Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for sosialantropologi

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Fullformat.

1
Hovedfagsoppgaver                               
INSTIT.: UiB-SV: Institutt for sosialantropologi               
FORF. : Blystad, Astrid                           
TITTEL : The pastoral Barabaig: Fertility, recycling and the social order.  
UTGIV. : Centre for Development Studies and Department of Social Anthropology,
     University of Bergen.                        
SPRÅK : eng                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r98021796                              
                                       
 
2
Populærvitenskapelige artikler (ikke i fagtidsskrift)             
INSTIT.: UiB-SV: Institutt for sosialantropologi               
FORF. : Bringa, Tone Rand                          
TITTEL : Bosnia i nasjonalismens vold                     
SIDEREG: xx                                  
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Aftenposten                             
REDAKT.: xxx, xxx                               
ÅR/DATO: 1992, MAY.                              
ÅRGANG : xxx                                 
FORLAG : Oslo                                 
ISBN  : xxx                                 
ISSN  : xxx                                 
SAMMEND: xxx                                 
ENG.SAM: xxx                                 
PUBL-ID: r98010674                              
                                       
 
3
Populærvitenskapelige artikler (ikke i fagtidsskrift)             
INSTIT.: UiB-SV: Institutt for sosialantropologi               
FORF. : Bringa, Tone Rand                          
MEDFORF: Gladney, Dru C.                           
     xxxxxx                                
TITTEL : Bosnia's forgotten victims                      
SIDEREG: xx                                  
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: New York Times, USA                         
REDAKT.: xxx, xxx                               
ÅR/DATO: 1992, JUL.                              
ÅRGANG : xxx                                 
FORLAG : xxxx, New York                            
ISBN  : xxx                                 
ISSN  : xxx                                 
SAMMEND: xxx                                 
ENG.SAM: xxx                                 
PUBL-ID: r98010676                              
                                       
 
4
Populærvitenskapelige artikler (ikke i fagtidsskrift)             
INSTIT.: UiB-SV: Institutt for sosialantropologi               
FORF. : Bringa, Tone Rand                          
TITTEL : De europeiske muslimene kjemper for livet.              
SIDEREG: xx                                  
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Bergens Tidene                            
REDAKT.: xxx, xxx                               
ÅR/DATO: 1992, MAY.                              
ÅRGANG : xxx                                 
FORLAG : Eides Forlag, Bergen                         
ISBN  : xxx                                 
ISSN  : xxx                                 
SAMMEND: xxx                                 
ENG.SAM: xxx                                 
PUBL-ID: r98010675                              
                                       
 
5
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift (ISSN)               
INSTIT.: UiB-SV: Institutt for sosialantropologi               
FORF. : Haukanes, Haldis                           
TITTEL : Nkolik dojmu norské studentky socialní antropologie ze ivota  
     eské vesnice.                           
SPRÅK : cze                                 
TIDSKR.: Sociologické aktuality.                       
ÅR/DATO: 1992                                 
ÅRGANG : 1                                  
FORLAG : Ustav Sociologie, Praha.                       
PUBL-ID: r96003621                              
                                       
 
6
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-SV: Institutt for sosialantropologi               
FORF. : Hviding, Edvard                           
MEDFORF: Baines, Graham B.K.                         
TITTEL : "Fisheries management in the Pacific: Tradition and the Challenges of
     Development in Marovo, Solomon Islands"               
UTGIV. : United Nations Institute for Social Development, Geneve       
SIDEREG: 23                                  
ISSN  : 1012-6511                              
SPRÅK : eng                                 
SERIE : UNRISD Discussion Paper No 32                    
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : No 32                                
BEGRENS: N                                  
PUBL-ID: r96006072                              
                                       
 
7
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-SV: Institutt for sosialantropologi               
FORF. : Hviding, Edvard                           
MEDFORF: Baines, Graham.B.K.                         
TITTEL : "Traditional Environmental Knowledge from the Marovo Area of the   
     Solomon Islands                           
SIDEREG: 92-110                                
SPRÅK : eng                                 
BOK  : LORE; Capturing Traditional Environmental Knowledge         
REDAKT.: Johnson, Martha                           
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : International Development Research Centre, Ottawa          
ISBN  : 0-88936-644-6                            
PUBL-ID: r96006070                              
                                       
 
8
Populærvitenskapelige artikler (ikke i fagtidsskrift)             
INSTIT.: UiB-SV: Institutt for sosialantropologi               
FORF. : Hviding, Edvard                           
TITTEL : Upstream Development and Coastal Zone Conservation: Pacific Islands 
     Perspectives on Holistic Planning.                  
SIDEREG: 11                                  
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Greenpeace Discussion Paper                     
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Greenpeace Pacific Campaign, San Francisco              
PUBL-ID: r96006074                              
                                       
 
9
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-SV: Institutt for sosialantropologi               
FORF. : Knudsen, John Chr.                          
TITTEL : Chickenwings. Refugees Stories from a Concrete Hell.         
SIDEREG: 152                                 
SPRÅK : eng                                 
REDAKT.: xxx, xxx                               
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Magnat Forlag, Bergen                        
ISBN  : 82-91064-02-4                            
PUBL-ID: r97007605                              
                                       
 
10
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-SV: Institutt for sosialantropologi               
FORF. : Knudsen, John Chr.                          
TITTEL : Ensomhet og anonym trygghet. Vietnamesiske ungdommer i Norge.    
SIDEREG: 137-146                               
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Unge flyktninger i Norge                       
REDAKT.: xxx, xxx                               
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Kommuneforlaget og Redd Barna                    
ISBN  : 82-7242-863-6                            
PUBL-ID: r97007603                              
                                       
 
11
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-SV: Institutt for sosialantropologi               
FORF. : Knudsen, John Chr.                          
TITTEL : Nå dreper jeg meg, hva synes du om det? Erfaringer fra samtaler med 
     ba rn og unge.                            
SIDEREG: 18-19                                
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Omsorg Nordisk Tidsskrift for Palliativ Medisin           
REDAKT.: Husebø, Stein                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 1                                  
FORLAG : Den Norske Kreftforening                       
ISBN  : 0800-7489                              
PUBL-ID: r97007604                              
                                       
 
12
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift (ISSN)               
INSTIT.: UiB-SV: Institutt for sosialantropologi               
FORF. : Knudsen, John Chr.                          
TITTEL : To destroy you is no loss. Hongkong 1991-1992.            
SIDEREG: 133-144                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Selected Papers on Refugees Isuess.                 
REDAKT.: DeVoe, Pamela A.                           
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Committee for Refugee Issues,                    
ISBN  : 0 913167-54-1                            
ENG.SAM: Also publ. by the American Anthropological Association, Washington D.
     C.                                  
PUBL-ID: r97007602                              
                                       
 
13
Doktorgradsarbeider                              
INSTIT.: UiB-SV: Institutt for sosialantropologi               
FORF. : Minnich, Robert Gary                         
     UiB-SV: Institutt for sosialantropologi               
TITTEL : Homesteaders and Citizens: An Ecology of Person and Self-realization 
     Among Slovene Speaking Villagers on the Austro-Italian Frontier.   
UTGIV. : Dept. of Social Anthropology, University of Bergen          
SIDEREG: 268                                 
SPRÅK : eng                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
TILGANG: Dept. of Social Anthropology, University of Bergen          
BEGRENS: N                                  
EMNEORD: Dissertation submitted on Dec. 8, 1992, to the School of Social   
     Sciences, University of Bergen, as partial fulfillment of the    
     requirements for the Dr.pilos degree.             
PUBL-ID: r97004915                              
                                       
 
14
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-SV: Institutt for sosialantropologi               
FORF. : Ruddle, K.                              
MEDFORF: Hviding, Edvard                           
MEDFORF: Johannes, R.E.                            
TITTEL : Marine resources management in the context of customary tenure    
SIDEREG: 249-273                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Marine Resource Economics,                      
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 7                                  
PUBL-ID: r96006064                              
                                       
 

<- forrigeinnholdneste ->