Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Institutt for informasjonsvitenskap

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Fullformat.

1
Hovedfagsoppgaver                               
INSTIT.: UiB-SV: Institutt for informasjonsvitenskap             
FORF. : Ellingsen, Barry Kristian                      
MEDFORF: Heggdal, Robert                           
TITTEL : En komparativ analyse av to neurale nettverk             
UTGIV. : Institutt for informasjonsvitenskap                 
SIDEREG: VI, 314 s. : ill.                          
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r97006432                              
URL-ADR: http://www.fou.uib.no/fd/1996/h/704001/               
                                       
 
2
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-SV: Institutt for informasjonsvitenskap             
FORF. : Iden, Jon                              
TITTEL : Etikk og informasjonsteknologi. Noen empiriske undersøkelser.    
UTGIV. : Institutt for informasjonsvitenskap                 
ISSN  : 0803-6489                              
SPRÅK : nor                                 
SERIE : Reports in information science                    
ÅR/DATO: 1992                                 
HEFTE : 4                                  
PUBL-ID: r94007868                              
                                       
 
3
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-SV: Institutt for informasjonsvitenskap             
FORF. : Iden, Jon                              
TITTEL : Etikk og informasjonsteknologi. Om forskeransvar.          
UTGIV. : Institutt for informasjonsvitenskap                 
ISSN  : 0803-6489                              
SPRÅK : nor                                 
SERIE : Reports in information science                    
ÅR/DATO: 1992                                 
HEFTE : 3                                  
PUBL-ID: r94007866                              
                                       
 
4
Vit.konf.: Foredrag/poster med fullstendig artikkel i konferanserapport    
INSTIT.: UiB-SV: Institutt for informasjonsvitenskap             
FORF. : Knudsen, Trond                            
MEDFORF: Dooreward, H.                            
TITTEL : Technology and Organization: An Integrated Approach.         
STED  : CPSR, Palo Alto, California                     
ÅR/DATO: 1992                                 
SIDEREG: s. 3-12                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Proceedings                             
REDAKT.: Müller, M. J.                            
REDAKT.: Kuhn, S.                               
REDAKT.: Meskill, J. A.                            
KONFER.: Participatory Design Conference -92.                 
PUBL-ID: r94007374                              
                                       
 
5
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-SV: Institutt for informasjonsvitenskap             
FORF. : Nordbotten, Joan                           
TITTEL : Distributed database management. DDBM: an extended bibliography.   
UTGIV. : Institutt for informasjonsvitenskap                 
ISBN  : 82-7354-056-1                            
SPRÅK : eng                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94007872                              
                                       
 
6
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-SV: Institutt for informasjonsvitenskap             
FORF. : Nordbotten, Svein                          
     Institutt for informasjonsvitenskap, UiB               
TITTEL : Fagets oppbygning og sammensetning                  
SIDEREG: 2-4                                 
BOK  : Introduksjon til informasjonsvitenskap                
REDAKT.: Andersen, Erling S.                         
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Institutt for informasjonsvitenskap, UiB               
ISBN  : 82-7354-058-8                            
EMNEORD: informasjonsvitenskap                        
PUBL-ID: r94007388                              
                                       
 
7
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-SV: Institutt for informasjonsvitenskap             
FORF. : Nordbotten, Svein                          
     Institutt for informasjonsvitenskap                 
TITTEL : Generating Synthetic Images - The Image5 System           
SIDEREG: 113-133                               
TIDSKR.: Neural Netork World                         
REDAKT.: Novak, Mirko                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 2                                  
HEFTE : 2                                  
FORLAG : VSP International Science Publishers                 
ISSN  : 1210-0552                              
EMNEORD: Pattern recognition, synthetic patterns               
PUBL-ID: r94007387                              
                                       
 
8
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-SV: Institutt for informasjonsvitenskap             
FORF. : Nordbotten, Svein                          
     Institutt for informasjonsvitenskap                 
TITTEL : Litt om fagets utvikling                       
SIDEREG: 5-6                                 
BOK  : Introduksjon til informasjonsvitenskap                
REDAKT.: Andersen, Erling S.                         
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Institutt for informasjonsvitenskap, UiB               
ISBN  : 82-7354-058-8                            
EMNEORD: informasjonsvitenskap                        
PUBL-ID: r94007389                              
                                       
 
9
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-SV: Institutt for informasjonsvitenskap             
FORF. : Nordbotten, Svein                          
     Institutt for informasjonsvitenskap, UiB               
TITTEL : Neurale nett                             
SIDEREG: 56-64                                
BOK  : Introduksjon til informasjonsvitenskap                
REDAKT.: Andersen, Erling S.                         
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Institutt for informasjonsvitenskap, UiB               
ISBN  : 82-7354-058-8                            
EMNEORD: informasjonsvitenskap, neurale nett                 
PUBL-ID: r94007390                              
                                       
 
10
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-SV: Institutt for informasjonsvitenskap             
FORF. : Nordbotten, Svein                          
     Institutt for informasjonsvitenskap, UiB               
TITTEL : Rule Based Systems and Artificial Neural Networks          
SIDEREG: 149-173                               
BOK  : Statistical Decision Functions and Random Processes         
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : A                                  
FORLAG : Czechoslovakian Academy of Sciences                 
EMNEORD: rule based systems, expert systems, neural networks         
PUBL-ID: r94007392                              
                                       
 

<- forrigeinnholdneste ->