Det medisinske fakultet

Obstetrisk og gynekologisk avdeling

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Fullformat.

1
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling             
FORF. : Aslaksen, A.                             
MEDFORF: Anker, C.                              
MEDFORF: Göthlin, H.                             
MEDFORF: Geitung, T.                             
TITTEL : Radiological screening of the upper urinary tract prior to pelvic  
     surgery.                               
SIDEREG: s. 50-53                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Int Urogynecol J                           
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 3                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003125                              
                                       
 
2
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling             
FORF. : Bergsjø, P.                             
TITTEL : Acta fifty years ago. Description of an ovarian pregnancy, and    
     tribute to its author.                        
SIDEREG:                                
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Acta Obstet Gynecol Scand                      
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 71                                  
PU-KODE: KAT 7                                
PUBL-ID: r93003128                              
                                       
 
3
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling             
FORF. : Bergsjø, P.                             
TITTEL : Acta fifty years ago. Nineteen forty-one in retrospect.       
SIDEREG: s. 519-520                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Acta Obstet Gynecol Scand                      
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 71                                  
PU-KODE: KAT 7                                
PUBL-ID: r93003127                              
                                       
 
4
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling             
FORF. : Bergsjø, P.                             
TITTEL : Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. Sammendrag av     
     "Beretning for virksomhetsåret 1991."                
SIDEREG: s. 8-9                                
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: NFOG Bulletinen                           
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 3                                  
PU-KODE: KAT 3                                
PUBL-ID: r93003137                              
                                       
 
5
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling             
FORF. : Bergsjø, P.                             
TITTEL : Acta seventy years ago. Continuing the story of Volume I: Operative 
     versus radiological treatment of fibromyomas.            
SIDEREG: s. 95-97                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Acta Obstet Gynecol Scand                      
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 71                                  
PU-KODE: KAT 7                                
PUBL-ID: r93003132                              
                                       
 
6
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling             
FORF. : Bergsjø, P.                             
TITTEL : Acta seventy years ago. Familiar and remote clinical problems:    
     remedies in 1922.                          
SIDEREG: s. 166-168                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Acta Obstet Gynecol Scand                      
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 71                                  
PU-KODE: KAT 7                                
PUBL-ID: r93003134                              
                                       
 
7
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling             
FORF. : Bergsjø, P.                             
TITTEL : Acta sixty years ago. An obituary, a navel clip, and a study of the 
     symphysis pubis.                           
SIDEREG: s. 329-330                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Acta Obstet Gynecol Scand                      
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 71                                  
PU-KODE: KAT 7                                
PUBL-ID: r93003139                              
                                       
 
8
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling             
FORF. : Bergsjø, P.                             
TITTEL : Acta sixty years ago. Ectopic pregnancy in Helsinki, gonorrhea in  
     Copenhagen and puerperal sterilisation in Oslo, 1932.        
SIDEREG: s. 412-413                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Acta Obstet Gynecol Scand                      
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 71                                  
PU-KODE: KAT 7                                
PUBL-ID: r93003141                              
                                       
 
9
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling             
FORF. : Bergsjø, P.                             
TITTEL : Acta sixty years ago. Introducing 1932, with an account of the first 
     issue.                                
SIDEREG: s. 259-259                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Actra Obstet Gynecol Scand                      
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 71                                  
PU-KODE: KAT 7                                
PUBL-ID: r93003136                              
                                       
 
10
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling             
FORF. : Bergsjø, P.                             
MEDFORF: Karlberg, P.                             
MEDFORF: Brun, O.                               
TITTEL : Comparison of Neonatal Mortality by Causes, Length of Gestation, and 
     Birht Weight.                            
SIDEREG: VI-12-VI-21                             
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Proceedings of the International Collaborative Effort on Perinatal  
     and Infant Mortality. US Department of Health and Human Services.  
     Public Health Service, Centers for Disease Control.         
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 3                                  
FORLAG : National Center for Health Statistics, Hyattsville, Maryland, US   
PU-KODE: KAT 2                                
PUBL-ID: r93003148                              
                                       
 
11
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling             
FORF. : Bergsjø, P.                             
TITTEL : Confessions of a book reviewer.                   
SIDEREG: s. 1-2                                
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Acta Obstet Gynecol Scand                      
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 71                                  
PU-KODE: KAT 7                                
PUBL-ID: r93003129                              
                                       
 
12
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling             
FORF. : Bergsjø, P.                             
TITTEL : Dissemination of scientific knowledge through Nordic journals.    
SIDEREG: s. 411-411                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Acta Obstet Gynecol Scand                      
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 71                                  
PU-KODE: KAT 7                                
PUBL-ID: r93003140                              
                                       
 
13
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling             
FORF. : Bergsjø, P.                             
MEDFORF: Bjørdahl, E.                             
MEDFORF: Koller, O.                              
TITTEL : En kronologisk liste over medisinske doktorgrader av norske     
     gynekologer 1875.                          
SIDEREG: s. 14-25                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Tidsskrift for Norsk Gynekologisk Forening              
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 2                                  
HEFTE : 5                                  
PU-KODE: KAT 3                                
PUBL-ID: r93003147                              
                                       
 
14
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling             
FORF. : Bergsjø, P.                             
TITTEL : Etiske problemer ved utprøving av legemidler mot kronisk sykdom.   
SIDEREG: s. 3179-3180                             
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Tidsskr Nor Lægeforen                        
ÅR/DATO: 1992                                 
ÅRGANG : 112                                 
PU-KODE: KAT 7                                
PUBL-ID: r93003143                              
                                       
 
15
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling             
FORF. : Bergsjø, P.                             
TITTEL : Hong Kong 1991 - britenes siste utpost.               
SIDEREG: s. 1339-1341                             
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Tidsskr Nor Lægeforen                        
ÅR/DATO: 1992                                 
ÅRGANG : 112                                 
PU-KODE: KAT 8                                
PUBL-ID: r93003130                              
                                       
 
16
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling             
FORF. : Bergsjø, P.                             
TITTEL : Hvordan bestemmer vi svangerskapets varighet?            
SIDEREG: s. 3417-3419                             
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Tidsskr Nor Lægeforen                        
ÅR/DATO: 1992                                 
ÅRGANG : 112                                 
PU-KODE: KAT 7                                
PUBL-ID: r93003144                              
                                       
 
17
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling             
FORF. : Bergsjø, P.                             
TITTEL : Medical journals - do they have a future? (Editorial)        
SIDEREG: s. 327-328                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Acta Obstet Gynecol Scand                      
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 71                                  
PU-KODE: KAT 7                                
PUBL-ID: r93003138                              
                                       
 
18
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling             
FORF. : Bergsjø, P.                             
MEDFORF: Peen, A.                               
TITTEL : Medication during pregnancy: an intercontinental cooperative study. 
SIDEREG: s. 185-196                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Int J Gynecol Obstet                         
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 39                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003149                              
                                       
 
19
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling             
FORF. : Bergsjø, P.                             
TITTEL : On case reports. (Editorial)                     
SIDEREG: s. 257-258                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Acta Obstet Gynecol Scand                      
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 71                                  
PU-KODE: KAT 7                                
PUBL-ID: r93003135                              
                                       
 
20
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling             
FORF. : Bergsjø, P.                             
MEDFORF: Bakketeig, L. S.                           
TITTEL : Overview of Maternal and Infant Care in ICE Countries and States.  
SIDEREG: III-3-III-16                             
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Proceedings of the International Collaborative Effort on Perinatal  
     and Infant Mortality. US Department of Health and Human Services.  
     Public Health Service, Centers for Disease Control.         
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 3                                  
FORLAG : National Center for Health Statistics, Hyattsville, Maryland, US   
PU-KODE: KAT 2                                
PUBL-ID: r93003146                              
                                       
 
21
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling             
FORF. : Bergsjø, P.                             
MEDFORF: Tropé, C.                             
MEDFORF: Iversen, T.                             
TITTEL : Per Kolstad, 31.august 1925 - 14.august 1991. Obituary.       
SIDEREG: s. 494-495                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Acta Obstet Gynecol Scand                      
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 71                                  
PU-KODE: KAT 7                                
PUBL-ID: r93003150                              
                                       
 
22
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling             
FORF. : Bergsjø, P.                             
TITTEL : Some themes in this issue. (Editorial)                
SIDEREG: s. 517-518                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Acta Obstet Gynecol Scand                      
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 71                                  
PU-KODE: KAT 7                                
PUBL-ID: r93003126                              
                                       
 
23
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling             
FORF. : Bergsjø, P.                             
TITTEL : Summary of the Major Findings of the ICE on Perinatal and Infant   
     Mortality. Recommendations for Future Activities.          
SIDEREG: III-3-III-5                             
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Proceedings of the International Collaborative Effort on Perinatal  
     and Infant Mortality. US Department of Health and Human Services.  
     Public Health Service, Centers for Disease Control.         
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 3                                  
FORLAG : National Center for Health Statistics, Hyattsville, Maryland, US   
PU-KODE: KAT 2                                
PUBL-ID: r93003145                              
                                       
 
24
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling             
FORF. : Bergsjø, P.                             
TITTEL : Two constant companions, and one ad hoc appearance. Editorial.    
SIDEREG: s. 497-499                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Acta Obstet Gynecol Scand                      
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 71                                  
PU-KODE: KAT 7                                
PUBL-ID: r93003142                              
                                       
 
25
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling             
FORF. : Bergsjø, P.                             
TITTEL : Update on intrauterine contraceptive device. (Editorial)       
SIDEREG: s. 163-165                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Acta Obstet Gynecol Scand                      
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 71                                  
PU-KODE: KAT 7                                
PUBL-ID: r93003133                              
                                       
 
26
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling             
FORF. : Bergsjø, P.                             
TITTEL : Who is an author? (Editorial)                    
SIDEREG:                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Acta Obstet Gynecol Scand                      
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 71                                  
PU-KODE: KAT 7                                
PUBL-ID: r93003131                              
                                       
 
27
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling             
FORF. : Bergsjø, P.                             
MEDFORF: Ulstein, M.                             
TITTEL : Årsberetning 1991.                          
UTGIV. : Haukeland Sykehus, kvinneklinikken                  
ISSN  : 0801-3764                              
SPRÅK : nor                                 
SERIE : Publikasjon fra Kvinneklinikken, Haukeland Sykehus          
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 27                                  
PU-KODE: KAT 3                                
PUBL-ID: r93003151                              
                                       
 
28
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling             
FORF. : Flatberg, Per                            
MEDFORF: Lunde, Per Knut M.                          
MEDFORF: Bergsjø, Per                             
TITTEL : Legemidler og bruken av dem. Lærebok i farmakologi og farmakoterapi 
     for sykepleiere. (5. ajourførte utgave)               
SIDEREG: 453 s.                                
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Ad Notam Gyldendal                          
PUBL-ID: r94003611                              
                                       
 
29
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling             
FORF. : Haram, K.                              
MEDFORF: Bergsjø, P.                             
MEDFORF: Ulstein, M.                             
TITTEL : Antepartum hemorrhage. (Kapittel 26)                 
SIDEREG: s. 282-297                              
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Operative obstetrics. Second Edition. (Red.: Iffy, L., Apuzzio, J.  
     J., Vintzileos, A. M.)                        
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : McGraw-Hill Inc. Health Professions Division, New York        
PU-KODE: KAT 2                                
PUBL-ID: r93003152                              
                                       
 
30
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling             
FORF. : Hervig, T.                              
MEDFORF: Haram, K.                              
MEDFORF: Skadberg, Ø.                             
MEDFORF: Pedersen, O. M.                           
TITTEL : Dyp venetrombose i svangerskapet.                  
SIDEREG: s. 75-86                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Farmakoterapi                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 48                                  
HEFTE : 4                                  
PU-KODE: KAT 3                                
PUBL-ID: r93003153                              
                                       
 
31
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling             
FORF. : Iversen, O. E.                            
TITTEL : Fraksjonert abrasio - rituale eller rasjonale?            
SIDEREG: s. 3420-3420                             
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Tidsskr Nor Lægeforen                        
ÅR/DATO: 1992                                 
ÅRGANG : 112                                 
PU-KODE: KAT 7                                
PUBL-ID: r93003156                              
                                       
 
32
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling             
FORF. : Iversen, O. E.                            
TITTEL : Teknikk ved taking av cervix- og endometriecytologiske prøver.    
SIDEREG: s. 1465-1465                             
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Tidsskr Nor Lægeforen                        
ÅR/DATO: 1992                                 
ÅRGANG : 112                                 
PU-KODE: KAT 8                                
PUBL-ID: r93003155                              
                                       
 
33
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling             
FORF. : Notzon, F. C.                            
MEDFORF: Bergsjø, P.                             
MEDFORF: Cole, S.                               
MEDFORF: Potrzebowski, P.                           
TITTEL : Differences in obstetrical delivery practice: Norway, Scotland and  
     the United States.                          
SIDEREG: III-17-III-24                            
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Proceedings of the International Collaborative Effort on Perinatal  
     and Infant Mortality. US Department of Health and Human Services.  
     Public Health Service, Centers for Disease Control.         
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 3                                  
FORLAG : National Center for Health Statistics, Hyattsville, Maryland, US   
PU-KODE: KAT 2                                
PUBL-ID: r93003157                              
                                       
 
34
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling             
FORF. : Odland, J. Ø.                            
MEDFORF: Ånestad, G.                             
MEDFORF: Rasmussen, S.                            
MEDFORF: Lundgren, R.                             
MEDFORF: Dalaker, K.                             
TITTEL : Ectopic pregnancy and chlamydial serology.              
SIDEREG: s. 23-23                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Gynekologen                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 4                                  
PU-KODE: KAT 8                                
PUBL-ID: r93003158                              
                                       
 
35
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling             
FORF. : Schmidt, E.                             
MEDFORF: Verloove-Vanhorick, P.                        
MEDFORF: Bergsjø, P.                             
TITTEL : Care of the infant.                         
SIDEREG: III-25-III-35                            
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Proceedings of the International Collaborative Effort on Perinatal  
     and Infant Mortality. US Department of Health and Human Services.  
     Public Health Service. Centers for Disease Control.         
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 3                                  
FORLAG : National Center for Health Statistics, Hyattsville, Maryland, US   
PU-KODE: KAT 2                                
PUBL-ID: r93003159                              
                                       
 
36
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-Med: Obstetrisk og gynekologisk avdeling             
FORF. : Steier, A.                              
MEDFORF: Bergsjø, P.                             
TITTEL : Mislykket provosert abort. Svangerskap som forsetter etter      
     abortinngrep.                            
SIDEREG: s. 2538-2540                             
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Tidsskr Nor Lægeforen                        
ÅR/DATO: 1992                                 
ÅRGANG : 112                                 
PU-KODE: KAT 8                                
PUBL-ID: r93003160                              
                                       
 

<- forrigeinnholdneste ->