Det historisk-filosofiske fakultet

IKK, Seksjon for kunsthistorie

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Kortformat.

1
Danbolt, Gunnar                                
Bilde som fortelling. Barns kultur i et humanistisk og estetisk perspektiv.  
Rapport fra en en forskerkonferanse., s. 4-25 1993         A05    
 
2
Danbolt, Gunnar                                
Folkelivsmaleren Nils Berglien - kunstner eller fremragende          
kunsthåndverker? Eit portrett av Nils Berglien - kunstnar eller handverkar?, 
s. 26-32 1993                            A05    
 
3
Danbolt, Gunnar                                
Grieg i sten og farger. Din Grieg. Den nasjonale jubileumsutstilling i    
Vestlandske Kunstindustrimuseum, Permanenten, 29.april - 3.oktober 1993.,   
s. 92-105 1993                           A05    
 
4
Danbolt, Gunnar                                
Kjærligheten som en forlenget nøling mellom Edens hage og det himmelske    
Jerusalem. Kyskhet og kjærlighet i middelalderen. Love and War. Individet i  
krig og kjærlighet., s. 11-48 1993                 A04    
 
5
Danbolt, Gunnar                                
Kunstneren og naturopplevelsen. Kulturhistorisk Vegbok, Hordaland., s.    
156-160 1993                            A05    
 
6
Evjenth, Sylvi                                
Utdrag av auksjons- og skifteprotokoller til belysning av bergenske hus og  
hager i begynnelsen av 1700-årene. Gamle Bergen Årbok. 1993     A05    
 
7
Meyer, Siri                                  
Fra intensjonale tolkninger til retorisk lesning. (Prøveforelesning i     
vitenskapsteori for dr.art.graden). - Arbeidsnotater, Senter for       
vitskapsteori. - Universitetet i Bergen, Senter for vitskapsteori: 2, 18 s.  
1993                                C01    
 
8
Meyer, Siri                                  
I pels og dongeri. Populærkultur og elitekultur i et forskningspolitisk    
lys. Samtiden. Red. Hylland-Eriksen, Thomas. Aschehoug: 4, s. 17-22 1993 ISSN 
0036-3928                              A06    
 
9
Meyer, Siri; Kittang, Atle; Christensen, Otto M.; Sætre, Lars; Larsen, Tord; 
Buvik, Per                                  
Jeg? Refleksjoner over tekst, bilder og individ. - Kulturtekster Red. Meyer, 
Siri. - Senter for europeiske kulturstudier, UiB: 1, 132 s. 1993 ISBN     
82-91320-00-4                            C01    
 
10
Meyer, Siri                                  
Menneske eller maske? Refleksjoner over kunst, vitenskap og individ., 197 s. 
1993                                C03    
 
11
Meyer, Siri                                  
Perspektiv på Skoklostersymposiet. Nordisk estetisk tidsskrift. Red.     
Sörbom, Göran. Institutionen för estetik, Uppsala Universitet: 9, s.    
159-171 1993 ISSN 0284-7698                     A03    
 
12
Nordhagen, Per Jonas                             
Arkitekt Leif Grungs funksjonalistiske trevillaer. Arkitekturhåndboken., s.  
89-96 1993                             A05    
 
13
Nordhagen, Per Jonas                             
Kulturlandskapet Vågen. Historiske Havner, en seminarrapport., s. 16-23 1993 
                                  A05    
 
14
Nordhagen, Per Jonas                             
The Mosaics of the Great Palace of Constantinople: A Note on an        
Archeaeological Puzzle. Aspects of Late Antiquity and Early Byzantium     
(Swedish Research Institute in Istanbul, Transactions Vol.4). Red. Rydén,  
L.; Rosenqvist, J. O., s. 167-171 1993               A05    
 
15
Nordhagen, Per Jonas                             
Vern og Vekst i Vågsbunnen. Bergens Historiske forenings Skrifter. 89, s.   
100-114 1993                            A04    
 
16
Nordhagen, Per Jonas                             
Zwischen Ikonographie and Stil. Zur Semiotik der frühen byzantinischen    
Kunst. Festschrift Chadtzidakis., s. 417-421 1993          A05    
 
17
Nybø, Marit                                  
Lyse Kloster. Kulturhistorisk Vegbok, Hordaland., s. 82-87 1993   A05    
 
18
Sveen, Dag                                  
Anders Askevold og hans plass i den norske kunsthistorien. Der Maler, The   
Painer, Kunstmaleren Anders Monsen Askevold 1834-1900. Creston, Canada, s.  
1-7 1993                              A05    
 
19
Sveen, Dag                                  
Om folkekunstens oppdagelse og død. Med egin hand. Håndverk og kunst på    
bygdene., s. 82-87 1993                       A05    
 
20
Sveen, Dag                                  
Oppdagelsen av Sognefjorden, Balestrand og det norske landskap (forord).   
Arne Melkild, Kunstnarliv. 1993                   A05    
 
21
Sveen, Dag                                  
Tekst og lys. Installasjonsdialoger i Bergen våren 1992. Billedkunstneren.  
2, s. 6-10 1993                           A04    
 

<- forrigeinnholdneste ->