Det medisinske fakultet

Øre-nese-halsavdelingen

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Fullformat.

1
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-Med: Øre-nese-halsavdelingen                   
FORF. : Danielsen, A.                            
MEDFORF: Strand, M.                              
MEDFORF: Olofsson, J.                             
TITTEL : Endoskopisk tilnærming til rhinosinusitter. Del II: Prinsipper for  
     operativ metodikk og postoperativ oppfølging.            
SIDEREG: s. 29-34                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Norsk Oto-Laryngologisk Forenings Forhandlinger           
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 151                                 
PU-KODE: KAT 8                                
PUBL-ID: r93003259                              
                                       
 
2
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Øre-nese-halsavdelingen                   
FORF. : Klausen, O. G.                            
MEDFORF: Steinsvåg, S.                            
MEDFORF: Olofsson, J.                             
TITTEL : Oncocytoma presenting as a choanal polyp: A case report.       
SIDEREG: s. 196-198                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: J Otolaryngol                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 21                                  
HEFTE : 3                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003260                              
                                       
 
3
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-Med: Øre-nese-halsavdelingen                   
FORF. : Liavaag, P. G.                            
MEDFORF: Olofsson, J.                             
MEDFORF: Rosengren, B.                            
TITTEL : Hypothyreose etter strålebehandling mot ØHN-området.         
SIDEREG: s. 51-53                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Norsk Oto-Laryngologisk Forenings Forhandlinger           
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 151                                 
PU-KODE: KAT 8                                
PUBL-ID: r93003261                              
                                       
 
4
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Øre-nese-halsavdelingen                   
FORF. : Lind, O.                               
MEDFORF: Randa, J. S.                             
TITTEL : Spontaneous otoacoustic emissions. Shorttime stability.       
SIDEREG: s. 79-81                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Acta Otolaryngol. Suppl                       
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 492                                 
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003263                              
                                       
 
5
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-Med: Øre-nese-halsavdelingen                   
FORF. : Lind, O.                               
TITTEL : Tinnitusmaskering.                          
SIDEREG: s. 63-65                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Norsk Ota-Laryngologisk Forenings Forhandlinger           
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 151                                 
PU-KODE: KAT 8                                
PUBL-ID: r93003262                              
                                       
 
6
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Øre-nese-halsavdelingen                   
FORF. : Metes, A.                              
MEDFORF: Cole, P.                               
MEDFORF: Hoffstein, V.                            
MEDFORF: Miljeteig, H.                            
TITTEL : Nasal airway dilatation and obstructed breathing in sleep.      
SIDEREG: s. 1053-1055                             
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Laryngoscope                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 102                                 
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003264                              
                                       
 
7
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Øre-nese-halsavdelingen                   
FORF. : Miljeteig, H.                            
MEDFORF: Hoffstein, V.                            
MEDFORF: Cole, P.                               
TITTEL : The effect of unilateral and bilateral nasal obstruction on snoring 
     and sleep apnea.                           
SIDEREG: s. 1150-1152                             
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Laryngoscope                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 102                                 
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003266                              
                                       
 
8
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Øre-nese-halsavdelingen                   
FORF. : Miljeteig, H.                            
MEDFORF: Tvinnereim, M.                            
TITTEL : Uvulopalatopharyngoglossoplasty (UPPGP) in the treatment of the   
     obstructive sleep apnea syndrome.                  
SIDEREG: s. 86-89                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Acta Otolaryngol. Suppl                       
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 492                                 
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003265                              
                                       
 
9
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-Med: Øre-nese-halsavdelingen                   
FORF. : Myrseth, E.                             
MEDFORF: Møller, P.                              
MEDFORF: Ganz, J. C.                             
MEDFORF: Jensen, Ø.                              
MEDFORF: Kråkenes, J.                             
MEDFORF: Larsen, J. L.                            
MEDFORF: Backlund, E. O.                           
TITTEL : Acoustic Neuroma: Some principles for the selection of method of   
     treatment, with particular reference to suboccipital surgery and   
     stereotactic radiosurgery.                      
SIDEREG: s. 297-299                              
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Proceedings of the First International Conference on Acoustic Neuroma
     in Copenhagen, Denmark, August 25-29, 1991. (Tos M., Thomsen J.,   
     eds.)                                
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Kugler Publications, Amsterdam/New York               
PU-KODE: KAT 2                                
PUBL-ID: r93003268                              
                                       
 
10
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-Med: Øre-nese-halsavdelingen                   
FORF. : Møller, P.                              
MEDFORF: Backlund, E. O.                           
MEDFORF: Myrseth, E.                             
MEDFORF: Jensen, Ø.                              
MEDFORF: Larsen, J. L.                            
MEDFORF: Kråkenes, J.                             
MEDFORF: Ganz, J. C.                             
TITTEL : Acoustic neuroma: Treatment of choice or choice of treatment.    
SIDEREG: s. 273-276                              
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Proceedings of the First International Conference on Acoustic Neuroma
     in Copenhagen, Denmark, August 25-29, 1991. (Tos M., Thomsen J.,   
     eds.)                                
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Kugler Publications, Amsterdam/New York               
PU-KODE: KAT 2                                
PUBL-ID: r93003274                              
                                       
 
11
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-Med: Øre-nese-halsavdelingen                   
FORF. : Møller, P.                              
TITTEL : Kirurgisk behandling av vestibulær vertigo.             
SIDEREG: s. 17-24                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Norsk Oto-Laryngologisk Forenings Forhandlinger           
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 151                                 
PU-KODE: KAT 8                                
PUBL-ID: r93003269                              
                                       
 
12
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Øre-nese-halsavdelingen                   
FORF. : Møller, P.                              
TITTEL : Stapedectomy vs. stapedotomy, a comparison.             
SIDEREG: s. 397-400                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Revue Laryngol                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 113                                 
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003271                              
                                       
 
13
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Øre-nese-halsavdelingen                   
FORF. : Møller, P.                              
MEDFORF: Dingsør, G.                             
MEDFORF: Breck, P.                              
MEDFORF: Thomassen, R.                            
TITTEL : Ventilating tubes in the treatment of secretory otitis media.    
     Selection and results.                        
SIDEREG: s. 389-395                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Revue Laryngol                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 113                                 
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003272                              
                                       
 
14
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-Med: Øre-nese-halsavdelingen                   
FORF. : Nordahl, S. H. G.                          
TITTEL : Komplikasjon til minitracheotomi.                  
SIDEREG: s. 55-61                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Norsk Oto-Laryngologisk Forenings Forhandlinger           
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 151                                 
PU-KODE: KAT 8                                
PUBL-ID: r93003275                              
                                       
 
15
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-Med: Øre-nese-halsavdelingen                   
FORF. : Olofsson, J.                             
MEDFORF: Hellquist, H.                            
TITTEL : Spindle cell carcinoma. "Pseudosarcoma".               
SIDEREG: s. 67-70                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Norsk Oto-Laryngologisk Forenings Forhandlinger           
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 151                                 
PU-KODE: KAT 8                                
PUBL-ID: r93003276                              
                                       
 
16
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Øre-nese-halsavdelingen                   
FORF. : Rydell, E. L.                            
MEDFORF: Olofsson, J.                             
MEDFORF: Hellem, S.                              
MEDFORF: Axelsson, K.                             
TITTEL : Thyrosine kinase activities in normal and neoplastic epithelia tissue
     of the human upper aero-digestive tract.               
SIDEREG: s. 217-219                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Second Messengers and Phosphoproteins                
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 13                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003277                              
                                       
 
17
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-Med: Øre-nese-halsavdelingen                   
FORF. : Steinsvåg, S. K.                           
TITTEL : Allergi- og astmamedisinenes effekt på luftveisslimhinnene.     
SIDEREG: s. 22-23                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Astma Allergi                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 5                                  
PU-KODE: KAT 8                                
PUBL-ID: r93003278                              
                                       
 
18
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-Med: Øre-nese-halsavdelingen                   
FORF. : Strand, M.                              
MEDFORF: Danielsen, A.                            
MEDFORF: Olofsson, J.                             
TITTEL : Endoskopisk tilnærming til rhinosinusitter. Del I: Diagnostikk.   
SIDEREG: s. 25-27                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Norsk Laryngologisk Forenings Forhandlinger             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 151                                 
PU-KODE: KAT 8                                
PUBL-ID: r93003279                              
                                       
 
19
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-Med: Øre-nese-halsavdelingen                   
FORF. : Topstad, T. K.                            
MEDFORF: Olofsson, J.                             
TITTEL : Nekrotiserende sialometaplasi i den harde gane.           
SIDEREG: s. 7-12                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Norsk Oto-Laryngologisk Forenings Forhandlinger           
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 151                                 
PU-KODE: KAT 8                                
PUBL-ID: r93003280                              
                                       
 
20
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Øre-nese-halsavdelingen                   
FORF. : Tvinnereim, M.                            
MEDFORF: Miljeteig, H.                            
TITTEL : Pressure recordings - A method for detecting site of upper airway  
     obstruction in obstructive sleep apnea syndrome.           
SIDEREG: s. 132-140                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Acta Otolaryngol. Suppl                       
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 492                                 
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003281                              
                                       
 
21
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-Med: Øre-nese-halsavdelingen                   
FORF. : Tysnes, O.-B.                            
MEDFORF: Hofstad, H.                             
MEDFORF: Jacobsen, H.                             
TITTEL : Perifer facialisparese som symptom på infeksjon med Borrelia     
     burgdorferi.                             
SIDEREG: s. 50-51                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Tidsskr Nor Lægeforen                        
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 112                                 
PU-KODE: KAT 8                                
PUBL-ID: r93003282                              
                                       
 
22
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Øre-nese-halsavdelingen                   
FORF. : Tytor, M.                              
MEDFORF: Olofsson, J.                             
TITTEL : Prognostic factors in oral cavity carcinomas.            
SIDEREG: s. 75-78                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Acta Otolaryngol. Suppl                       
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 492                                 
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003283                              
                                       
 

<- forrigeinnholdneste ->