Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Senter for helse- og sosialpolitiske studier

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Fullformat.

1
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-SV: Senter for helse- og sosialpolitiske studier         
TITTEL : Sosiologi og ulikhet                         
SIDEREG: 361 s.                                
SPRÅK : nor                                 
REDAKT.: Øyen, Else                              
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Universitetsforlaget, Oslo                      
ISBN  : 82-00-21580-6                            
PUBL-ID: r95007160                              
                                       
 
2
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-SV: Senter for helse- og sosialpolitiske studier         
TITTEL : Sosiologi og ulikhet                         
SIDEREG: 362                                 
SPRÅK : nor                                 
REDAKT.: Øyen, Else                              
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Universitetsforlaget                         
ISBN  : 82-00-21580-6                            
SAMMEND: Denne nye og tredje utgaven av "Sosiologi og ulikhet" er fullstendig 
     gjennomarbeidet og revidert i forhold til den som kom ut i 1983. Her 
     er de seneste forskningsresultater og problemstillinger kommet med, 
     eg et nytt kapittel om forbruk er føyd til. "Sosiologi og ulikhet" er
     blitt en klassiker for alle som ønsker en innføring i sosiologi. Boka
     brukes av student er ved universiteter, distriktshøgskoler og    
     vidergående skoler. Den er også egnet til bruk i næringslivet og for 
     selvstudium.                             
EMNEORD: Sosiologi, Lærebok                          
PU-KODE: N                                  
PUBL-ID: r97007171                              
                                       
 
3
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-SV: Senter for helse- og sosialpolitiske studier         
FORF. : Øyen, Else                              
TITTEL : Fattigdom i et sammenliknende perspektiv               
SIDEREG: s. 21-32                               
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Alltid fattig? Perspektiver på den tredje verdens fattigdom     
REDAKT.: Gjerdåker, S.                            
REDAKT.: Tostensen, A.                            
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : CMI/Cappelen                             
ISBN  : 82-02-13333-5                            
PUBL-ID: r95007170                              
                                       
 
4
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-SV: Senter for helse- og sosialpolitiske studier         
FORF. : Øyen, Else                              
TITTEL : Some Basic Issues in Comparative Poverty Research (Translated into  
     French, Spanish, Russian and Chinese)                
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: International social science journal                 
ÅR/DATO: 1992-12                               
ISSN  : 0020-8701                              
PUBL-ID: r95007169                              
                                       
 
5
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-SV: Senter for helse- og sosialpolitiske studier         
FORF. : Øyen, Else                              
TITTEL : Ulikhetens dimensjoner                        
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Sosiologi og ulikhet                         
REDAKT.: Øyen, Else                              
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Universitetsforlaget, Oslo                      
ISBN  : 82-00-21580-6                            
PUBL-ID: r95007167                              
                                       
 
6
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-SV: Senter for helse- og sosialpolitiske studier         
FORF. : Øyen, Else                              
TITTEL : Velferd                               
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Sosiologi og ulikhet                         
REDAKT.: Øyen, Else                              
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Universitetsforlaget, Oslo                      
ISBN  : 82-00-21580-6                            
PUBL-ID: r95007168                              
                                       
 

<- forrigeinnholdneste ->