Det medisinske fakultet

Medisinsk fødselsregister

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Fullformat.

1
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Medisinsk fødselsregister                  
FORF. : Bakke, A.                              
MEDFORF: Brun, O.                               
MEDFORF: Høisæter, P. Å.                           
TITTEL : Clinical background of patients treated with clean intermittent   
     catherization in Norway.                       
SIDEREG: 211-217                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Scan J Urol Nephrol                         
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 26                                  
PUBL-ID: r93003298                              
                                       
 
2
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-Med: Medisinsk fødselsregister                  
FORF. : Engesæther, L. B.                          
MEDFORF: Havelin, L. I.                            
MEDFORF: Espehaug, B.                             
MEDFORF: Vollset, S. E.                            
TITTEL : Kunstige hofteledd i Norge. Nasjonalt register for          
     totalproteseoperasjoner i hofteleddet.                
SIDEREG: 872-875                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Tidsskr Nor Lægefor                         
ÅR/DATO: 1992                                 
ÅRGANG : 112                                 
PUBL-ID: r93003299                              
                                       
 
3
Hovedfagsoppgaver                               
INSTIT.: UiB-Med: Medisinsk fødselsregister                  
FORF. : Indome, F.                              
TITTEL : Implementation of a medical data support system for environmental  
     risk assessment for the Medical Birth Registry of Norway.      
SPRÅK : eng                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93003300                              
                                       
 
4
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Medisinsk fødselsregister                  
FORF. : Irgens, L. M.                            
TITTEL : Hansen 150 years after his birth. The context of a medical discovery.
SIDEREG: 466-469                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Int J Leprosy                            
ÅR/DATO: 1992                                 
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003301                              
                                       
 
5
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Med: Medisinsk fødselsregister                  
FORF. : Irgens, L. M.                            
TITTEL : Lepra i Norge; fremdeles noe å lære?                 
SIDEREG: 3773-3774                              
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Tidsskr Nor Lægefor                         
ÅR/DATO: 1992                                 
ÅRGANG : 112                                 
PUBL-ID: r93003302                              
                                       
 
6
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-Med: Medisinsk fødselsregister                  
FORF. : Irgens, L. M.                            
TITTEL : Leprosy.                               
SPRÅK : eng                                 
BOK  : The making of Europe. Body and Mind. (Blockmans W. P., ed.)     
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 3                                  
PUBL-ID: r93003313                              
                                       
 
7
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Medisinsk fødselsregister                  
FORF. : Janssen, C. W. Jr.                          
MEDFORF: Lie, R. T.                              
MEDFORF: Bassoe, C. F.                            
MEDFORF: Maartmann-Moe, H.                          
MEDFORF: Matre, R.                              
TITTEL : The influence of the host on the course of gastric carcinoma.    
SIDEREG: 870-874                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Br J Cancer                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 66                                  
PUBL-ID: r93003303                              
                                       
 
8
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Medisinsk fødselsregister                  
FORF. : Kyvik, K. R.                             
MEDFORF: Brattebø, G.                             
MEDFORF: Tysnes, O. B.                            
MEDFORF: Øyen, N.                               
MEDFORF: Sandberg, S.                             
MEDFORF: Riise, T.                              
MEDFORF: Holmsen, H.                             
MEDFORF: Aarli, J. A.                             
TITTEL : Activation of blood platelets in workers exposed to organic solvents.
SIDEREG: 687-692                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: J of Occupational Med                        
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 34                                  
PUBL-ID: r93003304                              
                                       
 
9
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Medisinsk fødselsregister                  
FORF. : Lie, R. T.                              
MEDFORF: Irgens, L. M.                            
MEDFORF: Skjærven, R.                             
MEDFORF: Reitan, J. B.                            
MEDFORF: Strand, P.                              
MEDFORF: Strand, T.                              
TITTEL : Birth Defects in Norway by Levels of External and Food Based Exposure
     to Radiation from Chernobyl.                     
SIDEREG: 377-388                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Am J Epidemiol                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 136                                 
PUBL-ID: r93003305                              
                                       
 
10
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-Med: Medisinsk fødselsregister                  
FORF. : Lie, R. T.                              
TITTEL : Case-control studier av interaksjon mellom kandidatgen og      
     miljøeksposisjon - noen enkle metodisk betraktninger.        
SIDEREG: 4-7                                 
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Norsk epidemiologi                          
ÅR/DATO: 1992-10                               
PUBL-ID: r93003306                              
                                       
 
11
Doktorgradsarbeider                              
INSTIT.: UiB-Med: Medisinsk fødselsregister                  
FORF. : Lie, R. T.                              
TITTEL : Detecting changes in perinatal risks. Epidemiological studies based 
     on the Medical Birth Registry of Norway, with implications for the  
     methodology of surveillance of birth defects and other conditions in 
     the newborn. Doktoravhandling (dr. philos).             
SPRÅK : eng                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93003308                              
                                       
 
12
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Med: Medisinsk fødselsregister                  
FORF. : Lie, R. T.                              
MEDFORF: Wilcox, A. J.                            
MEDFORF: Skjærven, R.                             
TITTEL : Recurrence risk of birth defects: Risk in second given a defect in  
     the first.                              
SIDEREG: 959-959                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Am J Epidemiol                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 136                                 
HEFTE : 8                                  
PUBL-ID: r93003307                              
                                       
 
13
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Medisinsk fødselsregister                  
FORF. : Nordrehaug, J. E.                          
MEDFORF: Omsjø, I. H.                             
MEDFORF: Vollset, S. E.                            
TITTEL : A 3 months double blind cross over study of the effect of benazepril 
     and hydrochlorothiazide on functional class in symptomatic mild heart
     failure.                               
SIDEREG: 589-594                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Jounal of Internal Medicine                     
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 231                                 
PUBL-ID: r93003309                              
                                       
 
14
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Medisinsk fødselsregister                  
FORF. : Rosendahl, K.                            
MEDFORF: Markestad, T.                            
MEDFORF: Lie, R. T.                              
TITTEL : Congenital dislocation of the hip: a prospective study comparing   
     ultrasound and clinical examination.                 
SIDEREG: 177-191                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Act Paediatr                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 81                                  
PUBL-ID: r93003310                              
                                       
 
15
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Medisinsk fødselsregister                  
FORF. : Rosendahl, K.                            
MEDFORF: Markestad, T.                            
MEDFORF: Lie, R. T.                              
TITTEL : Ultrasound in the early diagnosis of congenital dislocation of the  
     hip: the significance of hip stability versus acetabular morphology. 
SIDEREG: 430-433                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Pediatric Radiology                         
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 22                                  
PUBL-ID: r93003311                              
                                       
 
16
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Med: Medisinsk fødselsregister                  
FORF. : Vollset, S. E.                            
MEDFORF: Hirji, K. F.                             
TITTEL : Confounding of algorithmic efficiency by programming language in   
     exact odds ratio estimation. (Letter to the editor)         
SIDEREG: 383-384                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Epidemiology                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 3                                  
PUBL-ID: r93003312                              
                                       
 

<- forrigeinnholdneste ->