Det historisk-filosofiske fakultet

IKK, Seksjon for kunsthistorie

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Fullformat.

1
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-HF: IKK                             
     Seksjon for kunsthistorie                      
FORF. : Danbolt, Gunnar                           
TITTEL : András Mengyan.                          
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006300                              
                                       
 
2
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: IKK                             
     Seksjon for kunsthistorie                      
FORF. : Danbolt, Gunnar                           
TITTEL : Dramapedagogikk - kunst eller forskning?               
SIDEREG: s. 21-42                               
SPRÅK : nor                                 
BOK  : DFT-Studier                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 2                                  
FORLAG : Universitetet i Trondheim                      
PUBL-ID: r94006298                              
                                       
 
3
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: IKK                             
     Seksjon for kunsthistorie                      
FORF. : Danbolt, Gunnar                           
TITTEL : Fra Hanne Borchgrevink til Tore Hansen.               
SIDEREG: s. 4-18                               
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006299                              
                                       
 
4
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: IKK                             
     Seksjon for kunsthistorie                      
FORF. : Danbolt, Gunnar                           
TITTEL : Julekrybben fra liturgi til hjem.                  
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Husbukken                              
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006301                              
                                       
 
5
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: IKK                             
     Seksjon for kunsthistorie                      
FORF. : Danbolt, Gunnar                           
TITTEL : Kunst og forskning. Noen trekk fra en lang historie.         
SIDEREG: s. 8-11, 28-30                            
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Forming i Skolen                           
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 26                                  
HEFTE : 2                                  
PUBL-ID: r94006297                              
                                       
 
6
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: IKK                             
     Seksjon for kunsthistorie                      
FORF. : Danbolt, Gunnar                           
TITTEL : Kunst som livsforklaring.                      
SIDEREG: s. 26-35                               
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Tankeblikk. Artikler om kultur og utdanning i anledning Hamar    
     lærerhøgskoles 125 års jubileum                   
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006296                              
                                       
 
7
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: IKK                             
     Seksjon for kunsthistorie                      
FORF. : Evjenth, Sylvi                            
TITTEL : Innsyn i bergenske hus og haver i begynnelsen av 1700-årene. Utdrag 
     av auksjons- og skifteprotokoller til belysning av periodens     
     interiør- og havekultur.                       
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Bergens historiske forenings årbok 1993               
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006302                              
                                       
 
8
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: IKK                             
     Seksjon for kunsthistorie                      
FORF. : Figenbaum, Peder                           
TITTEL : KONSERVESINDUSTRIEN I SOGN - Lerums saftbarikk sidan 1907      
SIDEREG: 52-65                                
SPRÅK : nno                                 
BOK  : Årbok for Sogn                            
REDAKT.: Figenbaum, Peder                           
REDAKT.: Sandal, Per                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 38                                  
FORLAG : Historielaget for Sogn                        
ISSN  : 0800-0891                              
ISBN  : 82-991374-7-0                            
SAMMEND: En undersøkelse av næringsmiddelindustrien i Sogn eksemplifisert   
     gjennom Lerums Fabrikker i Sogndal. Artiklen drøfter innføringen av 
     en pengeøkonom Sognebygdene gjennom spesialisering på frukt og bær  
     for konservesindustrien.                       
ENG.SAM: An investigation into the food-processing industry in Sogn, Norway, 
     as exemplified by "Lerums fabrikker" in Sogndal (1907 - ). Discusses 
     the introduction of a cash economy in the agricultere of Sogn through
     a specialisation on market gardening for the food industry.     
EMNEORD: Historie, fruktdyring, næringsliv                  
PU-KODE: N                                  
PUBL-ID: r97009405                              
                                       
 
9
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-HF: IKK                             
     Seksjon for kunsthistorie                      
FORF. : Hommedal, Alf Tore                          
TITTEL : Ogna kyrkje etter brannen - gjenreisning eller nybygging?      
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Fra Kaug ok Heidne                          
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 1                                  
PUBL-ID: r94006303                              
                                       
 
10
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-HF: IKK                             
     Seksjon for kunsthistorie                      
FORF. : Meyer, Siri                             
TITTEL : From Utopian to Ironic Discourse. Representations of the Artist   
     Subject on Television.                        
UTGIV. : Center for Kulturforskning ved Aarhus Universitet          
SPRÅK : eng                                 
SERIE : Arbejdspapirer                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 110                                 
PUBL-ID: r94006306                              
                                       
 
11
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: IKK                             
     Seksjon for kunsthistorie                      
FORF. : Meyer, Siri                             
TITTEL : Kunsten og de visuelle medier.                    
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: F & U-nytt. Film og medier ved nordiske muséer           
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 7                                  
PUBL-ID: r94006304                              
                                       
 
12
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: IKK                             
     Seksjon for kunsthistorie                      
FORF. : Meyer, Siri                             
TITTEL : Pragmatikk og billedanalyse.                     
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Teori og narrasjon. Om nyere språktenkning og språkteoretiske    
     retninger.                              
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006305                              
                                       
 
13
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-HF: IKK                             
     Seksjon for kunsthistorie                      
FORF. : Meyer, Siri                             
TITTEL : Teksten i Øyet. Fra vitenskap til kunst - fra kunst til vitenskap.  
UTGIV. : Center for Kulturforskning ved Aarhus Universitet          
SPRÅK : nor                                 
SERIE : Arbejdspapirer                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 111                                 
PUBL-ID: r94006323                              
                                       
 
14
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-HF: IKK                             
     Seksjon for kunsthistorie                      
FORF. : Nordhagen, Per Jonas                         
TITTEL : Anmeldelse av E. Poulsen, Jens Juel. Malerier og Pasteller 1-2, Kbh. 
     1991.                                
SIDEREG: s. 251-253                              
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Kunst og Kultur                           
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 4                                  
PUBL-ID: r94006328                              
                                       
 
15
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-HF: IKK                             
     Seksjon for kunsthistorie                      
FORF. : Nordhagen, Per Jonas                         
TITTEL : Bergen, Guide and Handbook.                     
SIDEREG: 220 s.                                
SPRÅK : eng                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006329                              
                                       
 
16
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-HF: IKK                             
     Seksjon for kunsthistorie                      
FORF. : Nordhagen, Per Jonas                         
TITTEL : Bygninger på Kalfaret.                        
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Bergens Tidende                           
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006330                              
                                       
 
17
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-HF: IKK                             
     Seksjon for kunsthistorie                      
FORF. : Nordhagen, Per Jonas                         
TITTEL : C. R. Morey and his Theory on the Development of Early Medieval Art. 
SIDEREG: s. 1-7                                
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Konsthistorisk Tidskrift                       
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 61                                  
PUBL-ID: r94006324                              
                                       
 
18
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: IKK                             
     Seksjon for kunsthistorie                      
FORF. : Nordhagen, Per Jonas                         
TITTEL : Romantikkens ikonografi i Norden.                  
SIDEREG: s. 127-147                              
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Natur och Nationalitet. Nordisk bildkonst 1800-1850 och dess     
     europeiska bakgrund.                         
REDAKT.: Weibull, J.                             
REDAKT.: Nordhagen, P. J.                           
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006327                              
                                       
 
19
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: IKK                             
     Seksjon for kunsthistorie                      
FORF. : Nordhagen, Per Jonas                         
TITTEL : There is no Crisis in Art Historical Scholarship. The Revival of   
     Empirical Research.                         
SIDEREG: s. 143-150                              
SPRÅK : eng                                 
BOK  : L'art et les révolutions. Actes du XXVII congres international   
     d'histoire de l'art. Strasbourg 1989                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006325                              
                                       
 
20
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: IKK                             
     Seksjon for kunsthistorie                      
FORF. : Nordhagen, Per Jonas                         
TITTEL : Vern i vår tid. Et seminarinnlegg om verne- og bruksproblemer.    
SIDEREG: s. 5-18                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Vern og miljø                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 1                                  
FORLAG : Fortidsminneforeningen, Bergen og Hordaland avdeling, Bergen     
PUBL-ID: r94006326                              
                                       
 
21
Allminnelig tilgjengelige stensiler/kopier                  
INSTIT.: UiB-HF: IKK                             
     Seksjon for kunsthistorie                      
FORF. : Sveen, Dag                              
TITTEL : Den moderne kunsten. Hvorfor så vanskelig tilgjengelig? Momenter til 
     en historisk forståelse av dagens problematiske formidlingssituasjon.
SIDEREG: 19 s.                                
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006334                              
                                       
 
22
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: IKK                             
     Seksjon for kunsthistorie                      
FORF. : Sveen, Dag                              
TITTEL : Fra blikk til kropp. Om rommet og den autonome kunstvirkelighet.   
SIDEREG: s. 14-16                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Kunstforeningen. Bergens Kunstforeningens magasin for kunst og    
     kultur.                               
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 1                                  
PUBL-ID: r94006333                              
                                       
 
23
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-HF: IKK                             
     Seksjon for kunsthistorie                      
FORF. : Sveen, Dag                              
TITTEL : Hvorfor så vanskelig?                        
SIDEREG: s. 4                                 
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Dagbladet                              
ÅR/DATO: 1992-02-24                              
PUBL-ID: r94006332                              
                                       
 
24
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: IKK                             
     Seksjon for kunsthistorie                      
FORF. : Sveen, Dag                              
TITTEL : Kunst - ikke bare for spesialister.                 
SIDEREG: s. 52-53                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Kulturnytt                              
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 1                                  
PUBL-ID: r94006331                              
                                       
 

<- forrigeinnholdneste ->