Det Psykologiske fakultet

Institutt for klinisk psykologi

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Fullformat.

1
Populærvitenskapelige artikler (ikke i fagtidsskrift)             
INSTIT.: UiB-Psyk: Institutt for klinisk psykologi              
FORF. : Dundas, I.                              
MEDFORF: Wormnes, B.                             
TITTEL : Taushet og distanse i familier med alkoholproblemer.         
SIDEREG: s. 13-18                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Rus som faktor i barns utvikling. Temahefte.             
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Avholdsfolkets landsnemd, Oslo                    
PUBL-ID: r93003682                              
                                       
 
2
Populærvitenskapelige artikler (ikke i fagtidsskrift)             
INSTIT.: UiB-Psyk: Institutt for klinisk psykologi              
FORF. : Haugland, B. S.                           
TITTEL : Alkoholmisbruk i et familieperspektiv - en forskningsundersøkelse.  
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Rus som faktor i barns utvikling. Temahefte.             
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Avholdsfolkets landsnemd, Oslo                    
PUBL-ID: r93003683                              
                                       
 
3
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-Psyk: Institutt for klinisk psykologi              
FORF. : Haugland, B. S.                           
TITTEL : Ritualer og rutiner i familier med alkoholproblemer. Del 1.     
     Teoretiske begrep for beskrivelse av samspill. Del 2. Utvikling av et
     familieintervju for kartlegging av samspill.             
SIDEREG: s. 735-746                              
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Tidsskrift for Norsk Psykologforening                
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 29                                  
PUBL-ID: r93003673                              
                                       
 
4
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-Psyk: Institutt for klinisk psykologi              
FORF. : Havik, O.                              
TITTEL : Informasjon og kommunikasjon - hvordan kan vi påvirke pasientens   
     sykdomsforståelse?                          
SIDEREG: s. 6-10                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Omsorg                                
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 4                                  
PUBL-ID: r93003674                              
                                       
 
5
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-Psyk: Institutt for klinisk psykologi              
FORF. : Håland, W.                              
TITTEL : Hvordan verdsetter vi det som er langt borte i tid og rom.      
SIDEREG: s. 127-137                              
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Ikke bare si det, men gjør det! Om bærekraftig utvikling. (Red.:   
     Stenseth, Nils Chr., Hertzberg, Karine)               
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Universitetsforlaget/Alternativ Framtid, Oslo            
PUBL-ID: r93003679                              
                                       
 
6
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-Psyk: Institutt for klinisk psykologi              
FORF. : Håland, Wenche                            
MEDFORF: Synnevaag, Berit                           
TITTEL : Om tilknytningsforskning og om utviklingen av en Q-sort som metode  
     for å vurdere småbarns tilknytningsatferd i forhold til mor og far. 
SIDEREG: s. 56-72                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: BARN. Nytt fra forskning om barn i Norge               
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 1                                  
PUBL-ID: r93003675                              
                                       
 
7
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Psyk: Institutt for klinisk psykologi              
FORF. : Kvale, G.                              
MEDFORF: Hugdahl, K.                             
MEDFORF: Nordby, H.                              
MEDFORF: Hammerborg, D.                            
TITTEL : Hemispheric differences in event-related potensials (ERPs) to    
     monoaural presentations of simple speech sounds.           
SIDEREG: s. 1043-1054                             
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Perceptual and Motor Skills                     
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 74                                  
PUBL-ID: r93003671                              
                                       
 
8
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-Psyk: Institutt for klinisk psykologi              
FORF. : Nielsen, G.                             
MEDFORF: Solheim, R.                             
TITTEL : En kraft i pedagogisk psykologi er borte. Professor Hans-Jørgen   
     Gjessing (1920-1992) in memoriam.                  
SIDEREG: s. 234-234                              
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Tidsskrift for Norsk Psykologforening                
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 29                                  
PUBL-ID: r93003678                              
                                       
 
9
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-Psyk: Institutt for klinisk psykologi              
FORF. : Nielsen, G.                             
MEDFORF: Eide, R.                               
TITTEL : En verdensborger er gått bort. Professor Julius Marek (1922-1991) in 
     memoriam.                              
SIDEREG: s. 145-146                              
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Tidsskrift for Norsk Psykologforening                
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 29                                  
PUBL-ID: r93003677                              
                                       
 
10
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-Psyk: Institutt for klinisk psykologi              
FORF. : Nielsen, G.                             
MEDFORF: Bruseth, M.                             
MEDFORF: Finnøy, O. J.                            
MEDFORF: Dalen, B.                              
MEDFORF: Eide, M.                               
MEDFORF: Gjøsund, G.                             
MEDFORF: Høie, J.                               
MEDFORF: Starheim, G.                             
MEDFORF: Sørdal, O. J.                            
MEDFORF: Valderhaug, R.                            
TITTEL : Individuell korttids dynamisk psykoterapi med barn: En for lite   
     påaktet arbeidsmåte?                         
SIDEREG: s. 438-447                              
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Tidsskrift for Norsk Psykologforening                
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 29                                  
PUBL-ID: r93003676                              
                                       
 
11
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Psyk: Institutt for klinisk psykologi              
FORF. : Nielsen, G.                             
TITTEL : Trenger psykiatrien mer forskning? (Kronikk)             
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Bergens Tidende                           
ÅR/DATO: 1992-10-06                              
PUBL-ID: r93003684                              
                                       
 
12
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-Psyk: Institutt for klinisk psykologi              
FORF. : Nordhus, I. H.                            
TITTEL : Mental helse hos hjelpetrengende eldre - en kartlegging av pleie- og 
     omsorgsetaten. Avslutningsrapport, NORAS.              
UTGIV. : Universitetet i Bergen, institutt for klinisk psykologi       
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93003695                              
                                       
 
13
Vit.konf.: Foredrag/poster med kun sammendrag i konferanserapport       
INSTIT.: UiB-Psyk: Institutt for klinisk psykologi              
FORF. : Nordhus, I. H.                            
MEDFORF: Monsen, S. B.                            
TITTEL : Profiling mental health in old age: Theoretical and methodological  
     implications. (I: Proceedings fra 11. Nordiske kogress i gerontologi,
     Odense, 28.06-01.07)                         
STED  : Odense                                
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : eng                                 
KONFER.: Nordiske kongress i gerontologi. 11                 
PUBL-ID: r93003697                              
                                       
 
14
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-Psyk: Institutt for klinisk psykologi              
FORF. : Skjerve, J.                             
TITTEL : Etiske synspunkter i arbeidet med mennesker med psykisk       
     utviklingshemming.                          
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Fra særomsorg til særlig omsorg. (Red.: Visnes, T.)         
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Universitetsforlaget, Oslo                      
PUBL-ID: r93003680                              
                                       
 
15
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Psyk: Institutt for klinisk psykologi              
FORF. : Støylen, I. J.                            
MEDFORF: Laberg, J. C.                            
TITTEL : Anorexia nervosa and bulimia nervosa - perspectives on etiology and 
     cognitive behavior therapy.                     
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Current Opinion in Psychiatry                    
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : June issue                              
PUBL-ID: r93003672                              
                                       
 
16
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Psyk: Institutt for klinisk psykologi              
FORF. : Støylen, I. J.                            
TITTEL : Den plagsomme tvangsnevrosen.                    
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Bergens Tidende                           
ÅR/DATO: 1992-10-31                              
PUBL-ID: r93003685                              
                                       
 
17
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Psyk: Institutt for klinisk psykologi              
FORF. : Støylen, I. J.                            
TITTEL : Når maten er sjefen.                         
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Bergens Tidende                           
ÅR/DATO: 1992-11-07                              
PUBL-ID: r93003686                              
                                       
 
18
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Psyk: Institutt for klinisk psykologi              
FORF. : Torgersen, A. M.                           
TITTEL : Barnepsykologen svarer.                       
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Bedre Helse                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 1                                  
PUBL-ID: r93003687                              
                                       
 
19
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Psyk: Institutt for klinisk psykologi              
FORF. : Torgersen, A. M.                           
TITTEL : Barnepsykologen svarer.                       
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Bedre Helse                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 2                                  
PUBL-ID: r93003688                              
                                       
 
20
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Psyk: Institutt for klinisk psykologi              
FORF. : Torgersen, A. M.                           
TITTEL : Barnepsykologen svarer.                       
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Bedre Helse                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 3                                  
PUBL-ID: r93003689                              
                                       
 
21
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Psyk: Institutt for klinisk psykologi              
FORF. : Torgersen, A. M.                           
TITTEL : Barnepsykologen svarer.                       
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Bedre Helse                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 4                                  
PUBL-ID: r93003690                              
                                       
 
22
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Psyk: Institutt for klinisk psykologi              
FORF. : Torgersen, A. M.                           
TITTEL : Barnepsykologen svarer.                       
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Bedre Helse                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 5                                  
PUBL-ID: r93003691                              
                                       
 
23
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Psyk: Institutt for klinisk psykologi              
FORF. : Torgersen, A. M.                           
TITTEL : Barnepsykologen svarer.                       
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Bedre Helse                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 6                                  
PUBL-ID: r93003692                              
                                       
 
24
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Psyk: Institutt for klinisk psykologi              
FORF. : Torgersen, A. M.                           
TITTEL : Barnepsykologen svarer.                       
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Bedre Helse                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 7                                  
PUBL-ID: r93003693                              
                                       
 
25
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Psyk: Institutt for klinisk psykologi              
FORF. : Torgersen, A. M.                           
TITTEL : Barnepsykologen svarer.                       
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Bedre Helse                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 8                                  
PUBL-ID: r93003694                              
                                       
 
26
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Psyk: Institutt for klinisk psykologi              
FORF. : Torgersen, A. M.                           
TITTEL : Spedbarnsalderen. Bokanmeldelse av Smith, L. & Ulvund, S. E., (1991) 
     Spedbarnsalderen.                          
SIDEREG: s. 75-76                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Nordisk Psykologi                          
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 44                                  
HEFTE : 1                                  
PUBL-ID: r93003696                              
                                       
 
27
Vit.konf.: Foredrag/poster med kun sammendrag i konferanserapport       
INSTIT.: UiB-Psyk: Institutt for klinisk psykologi              
FORF. : Winje, Dagfinn                            
TITTEL : Crisis intervention: Description of a support program for the    
     traumatized families.                        
STED  : Nederland, Amsterdam                         
ÅR/DATO: 1992-06-21                              
SIDEREG: 1 s.                                 
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Trauma and tragedy                          
KONFER.: 1st World Conference of the International Society for Traumatic   
     Stress Studies                            
PU-KODE: s                                  
PUBL-ID: r97009301                              
                                       
 
28
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-Psyk: Institutt for klinisk psykologi              
FORF. : Wormnes, B.                             
MEDFORF: Hillestad, P. O.                           
MEDFORF: Wikstrøm, P. O.                           
TITTEL : Hypnos i teori, metodik og terapi.                  
SPRÅK : swe                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Natur och Kultur, Stockholm                     
PUBL-ID: r93003681                              
                                       
 

<- forrigeinnholdneste ->