Det Psykologiske fakultet

Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Fullformat.

1
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-Psyk: Barnevernets utviklingssenter på Vestlandet        
FORF. : Mjeldheim, B.                            
MEDFORF: Skilbred, D.                             
     UiB-Psyk: Barnevernets kompetansesenter på Vestlandet (fra 1994)   
TITTEL : Rapport fra prosjektet "Opplæring i foreldrerådgiving etter     
     Orionmetoden". (Marte meo metoden)                  
UTGIV. : Barnevernets kompetansesenter på Vestlandet             
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
TILGANG: Barnevernets kompetansesenter på Vestlandet (30 kr)         
PU-KODE: KAT 7                                
PUBL-ID: r96004921                              
                                       
 

<- forrigeinnholdneste ->