Giversen.Editors Per Bilde,He lge Kjær Nielsen, and Jørgen Podemann   
Sørensen. Aarhus University Press, s. 226-244 1993 ISBN 87 7288 101 1     
                                  A05    
 
40
Thomassen, Einar                               
Valentin som religionsstifter. Bergen, 1993-10           D04    
 

<- forrigeinnholdneste ->