Publikasjoner ved UiB. Kortformat 1992

Sortering    : Inst-navn / Forfatter         
Antall poster  : 2520
Produksjonsdato : 98-05-06

Vær obs på produksjonsdatoen. Senere rettelser er ikke med her, direkte søk i basen anbefales.

Tall etter institusjonsnavn indikerer antall poster.
Tilbake til FORSKDOK-siden.Det historisk-filosofiske fakultet

Arkeologisk institutt, Undervisningsenheten               69
Engelsk institutt                            41
Etno-folkloristisk institutt (til 1993)                 42
Filosofisk institutt                          25
Germanistisk institutt                         11
Historisk institutt                           55
IKK, Seksjon for kunsthistorie                     24
IKK, Seksjon for teatervitenskap                    10
IKRR, Seksjon for gresk, latin og egyptologi              24
IKRR, Seksjon for religionsvitenskap                  39
IKRR, Seksjon for russisk språk og litteratur              15
Institutt for medievitenskap, Humanvit. seksjon             35
LiLi, Seksjon for allmenn litteraturvitenskap              20
LiLi, Seksjon for lingvistiske fag                    6
Midtøstens språk og kultur                        8
Nordisk institutt                            82
Romansk institutt, Seksjon for fransk                  13
Romansk institutt, Seksjon for italiensk                 5
Romansk institutt, Seksjon for spansk språk og latinamerikastudier    2
Senter for humanistisk kvinneforskning                 20
Senter for vitskapsteori (SVT)                     38
Wittgensteinarkivet                           5

Det juridiske fakultet

Det juridiske fakultet                         31

Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Botanisk institutt                           100
Fysisk institutt                            17
Geologisk institutt, avdeling A (til 1993)               58
Geologisk institutt, avdeling B (til 1993)               107
Geologisk institutt                           2
Institutt for den faste jords fysikk                  42
Institutt for fiskeri- og marinbiologi                 137
Institutt for informatikk                        65
Institutt for mikrobiologi                       25
Kjemisk institutt                            86
Matematisk institutt                           2
Senter for miljø- og ressursstudier                   6
Zoologisk institutt                           9

Det medisinske fakultet

Avdeling for mikrobiologi og immunologi, Gades institutt, (og Broegelmanns forskningslaboratorium for mikrobiologi)44
Avdeling for patologi                          64
Felleslaboratorium for bioteknologi (til 1996)             22
Fysiologisk institutt                          72
Hudavdelingen                              9
Institutt for anatomi og cellebiologi                  33
Institutt for biokjemi og molekylærbiologi               48
Institutt for farmakologi                        20
Institutt for klinisk biokjemi                     28
Institutt for klinisk biologi, Endokrinologisk seksjon (til 1996)    8
Institutt for klinisk biologi, Fysiologisk seksjon (til 1993)      5
Institutt for nevrologi                         20
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for allmennmedisin    47
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for arbeidsmedisin    15
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for forebyggende medisin 15
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for geriatri       12
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for medisinsk statistikk og dataanalyse20
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sosialmedisin     14
Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap  10
Kirurgisk institutt                          109
Medisinsk avdeling A                          86
Medisinsk avdeling B                          33
Medisinsk avdeling B, Seksjon for onkologi               29
Medisinsk fødselsregister                        16
Obstetrisk og gynekologisk avdeling                   36
Pediatrisk institutt                          44
Psykiatrisk institutt, Seksjon Haukeland sykehus            17
Radiologisk seksjon                           3
Senter for epidemiologisk forskning                   4
Senter for internasjonal helse                     47
Øre-nese-halsavdelingen                         22
Øyeavdelingen                              14

Det odontologiske fakultet

Odont. inst. - biomaterialer                       1

Det Psykologiske fakultet

Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet               1
Institutt for biologisk og medisinsk psykologi             57
Institutt for generell psykologi (til 1993)               24
Institutt for klinisk psykologi                     28
Institutt for samfunnspsykologi                     38

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for informasjonsvitenskap                   10
Institutt for medievitenskap                      17
Institutt for sammenliknende politikk                  2
Institutt for sosialantropologi                     14
Institutt for økonomi                          33
Senter for helse- og sosialpolitiske studier               6
Senter for Midt-Østen- og islamske studier                2
Senter for utviklingsstudier (SFU)                   38
Sosiologisk institutt                          5