Det historisk-filosofiske fakultet

IKK, Seksjon for teatervitenskap

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Kortformat.

1
Arntzen, K.O.                                 
A Visual kind of Dramaturgyatre (med videovisning). Sherbooke og       
Lennoxville, 2. desember, 1993                   D04    
 
2
Arntzen, K.O.                                 
(Deltagelse med kortere innlegg). Felix Merits Foundation og         
Sommeruniversiteit van Amtsterdam Amsterdam, 25-30 august, 1993   D04    
 
3
Arntzen, K.O.                                 
Det ny-mimetiske speil. Postmodernisme, teatralitet og performance.      
Teatervitenskaplige grunnproblemer. Red. Hov, L. Universitetet i Oslo (Avd.  
for teatervitenskap) 1993 ISBN 92-993121-0-8            A05    
 
4
Arntzen, K.O.                                 
Dramatikeren er teaterarbeider (kronikk). Klassekampen, Magasinet.: 27.    
september 1993                           A07    
 
5
Arntzen, K.O.                                 
Et nytt stykke teater i Norge. Fra gruppeteater til prosjektteater.      
Spillerom.: 1-2 1993 ISSN 0333-2624                 A04    
 
6
Arntzen, K.O.                                 
Innovation in Norwegian Theatre. Antwerpen, 16-20 november, 1993  D04    
 
7
Arntzen, K.O.                                 
Om at fortælle verden. 'Recycling' i det nye teater. Rampelyset.: 208 1993  
ISSN 0107-1882                           A03    
 
8
Arntzen, K.O.                                 
Theatre Systems in Norway. Antwerpen, 16-20 november, 1993     D04    
 
9
Arntzen, K.O.                                 
Visuell dramaturgi. Porsgrunn, 11. juni, 1993            D04    
 
10
Arntzen, K.O.                                 
Visuell dramaturgi. 10-12 august, 1993               D04    
 
11
Götrick, Kacke                                
Afrikansk teater - hur förstår man det? Oslo, 1993         D04    
 
12
Götrick, Kacke                                
Egungun apidan - rituell teater. Ritual & performance. Red. Andersen, Jørgen 
Østergård. Århus: Aarhus universitetsforlag, 69-71 1993       A05    
 
13
Götrick, Kacke                                
Regissören och teatermannen Peter Brook (3-timmars föredrag). Trondheim,  
1993                                D04    
 
14
Götrick, Kacke                                
The actor, the art of acting, and liminality. Culture in Africa. An Appeal  
for Pluralism. Red. Granquist, Raoul. Uppsala, 145-171 1993     A05    
 
15
Sauter, W.; Martin, J.; Arntzen, K.O.                     
The New Scandiavian Experimental Theatre's Miss Julie in Copenhagen 1992.   
Nordic Theatre Studies (Theatre Research International. Suppl. ISSN      
0307-8833). 18:6: 6, 1-2 1993 ISSN 0307-8833            A02    
 

<- forrigeinnholdneste ->