Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Senter for utviklingsstudier (SFU)

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Fullformat.

1
Vit.konf.: Invitert foredrag m/ fullstendig artikkel i konferanserapport   
INSTIT.: UiB-SV: Senter for utviklingsstudier (SFU)              
FORF. : Askeland, Jon                            
MEDFORF: Picado, Manuel                            
TITTEL : Borges Y Bioy: autores de autor (Studie av medforfatterskap som   
     fenomen hjå dei to argentinske forfattarane Jorge Luis Borges og   
     Adolfo Bioy Casares).                        
STED  : Las Palmas                              
ÅR/DATO: 1992-06-30                              
SPRÅK : spa                                 
KONFER.: IV Congreso Internacional del CELCIRP                
PUBL-ID: r94000035                              
                                       
 
2
Vit.konf.: Invitert foredrag m/ fullstendig artikkel i konferanserapport   
INSTIT.: UiB-SV: Senter for utviklingsstudier (SFU)              
FORF. : Askeland, Jon                            
TITTEL : La investigacion sobre America Latina en la Universidad de Bergen.  
     (Om Latinamerika-forskning ved Universitetet i Bergen).       
STED  : SUM, UiO.                              
ÅR/DATO: 1992-09-03                              
SPRÅK : spa                                 
KONFER.: Rapport ved Latinamerika-seminar.                  
PUBL-ID: r94000036                              
                                       
 
3
Vit.konf.: Invitert foredrag m/ fullstendig artikkel i konferanserapport   
INSTIT.: UiB-SV: Senter for utviklingsstudier (SFU)              
FORF. : Askeland, Jon                            
TITTEL : La investigacion sobre temas latinoamericanos en el campo de las   
     Humanidades. (Om norsk Latinamerika-forskning innanfor humaniora).  
STED  : Iberoamerikanska Institutet, Gøteborgs Universitet.         
ÅR/DATO: 1992-12-12                              
SPRÅK : spa                                 
TIDSKR.: Rapport ved Nordisk konferanse om Ibero-Amerika.           
KONFER.: Nordisk konferanse om Ibero-America.                 
PUBL-ID: r94000037                              
                                       
 
4
Vit.konf.: Invitert foredrag m/ fullstendig artikkel i konferanserapport   
INSTIT.: UiB-SV: Senter for utviklingsstudier (SFU)              
FORF. : Askeland, Jon                            
TITTEL : Perfil actual del Departamento de Espanol Y Estudios Latinoamericanos
     de la Universidad de Bergen. (Om arbeidet med utvikling av      
     Latinamerika-studier ved UiB).                    
STED  : Nordica y Balcanica, Warszawa.                    
ÅR/DATO: 1992-04-09                              
SPRÅK : spa                                 
KONFER.: Arbeidsseminar om Estudios Ibericos y Latinoamericanos en la Europa 
     Centro-oriental.                           
PUBL-ID: r94000038                              
                                       
 
5
Hovedfagsoppgaver                               
INSTIT.: UiB-SV: Senter for utviklingsstudier (SFU)              
FORF. : Blystad, Astrid                           
TITTEL : The pastoral Barabaig: Fertility, recycling and the social order.  
UTGIV. : Centre for Development Studies and Department of Social Anthropology,
     University of Bergen.                        
SPRÅK : eng                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94000042                              
                                       
 
6
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-SV: Senter for utviklingsstudier (SFU)              
FORF. : Hødnebø, Kjell                            
TITTEL : Norske myndigheters retningslinjer for private organisasjoners bruk 
     av norske statlige midler.                      
SPRÅK : nor                                 
BOK  : De Private Organisasjonene som Kanal for Norsk Bistand. En analyse av
     utviklingstrekk i forholdet mellom den norske staten og den tredje  
     sektor. /Eds.: Tvedt, Terje).                    
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Utenriksdepartementet, Oslo.                     
PUBL-ID: r94000049                              
                                       
 
7
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-SV: Senter for utviklingsstudier (SFU)              
FORF. : Jul-Larsen, Eyolf                          
TITTEL : Attitudes Towards Modernization in African Small-Scale Fisheries.  
SIDEREG: s. 70-91                               
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Fishing for Development. (Eds.: Tvedten, I, Hersoug, B.).      
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Nordiska Afrikainstitutet, Uppsala.                 
PUBL-ID: r94000050                              
                                       
 
8
Vit.konf.: Invitert foredrag m/ fullstendig artikkel i konferanserapport   
INSTIT.: UiB-SV: Senter for utviklingsstudier (SFU)              
FORF. : Jul-Larsen, Eyolf                          
TITTEL : Intensification in West African Canoe Fisheries. The Case of the Popo
     Fishing Community in Pointe Noire (Congo).              
ÅR/DATO: 1992-06-01                              
SPRÅK : eng                                 
KONFER.: NORAS Conference on Technology Transfer from Developed to Developing 
     Countries.                              
PUBL-ID: r94000051                              
                                       
 
9
Vit.konf.: Invitert foredrag m/ fullstendig artikkel i konferanserapport   
INSTIT.: UiB-SV: Senter for utviklingsstudier (SFU)              
FORF. : Manger, Leif                             
TITTEL : Evaluation of the Red Sea Area Programme.              
STED  : Oslo                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : eng                                 
KONFER.: Evalueringsmøte for UDs SSE-program.                 
PUBL-ID: r94000058                              
                                       
 
10
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-SV: Senter for utviklingsstudier (SFU)              
FORF. : Manger, Leif                             
TITTEL : From Slave to Citizen. Processes of Cultural Change among the    
     LafofaNuba of Central Sudan.                     
SPRÅK : eng                                 
BOK  : The Ecology of Choice and Symbol. Essays in the Honour of Fredrik  
     Barth. (Reds.: Grønhaug, R., Henriksen, G., Håland, G.).       
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Alma Mater Forlag, Bergen.                      
PUBL-ID: r93005259                              
                                       
 
11
Doktorgradsarbeider                              
INSTIT.: UiB-SV: Senter for utviklingsstudier (SFU)              
FORF. : Manger, Leif                             
TITTEL : Managing Natural Resources in a Pastoral Community: Some Issues   
     Relating to the Beja of the Red Sea Hills in the Sudan. Innlegg på et
     Ph.D. seminar arrangert av Roskilde Universitets Center.       
UTGIV. : International Development Studies, Holbæk, Danmark.         
SPRÅK : eng                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94000057                              
                                       
 
12
Vit.konf.: Invitert foredrag m/ fullstendig artikkel i konferanserapport   
INSTIT.: UiB-SV: Senter for utviklingsstudier (SFU)              
FORF. : Manger, Leif                             
TITTEL : On Becoming Muslim: The Construction of Identities among the Lafofa 
     of the Sudan.                            
ÅR/DATO: 1992-06-11                              
SPRÅK : eng                                 
KONFER.: Local Islam in a Global Context                   
PUBL-ID: r94000055                              
                                       
 
13
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-SV: Senter for utviklingsstudier (SFU)              
FORF. : Manger, Leif                             
TITTEL : On the Study of Islam in Local Contexts.               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Forum for Development Studies                    
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 1                                  
PUBL-ID: r94000056                              
                                       
 
14
Vit.konf.: Invitert foredrag m/ fullstendig artikkel i konferanserapport   
INSTIT.: UiB-SV: Senter for utviklingsstudier (SFU)              
FORF. : Manger, Leif                             
TITTEL : The Social Science Component of the Red Sea Area Programme.     
STED  : Addis Abeba                             
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : eng                                 
KONFER.: Forskningskonferanse arrangert av NUFU og SSE-programmet.      
PUBL-ID: r94000059                              
                                       
 
15
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-SV: Senter for utviklingsstudier (SFU)              
FORF. : Sharif, Harir                            
TITTEL : "Arab Belt" versus "African Belt": Regionalization of Ethnic Conflict
     and Restoration of Peace in Western Sudan.              
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Short Cut to Decay: The Case of the Sudan. (Eds.: Harir, S., Tvedt, 
     T.)                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94000045                              
                                       
 
16
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-SV: Senter for utviklingsstudier (SFU)              
FORF. : Sharif, Harir                            
TITTEL : Democracy in Multi Ethnic Societies. A Key Note Address.       
UTGIV. : CMI, Bergen.                             
SPRÅK : eng                                 
SERIE : Proceedings of the Norwegian Association for Dev. Studies.      
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94000048                              
                                       
 
17
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-SV: Senter for utviklingsstudier (SFU)              
FORF. : Sharif, Harir                            
TITTEL : Recycling the Past Genesis of Decay.                 
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Short Cut to Decay: The Case of the Sudan. (Eds.: Harir, S., Tvedt, 
     T.).                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94000046                              
                                       
 
18
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-SV: Senter for utviklingsstudier (SFU)              
FORF. : Sharif, Harir                            
TITTEL : The Mosque and the Sacred Mountain: Duality in Local Beliefs among  
     the Zaghawa of Northwestern Sudan.                  
UTGIV. : Centre for Development Studies, Bergen.               
SPRÅK : eng                                 
SERIE : Local Islam in a Global Context                   
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94000047                              
                                       
 
19
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-SV: Senter for utviklingsstudier (SFU)              
FORF. : Steen, Odd Inge                           
TITTEL : Humanitært hjelpearbeid. En oversikt over volum og størrelse samt  
     tildelings- og oppfølgingsrutiner ved UDs 1. og 2. politisk kontor og
     UDs Nødhjelpsenhet.                         
SPRÅK : nor                                 
BOK  : De Private Organisasjonene som Kanal for Norsk Bistand. En analyse av
     utviklingstrekk i forholdet mellom den norske staten og den tredje  
     sektor. (Eds.: Tvedt, Terje).                    
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Utenriksdepartementet, Oslo.                     
PUBL-ID: r94000063                              
                                       
 
20
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-SV: Senter for utviklingsstudier (SFU)              
FORF. : Steen, Odd Inge                           
TITTEL : Utvalgte oversikter basert på innsamlet materiale fra 10 norske   
     private organisasjoner.                       
SPRÅK : nor                                 
BOK  : De Private Organisasjonene som Kanal for Norsk Bistand. En analyse av
     utviklingstrekk i forholdet mellom den norske staten og den tredje  
     sektor. (Eds.: Tvedt, Terje).                    
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Utenriksdepartementet, Oslo                     
PUBL-ID: r94000064                              
                                       
 
21
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-SV: Senter for utviklingsstudier (SFU)              
FORF. : Sørbø, Gunnar                            
TITTEL : Environment and Settlement in Eastern Sudan: Some Major Policy    
     Issues.                               
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Involuntary Resettlement in Africa. (Eds.: Cook, C.).        
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : World Bank, Washington D.C.                     
PUBL-ID: r94000065                              
                                       
 
22
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-SV: Senter for utviklingsstudier (SFU)              
FORF. : Sørbø, Gunnar                            
TITTEL : Systems Dynamics and the Problems of Scale: The Case of the Eastern 
     Rangelands in the Sudan.                       
SIDEREG: 50 s.                                
SPRÅK : eng                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Centre for Development Studies, Bergen.               
PUBL-ID: r94000066                              
                                       
 
23
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-SV: Senter for utviklingsstudier (SFU)              
FORF. : Talle, Aud                              
MEDFORF: Melkorie, Ole Matwi                         
TITTEL : Approaching the Community: Report on Anthropological Studies in Hai 
     District.                              
UTGIV. : Senter for Internasjonal Helse/Senter for Utviklingsstudier     
SPRÅK : eng                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94000082                              
                                       
 
24
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-SV: Senter for utviklingsstudier (SFU)              
FORF. : Talle, Aud                              
TITTEL : Approaching the Community. Report on anthropological studies in Hai 
     district.                              
UTGIV. : MUTAN, Moshi, Tanzania.                       
SPRÅK : eng                                 
SERIE : Internal Report                           
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94000084                              
                                       
 
25
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-SV: Senter for utviklingsstudier (SFU)              
FORF. : Talle, Aud                              
TITTEL : Kvinners helse og kulturell praksis.                 
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Samfunnsmedisin - perspektiver fra utviklingsland. (Reds.: Ingstad, 
     B., Møgedal, S.).                          
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Gyldendal Norsk Forlag, Oslo.                    
PUBL-ID: r94000083                              
                                       
 
26
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-SV: Senter for utviklingsstudier (SFU)              
FORF. : Talle, Aud                              
TITTEL : Trading Camel Milk: Coping with Survival in a Somali Pastoral    
     Context.                               
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Security in African Drylands. Research, Development and Policy.   
     (Eda.: Hjort af Ornås, A.).                     
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Scandinavian African Institute, Uppsala.               
PUBL-ID: r94000026                              
                                       
 
27
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-SV: Senter for utviklingsstudier (SFU)              
FORF. : Tvedt, Terje                             
MEDFORF: Brekke, Hilde                            
MEDFORF: Bråten, Einar                            
TITTEL : A bibliography on evaluation studies of Norwegian Development Aid  
     1980-1989.                              
SPRÅK : eng                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : CMI/DERAP, Bergen.                          
PUBL-ID: r94000019                              
                                       
 
28
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-SV: Senter for utviklingsstudier (SFU)              
FORF. : Tvedt, Terje                             
TITTEL : Conflict on the Upper Nile. Robinson and Gallagher revisited.    
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Forum for Development Studies                    
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 2                                  
PUBL-ID: r94000071                              
                                       
 
29
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-SV: Senter for utviklingsstudier (SFU)              
FORF. : Tvedt, Terje                             
TITTEL : De private organisasjoner som kanal for norsk bistand. Fase I.    
UTGIV. : The Royal Norwegian Ministry of Development Cooperation       
SPRÅK : nor                                 
SERIE : Evalueringsrapport                          
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 3                                  
PUBL-ID: r94000076                              
                                       
 
30
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-SV: Senter for utviklingsstudier (SFU)              
FORF. : Tvedt, Terje                             
TITTEL : En tikkende bombe i Midtøsten: kampen om vannet.           
SIDEREG: s. 198-227                              
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Midtøsten. Konflikt og sameksistens. (Red.: Naguib, N.).       
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Universitetsforlaget, Oslo.                     
PUBL-ID: r94000068                              
                                       
 
31
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-SV: Senter for utviklingsstudier (SFU)              
FORF. : Tvedt, Terje                             
TITTEL : Etterord.                              
SPRÅK : nor                                 
BOK  : I Clarke, J., "Den egentlige krisen."                
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Aschehoug, Oslo.                           
PUBL-ID: r94000069                              
                                       
 
32
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-SV: Senter for utviklingsstudier (SFU)              
FORF. : Tvedt, Terje                             
TITTEL : Non-implemented Plans as a Barriere to Development: the Case of the 
     Jonglei Project in the Southern Sudan.                
SIDEREG: s. 55-79                               
SPRÅK : eng                                 
BOK  : In Darkoh, M. B. K., "African river basins and dryland crises."   
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : OSSREA, Uppsala University, Uppsala.                 
PUBL-ID: r94000067                              
                                       
 
33
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-SV: Senter for utviklingsstudier (SFU)              
FORF. : Tvedt, Terje                             
MEDFORF: Brekke, Hilde                            
MEDFORF: Bråten, Eldar                            
TITTEL : Norwegian Development Aid Evaluations 1980-1989. A Bibliography.   
UTGIV. : CMI, Department of Social Science and Development, Bergen.      
SIDEREG: 71 s.                                
ISSN  : 0803-0030                              
SPRÅK : nor                                 
SERIE : Report                                
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 4                                  
PUBL-ID: r94000072                              
                                       
 
34
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-SV: Senter for utviklingsstudier (SFU)              
FORF. : Tvedt, Terje                             
TITTEL : The management of water and irrigation: The Blue Nile.        
SIDEREG: s. 79-92                               
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Beyond conflict in the Horn of Africa. The Prospects for Peace,   
     Recovery & Development in Ethiopia, Somalia, Eritrea and Sudan.   
     (Eds.: Doornbos, M., Cliffe, L., Abdel Gaffer, M. Ahmed, Markakis,  
     J.).                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : James Curry, London.                         
ISBN  : 0-85255-360-9                            
PUBL-ID: r94000020                              
                                       
 
35
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-SV: Senter for utviklingsstudier (SFU)              
FORF. : Tvedt, Terje                             
TITTEL : The Race to Fashoda: Robinson and Gallagher revisited.        
SIDEREG: s. 195-211                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Forum for Development Studies                    
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 2                                  
PUBL-ID: r94000013                              
                                       
 
36
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-SV: Senter for utviklingsstudier (SFU)              
FORF. : Tvedt, Terje                             
TITTEL : The struggle for water in the Middle East.              
SIDEREG: s. 13-33                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Canadian Journal of Development Studies               
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94000021                              
                                       
 
37
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-SV: Senter for utviklingsstudier (SFU)              
FORF. : Vetaas, Ole Reidar                          
TITTEL : Gradients in Field-Layer Vegetation on an Arid Misty Mountain Plateau
     in the Sudan.                            
SIDEREG: s. 257-534                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Journal of Vegetation Science                    
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 3                                  
PUBL-ID: r94000088                              
                                       
 
38
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-SV: Senter for utviklingsstudier (SFU)              
FORF. : Vetaas, Ole Reidar                          
TITTEL : Micro-site Effects of Trees and Schrubs in Dry Savannas.       
SIDEREG: s. 337-344                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Journal of Vegetation Science                    
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 3                                  
PUBL-ID: r94000089                              
                                       
 

<- forrigeinnholdneste ->