Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Sosiologisk institutt

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Fullformat.

1
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-SV: Sosiologisk institutt                    
FORF. : Korsnes, Olav                            
TITTEL : A New Kind of Work Society?                     
SIDEREG: 36-41                                
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Det kvalifiserte samfunn?                      
REDAKT.: Halvorsen, Tor                            
REDAKT.: Olsen, Ole Johnny                          
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Ad Notam Gyldendal                          
ISBN  : 82-05-20832-8                            
EMNEORD: arbeid, utdanning, identitet                     
PU-KODE: N                                  
PUBL-ID: r98002265                              
                                       
 
2
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-SV: Sosiologisk institutt                    
FORF. : Korsnes, Olav                            
TITTEL : Fagorganisasjon                           
SIDEREG: 176-196                               
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Sosiologi og ulikhet                         
REDAKT.: Øyen, Else                              
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Universitetsforlaget                         
ISBN  : 82-00-21580-6                            
EMNEORD: fagorganisasjon, foretak, marked, demokrati             
PU-KODE: N                                  
PUBL-ID: r98002272                              
                                       
 
3
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-SV: Sosiologisk institutt                    
FORF. : Korsnes, Olav                            
TITTEL : Finn Borum and Peer Hull Kristensen (eds.): Technological Innovation 
     and Organizational Change - Danish Patterns of Knowledge, Networs and
     Culture Copenhagen: Danish Social Science Research Council, 289   
     pages)                                
SIDEREG: 277-281                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Organization Studies                         
REDAKT.: Child, John                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 13                                  
HEFTE : 2                                  
FORLAG : Walter de Gruyter & Co.                       
ISSN  : 0170-8406                              
EMNEORD: bokanmeldelse                            
PUBL-ID: r98002267                              
                                       
 
4
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-SV: Sosiologisk institutt                    
FORF. : Olsen, Ole Johnny                          
TITTEL : Fagopplæring og nye kvalifikasjonsbehov. Utdanningspolitiske og   
     yrkesp edagogiske utfordringer i lys av endringer i det vest-tyske  
     utdannings systemet.                         
SPRÅK : nor                                 
REDAKT.: Mjelde, Liv                             
REDAKT.: Tarrou, Anne Lise Høstmark                      
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Gyldendal                              
PUBL-ID: r97004833                              
PROS-ID: p95000941                              
                                       
 
5
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-SV: Sosiologisk institutt                    
FORF. : Olsen, Ole Johnny                          
TITTEL : Neue Produktionskonzepte auf norwegisch? Zur Bedeutung der      
     industriell en Beziehungen und des Qualifikasjonssystems für die   
     neuere Rationalis erungsentwicklung inder norwegischen P       
     rozessindustrie.(SOFI Mitteilung en nr. 18, Gøttingen)        
UTGIV. : Gruppe for flerfaglig arbeidslivsforskning, UiB           
SPRÅK : ger                                 
SERIE : AHS Serie B                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 3                                  
PUBL-ID: r97004834                              
PROS-ID: p95000941