Det medisinske fakultet

Radiologisk seksjon

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Fullformat.

1
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-Med: Radiologisk seksjon                     
FORF. : Backlund, E. O.                           
MEDFORF: Kråkenes, J.                             
MEDFORF: Larsen, J. L.                            
MEDFORF: Mathisen, J. R.                           
MEDFORF: Ganz, J. C.                             
TITTEL : Localization for treatment in the gamma knife: Improvement in lesion 
     definition. (Kap. 59).                        
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Stereotactic Radiosurgery Update Pittsburg,Pennsylvania , Elsevier. 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Elsevier, Pittsburg, Pennsylvania                  
PU-KODE: Kat 2                                
PUBL-ID: r93003122                              
                                       
 
2
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Radiologisk seksjon                     
FORF. : Rørvik, J.                              
MEDFORF: Servoll, E.                             
MEDFORF: Halvorsen, O. J.                           
TITTEL : Transrectal ultrasonography in the staging & localized prostatic   
     carcinoma.                              
SIDEREG: s. 15-19                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Scand J Urol Nephrol                         
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 26                                  
PU-KODE: Kat 1                                
PUBL-ID: r93003123                              
                                       
 
3
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-Med: Radiologisk seksjon                     
FORF. : Svarstad, E.                             
MEDFORF: Ulvik, N. M.                             
MEDFORF: Aslaksen, A.                             
TITTEL : Postrenal akutt nyresvikt med manglende eller minimal dilatasjon av 
     nyrebekkenet.                            
SIDEREG: s. 3194-3196                             
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Tidsskr Nor Lægeforen                        
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 25                                  
PU-KODE: Kat 8                                
PUBL-ID: r93003124                              
                                       
 

<- forrigeinnholdneste ->