Det historisk-filosofiske fakultet

IKK, Seksjon for teatervitenskap

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Fullformat.

1
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift (ISSN)               
INSTIT.: UiB-HF: IKK                             
     Seksjon for teatervitenskap                     
FORF. : Arntzen, Knut Ove                          
TITTEL : Brecht zwischen Legitimation und Recycling. Einige Ansichten über  
     Konzeptionen im Hinblick auf Theoriediskurse.            
SPRÅK : ger                                 
TIDSKR.: Communications from the International Brecht Society         
REDAKT.: Stegmann, Vera                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 21                                  
HEFTE : 2                                  
FORLAG : Lehigh University, Betlehem, Pennsylvania              
ISSN  : 0740-8943                              
PU-KODE: A02                                 
PUBL-ID: r94005616                              
                                       
 
2
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: IKK                             
     Seksjon for teatervitenskap                     
FORF. : Arntzen, Knut Ove                          
TITTEL : Europeiske premisser for norsk landsdelsteater - Kjetil Bang-Hansen i
     lys av Stein Bugge. Moldegruppen i Stavanger og Bergen 1976-1985. I: 
     Vestlandsmodernismen i norsk teater - en artikkelsamling i      
     forbindelse med "Scene 1935-1992, en teater- og scenografiutstilling 
     i Bergen".                              
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Teatervitenskapelige studier                     
REDAKT.: Arntzen, Knut Ove                          
REDAKT.: Leirvåg, Siren                            
ÅR/DATO: 1992                                 
HEFTE : 3                                  
FORLAG : Universitetet i Bergen                        
ISSN  : 0801-8294                              
PU-KODE: A04                                 
PUBL-ID: r94005615                              
                                       
 
3
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift (ISSN)               
INSTIT.: UiB-HF: IKK                             
     Seksjon for teatervitenskap                     
FORF. : Arntzen, Knut Ove                          
TITTEL : New Theatre in Norway: From Group Theatre to Project Theatre.    
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Scandinavia. Special Drama Issue.                  
REDAKT.: Garton, J.                              
REDAKT.: Robinson, M.                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 31                                  
HEFTE : 2                                  
FORLAG : University of East Anglia, Norwich                  
ISSN  : 0036-5653                              
PU-KODE: A02                                 
PUBL-ID: r94005617                              
                                       
 
4
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: IKK                             
     Seksjon for teatervitenskap                     
FORF. : Arntzen, Knut Ove                          
TITTEL : Teater. Internasjonalt.                       
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Store Norske Leksikon. Supplement.                  
ÅR/DATO: 1992                                 
PU-KODE: A05                                 
PUBL-ID: r94005618                              
                                       
 
5
Annet                                     
INSTIT.: UiB-HF: IKK                             
     Seksjon for teatervitenskap                     
FORF. : Helgheim, Kjell                           
TITTEL : Fedre og sønner av Brian Friel/Turgenev. Teatermanus. (Oversettelse 
     av skuespill.) Oslo Nye.                       
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PU-KODE: A99                                 
PUBL-ID: r94005621                              
                                       
 
6
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-HF: IKK                             
     Seksjon for teatervitenskap                     
FORF. : Helgheim, Kjell                           
TITTEL : Måken - fra Stanislavskij til Otomar Krejca.             
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Solum forlag, Oslo                          
ISBN  : 82-560-0788-5                            
PU-KODE: B01                                 
PUBL-ID: r94005619                              
                                       
 
7
Annet                                     
INSTIT.: UiB-HF: IKK                             
     Seksjon for teatervitenskap                     
FORF. : Helgheim, Kjell                           
TITTEL : Stjerner på morgenhimmelen av Aleksander Galin. Teatermanus.     
     (Oversettelse av skuespill.) Rogaland teater.            
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PU-KODE: A99                                 
PUBL-ID: r94005622                              
                                       
 
8
Annet                                     
INSTIT.: UiB-HF: IKK                             
     Seksjon for teatervitenskap                     
FORF. : Helgheim, Kjell                           
TITTEL : Tre søstre av Tsjekhov. Teatermanus. Oversatt til nynorsk for Det  
     Norske Teatret.                           
SPRÅK : nno                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PU-KODE: A99                                 
PUBL-ID: r94005623                              
                                       
 
9
Annet                                     
INSTIT.: UiB-HF: IKK                             
     Seksjon for teatervitenskap                     
FORF. : Helgheim, Kjell                           
TITTEL : Tusen og én natt. Teatermanus. (Oversettelse av skuespill.) Oslo  
     Nye.                                 
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PU-KODE: A99                                 
PUBL-ID: r94005620                              
                                       
 
10
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: IKK                             
     Seksjon for teatervitenskap                     
FORF. : Leirvåg, Siren                            
TITTEL : Tradisjon og modernisme i teatret - om stilretninger og virkemidler. 
     I: Vestlandsmodernismen i norsk teater - en artikkelsamling i    
     forbindelse med "Scene 1935-1992, en teater- og scenografiutstilling 
     i Bergen.                              
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Teatervitenskapelige studier                     
REDAKT.: Arntzen, Knut Ove                          
REDAKT.: Leirvåg, Siren                            
ÅR/DATO: 1992                                 
HEFTE : 3                                  
FORLAG : Universitetet i Bergen                        
ISSN  : 0801-8294                              
PU-KODE: A04                                 
PUBL-ID: r94005624                              
                                       
 

<- forrigeinnholdneste ->