Det historisk-filosofiske fakultet

Historisk institutt

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Fullformat.

1
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-HF: Historisk institutt                     
TITTEL : Eden or Babylon                           
SPRÅK : nor                                 
REDAKT.: Oldervoll, Jan                            
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : St. Karinen                             
PUBL-ID: r94006160                              
                                       
 
2
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-HF: Historisk institutt                     
FORF. : Bjørkelo, Anders                           
TITTEL : A. Shikainga, 1989, The Wetern Bahr- al-Ghazal under British Rule:  
     1898-1956 (Ohio: Athens).                      
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: The Journal of African history                    
ÅR/DATO: 1992                                 
ISSN  : 0021-8537                              
PUBL-ID: r94005988                              
                                       
 
3
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift (ISSN)               
INSTIT.: UiB-HF: Historisk institutt                     
FORF. : Bjørkelo, Anders                           
MEDFORF: Shook, Ahmed                             
TITTEL : A Sultanic charter from Sinnar.                   
SIDEREG: s. 20-49                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Sudanic Africa : A Journal of Historical Sources           
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 3                                  
ISSN  : 0803-0685                              
PUBL-ID: r94005973                              
                                       
 
4
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-HF: Historisk institutt                     
FORF. : Bjørkelo, Anders                           
TITTEL : Bokmelding av Gabriel R. Warburg, 1992, Historical Dicord in the Nile
     Valley.                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Der Islam                              
ÅR/DATO: 1992                                 
PU-KODE: A07                                 
PUBL-ID: r94006794                              
                                       
 
5
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-HF: Historisk institutt                     
FORF. : Bjørkelo, Anders                           
TITTEL : Bokmelding av M. Mortimer: Adapting to Drought. Farmers, Famines and 
     Desertification in West Africa. (Cambridge: Cambridge University   
     Press, 1989)                             
SIDEREG: s. 225-227                              
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: The International journal of African Historical Studies       
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 25                                  
HEFTE : 1                                  
ISSN  : 0361-7882                              
PUBL-ID: r94005981                              
                                       
 
6
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-HF: Historisk institutt                     
FORF. : Bjørkelo, Anders                           
TITTEL : J. Ewald, 1990, Soldiers, traders and slaves: State formation and  
     economic transformation in the Greater Nile Valley, 1700-1885    
     (Madison).                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Canadian journal of African studies                 
ÅR/DATO: 1992                                 
ISSN  : 0008-3968                              
PUBL-ID: r94005992                              
                                       
 
7
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-HF: Historisk institutt                     
FORF. : Bjørkelo, Anders                           
TITTEL : J. Simensen, 1990. Afrikas Historie - nye perspektiver. 2. utgåve  
     (Oslo: Cappelens forlag).                      
SIDEREG: s. 82-90                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Historie                               
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 2                                  
ISSN  : 0803-401x                              
PUBL-ID: r94005991                              
                                       
 
8
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-HF: Historisk institutt                     
FORF. : Bjørkelo, Anders                           
TITTEL : S.P. Reyna 1989, Wars Without End. The political economy of a    
     precolonial state. (Hanover and London: The University Press of New 
     England)                               
SIDEREG: s. 225-227                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: The International journal of African historical studies       
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 25                                  
HEFTE : 1                                  
ISSN  : 0361-7882                              
PUBL-ID: r94005986                              
                                       
 
9
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift (ISSN)               
INSTIT.: UiB-HF: Historisk institutt                     
FORF. : Bjørkelo, Anders                           
TITTEL : The terretorial unification and administrative divisions of Turkish 
     Sudan, 1821-1855.                          
SIDEREG: s. 21-39                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Sudan notes and records                       
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 64(1983)                               
PUBL-ID: r94005972                              
                                       
 
10
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-HF: Historisk institutt                     
FORF. : Bjørkelo, Anders                           
MEDFORF: O'Fahey, Seán                           
TITTEL : The writings of the Sudanese Mahdi, (red. Abu Salim, M.I.)      
SIDEREG: s. 163-164                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Sudanic Africa : A Journal of Historical Sources           
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 3                                  
ISSN  : 0803-0685                              
PUBL-ID: r94005974                              
                                       
 
11
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-HF: Historisk institutt                     
FORF. : Blom, Ida                              
TITTEL : 8. mars i historisk perspektiv. (kronikk)              
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Bergens Tidende                           
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006008                              
                                       
 
12
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift (ISSN)               
INSTIT.: UiB-HF: Historisk institutt                     
FORF. : Blom, Ida                              
TITTEL : On the Shelf'? - Single Women in Modern Euopean History. (Oversatt  
     til japansk).                            
SPRÅK : jap                                 
TIDSKR.: Rekishi Hyoron                            
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94005993                              
                                       
 
13
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: Historisk institutt                     
FORF. : Blom, Ida                              
TITTEL : Refleksjoner over Grunntrekk i norsk historie.            
SIDEREG: s. 315-329                              
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Historisk tidskrift                         
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 71                                  
HEFTE : 3                                  
ISSN  : 0345-469x                              
PUBL-ID: r94005994                              
                                       
 
14
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Historisk institutt                     
FORF. : Blom, Ida                              
TITTEL : Renessanse, reformasjon og revolusjon fra ca. 1500 til idag.     
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Cappelens kvinnehistorie                       
REDAKT.: Blom, Ida                              
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006007                              
                                       
 
15
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Historisk institutt                     
FORF. : Blom, Ida                              
TITTEL : Urtid, oldtid, middelalder til ca. 1500.               
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Cappelens kvinnehistorie                       
REDAKT.: Blom, Ida                              
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006006                              
                                       
 
16
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift (ISSN)               
INSTIT.: UiB-HF: Historisk institutt                     
FORF. : Blom, Ida                              
TITTEL : Widowhood: From the Poor Law Society to the Welfare Society: The Case
     of Norway, 1875-1964.                        
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Journal of women's history                      
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 4                                  
HEFTE : 2                                  
ISSN  : 1042-7961                              
PUBL-ID: r94006005                              
                                       
 
17
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Historisk institutt                     
FORF. : Ersland, Geir Atle                          
TITTEL : Hordaland                              
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. (under trykking)        
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006107                              
                                       
 
18
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: Historisk institutt                     
FORF. : Ersland, Geir Atle                          
TITTEL : Torget 1558. (under trykking)                    
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Bergen Historisk Forenings skrifter                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006108                              
                                       
 
19
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Historisk institutt                     
FORF. : Fossen, Anders Bjarne                        
TITTEL : Bergens Fjellverden. (Rev. utg., oppr. utg.: 1986)          
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Fra istid til nåtid                         
REDAKT.: Fossen, Anders Bjarne                        
ÅR/DATO: 1992-11                               
PUBL-ID: r94006110                              
                                       
 
20
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Historisk institutt                     
FORF. : Fossen, Anders Bjarne                        
TITTEL : From the German to the Norwegian Kontore               
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Bryggen Museums Årbok                        
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006111                              
                                       
 
21
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-HF: Historisk institutt                     
FORF. : Fossen, Anders Bjarne                        
MEDFORF: Ertresvaag, Egil                           
TITTEL : Til Indwohnernes større Sicherhed : Bergen Politikammer 1692-1992.  
SIDEREG: 408 s.                                
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Bergen Politikammer                         
ISBN  : 82 7128 174 7                            
PUBL-ID: r94006109                              
                                       
 
22
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Historisk institutt                     
FORF. : Grønlie, Tore                            
TITTEL : 7 notater.                              
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Etterkrigshistorisk register                     
REDAKT.: Grønlie, Tore                            
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006138                              
                                       
 
23
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-HF: Historisk institutt                     
FORF. : Grønlie, Tore                            
TITTEL : Establishment of State-owned Industrial Enterprises. Norway in a   
     West-German Context.                         
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Scandinavian journal of history                   
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 3                                  
ISSN  : 0346-8755                              
PUBL-ID: r94006139                              
                                       
 
24
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: Historisk institutt                     
FORF. : Grønlie, Tore                            
TITTEL : Forvaltning og fullmaktslovgiving som etterkrigs-historisk      
     forskningsfelt.                           
TIDSKR.: LOS-senter notat                           
ÅR/DATO: 1992                                 
ISSN  : 0802-3646                              
PUBL-ID: r94006112                              
                                       
 
25
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Historisk institutt                     
FORF. : Helle, Knut                             
TITTEL : Jomsvikingeslaget - islandsk heltediktning i Kongsmenn og krossmenn. 
SIDEREG: s. 167-193                              
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Festskrift til G.A. Blom                       
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006140                              
                                       
 
26
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-HF: Historisk institutt                     
FORF. : Helle, Knut                             
TITTEL : Norden og Europa omkring 1200. (også i fransk, tysk og engelsk    
     versjon)                               
SPRÅK : nor                                 
SERIE : Viking og Hvidekrist                         
REDAKT.: Roesdahl, E.                             
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006142                              
                                       
 
27
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-HF: Historisk institutt                     
FORF. : Helle, Knut                             
TITTEL : Ondagskvelder i Bryggens Museum VII.                 
SIDEREG: s. 2-30, s. 221-226                         
SPRÅK : nor                                 
REDAKT.: Øye, Ingvild                             
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006141                              
                                       
 
28
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: Historisk institutt                     
FORF. : Hovland, Edgar                            
TITTEL : Samfunnsutvikling og politisk handlingsmønstre.           
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Norsk statsvitenskapelig tidsskrift                 
ÅR/DATO: 1992                                 
HEFTE : 2                                  
ISSN  : 0801-1745                              
PUBL-ID: r94006143                              
                                       
 
29
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: Historisk institutt                     
FORF. : Hovland, Edgar                            
TITTEL : Venstreskatten 100 år.                        
SIDEREG: s. 321-333                              
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Skatterett                              
ÅR/DATO: 1992                                 
HEFTE : 4                                  
PUBL-ID: r94006144                              
                                       
 
30
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-HF: Historisk institutt                     
FORF. : Kjeldstadli, Knut                          
TITTEL : Bokmelding av Martin Byrkjeland: Bluss                
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Historisk tidsskrift                         
ÅR/DATO: 1992                                 
ISSN  : 0106-4991                              
PUBL-ID: r94006150                              
                                       
 
31
Allminnelig tilgjengelige stensiler/kopier                  
INSTIT.: UiB-HF: Historisk institutt                     
FORF. : Kjeldstadli, Knut                          
TITTEL : Fortida er ikke det den engang var. En innføring i historiefaget.  
UTGIV. : Oslo                                 
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006145                              
                                       
 
32
Bildemateriale (foto, dias-serie, film, video, multimedia-produkter)     
INSTIT.: UiB-HF: Historisk institutt                     
FORF. : Kjeldstadli, Knut                          
TITTEL : Fortida i nåtida, video                       
STED  : Bergen                                
ÅR/DATO: 1992                                 
SPRÅK : nor                                 
ANN-ORG: Universitetets mediesenter                      
PUBL-ID: r94006152                              
                                       
 
33
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: Historisk institutt                     
FORF. : Kjeldstadli, Knut                          
TITTEL : Hjem for vanlige mennesker.                     
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Byminner                               
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006149                              
                                       
 
34
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: Historisk institutt                     
FORF. : Kjeldstadli, Knut                          
TITTEL : Hverdagslivet - et godt emne å studere.               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Dugnad                                
ÅR/DATO: 1992                                 
ISSN  : 0332-5784                              
PUBL-ID: r94006148                              
                                       
 
35
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: Historisk institutt                     
FORF. : Kjeldstadli, Knut                          
TITTEL : Komparasjon og byhistorie                      
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Heimen                                
ÅR/DATO: 1992                                 
ISSN  : 0017-9841                              
PUBL-ID: r94006147                              
                                       
 
36
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Historisk institutt                     
FORF. : Kjeldstadli, Knut                          
TITTEL : Språk og syntese.                          
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Syntese i historieskrivingen                     
REDAKT.: Martinsen, Liv                            
REDAKT.: Winge, Harald                            
REDAKT.: Oslo,                                
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006151                              
                                       
 
37
Allminnelig tilgjengelige stensiler/kopier                  
INSTIT.: UiB-HF: Historisk institutt                     
FORF. : Kjeldstadli, Knut                          
TITTEL : Vår lokalhistorie                          
UTGIV. : Oslo                                 
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006146                              
                                       
 
38
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Historisk institutt                     
FORF. : Meyer, Jørgen Christian                       
TITTEL : Kvinder fra urtid til nutid. (dansk utg.)              
SIDEREG: kap. 1-6                               
SPRÅK : dan                                 
BOK  : Cappelens kvinnehistorie                       
REDAKT.: Blom, Ida                              
ÅR/DATO: 1992                                 
HEFTE : 1                                  
FORLAG : København                              
PUBL-ID: r94006154                              
                                       
 
39
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Historisk institutt                     
FORF. : Meyer, Jørgen Christian                       
TITTEL : Kvinner fra urtid til nåtid.                     
SIDEREG: kap. 1-6                               
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Cappelens kvinnehistorie                       
REDAKT.: Blom, Ida                              
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Oslo                                 
PUBL-ID: r94006153                              
                                       
 
40
Annet                                     
INSTIT.: UiB-HF: Historisk institutt                     
FORF. : Mjeldheim, Leiv                           
MEDFORF: Try, Hans                              
TITTEL : Foreningsliv i Søgne på 1890-talet. (utgjeve posthumt manus av Hans 
     Try)                                 
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006155                              
                                       
 
41
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-HF: Historisk institutt                     
FORF. : Nagel, Anne-Hilde                          
TITTEL : Communialism or cooperativism? : The Postwar Organization of Housing 
     Provision in Bergen, Norway.                     
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Policy, Organization, Tenure : A Comparative History of Housing in  
     Small Welfare States. (Scandinavian Housing and Planning Research.  
     Suppl.)                               
REDAKT.: Lundquist, Lennart J.                        
ÅR/DATO: 1992                                 
ISSN  : 0281-5737                              
PUBL-ID: r94006157                              
                                       
 
42
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-HF: Historisk institutt                     
FORF. : Nagel, Anne-Hilde                          
TITTEL : Opposisjonsinnlegg ved doktordisputas i 1991 over Torleif Hansens  
     avhandling: Bergen lagting som straffedomstol i apellsaker 1702-1737.
     (Bergen, 1990)                            
SIDEREG: s. 61-93                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Historisk tidsskrift                         
ÅR/DATO: 1992                                 
HEFTE : 1                                  
ISSN  : 0106-4991                              
PUBL-ID: r94006156                              
                                       
 
43
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-HF: Historisk institutt                     
FORF. : O'Fahey, Rex Seán                         
TITTEL : A Prince and his Neighbours.                     
SIDEREG: s. 57-94                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Sudanic Africa. A Journal of Historical Sources           
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 3                                  
PUBL-ID: r94006196                              
                                       
 
44
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Historisk institutt                     
FORF. : O'Fahey, Rex Seán                         
TITTEL : Foreword.                              
SPRÅK : eng                                 
BOK  : The Sufu Brotherhoods in the Sudan (Karrar, Ali Salih)        
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006195                              
                                       
 
45
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-HF: Historisk institutt                     
FORF. : O'Fahey, Rex Seán                         
TITTEL : Morocco, Minangkabau, Malasia - and Bergen.             
SIDEREG: s. 14-20                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: NIAS nytt                              
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 2                                  
PUBL-ID: r94006194                              
                                       
 
46
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-HF: Historisk institutt                     
FORF. : O'Fahey, Rex Seán                         
MEDFORF: Bjørkelo, Anders                           
TITTEL : The writings of the Sudanese Mahdi.                 
SIDEREG: s. 163-164                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Sudanic Africa. A Journal of Historical Sources           
REDAKT.: Abu Salim, M. I.                           
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 3                                  
PUBL-ID: r94006197                              
                                       
 
47
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-HF: Historisk institutt                     
FORF. : Oldervoll, Jan                            
TITTEL : CenSys                                
SPRÅK : eng                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : St. Katerinen                            
PUBL-ID: r94006159                              
                                       
 
48
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift (ISSN)               
INSTIT.: UiB-HF: Historisk institutt                     
FORF. : Oldervoll, Jan                            
TITTEL : CenSys - A stsndardization tool?                   
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Histoire & Informatique (Montpellier)                
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006163                              
                                       
 
49
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-HF: Historisk institutt                     
FORF. : Oldervoll, Jan                            
TITTEL : CenSys : handbok.                          
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Bergen                                
PUBL-ID: r94006158                              
                                       
 
50
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-HF: Historisk institutt                     
FORF. : Oldervoll, Jan                            
TITTEL : Wiencens, a cencus system for the nineties. (oversatt til russisk)  
SPRÅK : rus                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006161                              
                                       
 
51
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Historisk institutt                     
FORF. : Oldervoll, Jan                            
TITTEL : Wiencens, a census system for the nineties.             
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Wiencens, a census system for the nineties              
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006162                              
                                       
 
52
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-HF: Historisk institutt                     
FORF. : Sigurðsson, Jon Viðar                       
TITTEL : Friendship in the Icelandic Free State Society.           
SPRÅK : eng                                 
BOK  : From Sagas to Society                        
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006199                              
                                       
 
53
Allminnelig tilgjengelige stensiler/kopier                  
INSTIT.: UiB-HF: Historisk institutt                     
FORF. : Sigurðsson, Jon Viðar                       
MEDFORF: Stefánsson, Magnús                        
TITTEL : Vikinger i Vesterledd. Utstillingskatalogen             
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r94006200                              
                                       
 
54
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-HF: Historisk institutt                     
FORF. : Stefánsson, Magnús                        
TITTEL : Seksualitet og synd i islandsk middelalder. Studier omkring et    
     islandsk skriftemål.                         
SPRÅK : nor                                 
SERIE : Onsdagskvelder i Bryggens Museum                   
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 6                                  
PUBL-ID: r94006198                              
                                       
 
55
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-HF: Historisk institutt                     
FORF. : Stiansen, Endre                           
TITTEL : Anmeldelse av The Unstable State av Peter Woodward.         
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: International Journal of Middle Eastern Studies           
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Cambridge MASS                            
PUBL-ID: r94006201                              
                                       
 

<- forrigeinnholdneste ->