Det medisinske fakultet

Medisinsk avdeling B, Seksjon for onkologi

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Fullformat.

1
Populærvitenskapelige artikler (ikke i fagtidsskrift)             
INSTIT.: UiB-Med: Medisinsk avdeling B                    
     Seksjon for onkologi                         
FORF. : Dahl, O.                               
TITTEL : Aktiv dødshjelp. Når grenser sprenges.                
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Aftenposten                             
ÅR/DATO: 1992-10-23                              
PUBL-ID: r93002659                              
                                       
 
2
Populærvitenskapelige artikler (ikke i fagtidsskrift)             
INSTIT.: UiB-Med: Medisinsk avdeling B                    
     Seksjon for onkologi                         
FORF. : Dahl, O.                               
TITTEL : Behandling av tykktarmkreft. Ny adjuvant behandling kan kanskje   
     helbrede flere.                           
SIDEREG: s. 4-7                                
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Kreft-nytt                              
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 2                                  
ISSN  : 0800-7454                              
PUBL-ID: r93002654                              
                                       
 
3
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-Med: Medisinsk avdeling B                    
     Seksjon for onkologi                         
FORF. : Dahl, O.                               
TITTEL : Hudkreft.                              
SIDEREG: s. 117-122                              
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Palliativ strålebehandling.                     
REDAKT.: Kaasa, S.                              
REDAKT.: Wist, E.                               
REDAKT.: Høst, H.                               
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Universitetsforlaget, Oslo                      
ISBN  : 82-00-40691-1                            
PUBL-ID: r93002657                              
                                       
 
4
Rapporter m.m. (egen trykkserie, konferanserapport)              
INSTIT.: UiB-Med: Medisinsk avdeling B                    
     Seksjon for onkologi                         
FORF. : Dahl, O.                               
MEDFORF: Hagen, S.                              
MEDFORF: Høst, H.                               
MEDFORF: Jetne, V.                              
MEDFORF: Strickert, T.                            
MEDFORF: Tausjø, J.                              
MEDFORF: Wist, E.                               
TITTEL : Stråleterapi i Norge. Innstilling fra nasjonalt utvalg oppnevnt av  
     Helsedirektoratet.                          
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PUBL-ID: r93002658                              
                                       
 
5
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Medisinsk avdeling B                    
     Seksjon for onkologi                         
FORF. : Dahl, O.                               
TITTEL : Superficial hyperthermia in combination with radiotherapy and    
     chemotherapy.                            
SIDEREG: s. 217-218                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Acta Chirurgica Austriaca                      
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 24                                  
HEFTE : 4                                  
PUBL-ID: r93002655                              
                                       
 
6
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Medisinsk avdeling B                    
     Seksjon for onkologi                         
FORF. : Dahl, O.                               
TITTEL : Time scheduling for hyperthermia and chemotherapy.          
SIDEREG: s. 48-49                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: COMAC BME Hyperthermia Bulletin                   
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 10                                  
PUBL-ID: r93002653                              
                                       
 
7
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-Med: Medisinsk avdeling B                    
     Seksjon for onkologi                         
FORF. : Ganz, J. C.                             
MEDFORF: Myrseth, E.                             
MEDFORF: Thorsen, F.                             
MEDFORF: Backlund, E.-O.                           
TITTEL : Acoustic Schwannoma: Early results of radiosurgical treatment.    
SIDEREG: s. 301-304                              
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Acoustic Neuroma.                          
REDAKT.: Tos, M.                               
REDAKT.: Thomsen, J.                             
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Kugler Publications, New York                    
PUBL-ID: r93002660                              
                                       
 
8
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-Med: Medisinsk avdeling B                    
     Seksjon for onkologi                         
FORF. : Ganz, J. C.                             
MEDFORF: Mathisen, J. R.                           
MEDFORF: Thorsen, F. A.                            
MEDFORF: Backlund, E.-O.                           
TITTEL : Acoustic Schwannoma: Early results related to radiobiological    
     variables.                              
SIDEREG: s. 359-363                              
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Stereotactic Radiosurgery Update.                  
REDAKT.: Lunsford, L. D.                           
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Elsevier Science Publications, Amsterdam               
PU-KODE: KAT 2                                
PUBL-ID: r94003489                              
                                       
 
9
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Medisinsk avdeling B                    
     Seksjon for onkologi                         
FORF. : Haarstad, H.                             
MEDFORF: Gundersen, S.                            
MEDFORF: Wist, E.                               
MEDFORF: Raabe, N.                              
MEDFORF: Mella, O.                              
MEDFORF: Kvinnsland, S.                            
TITTEL : Droloxifene, a new anti-estrogen. A phase II study in advanced breast
     cancer.                               
SIDEREG: s. 425-428                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Acta oncologica                           
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 31                                  
ISSN  : 0349-652x                              
PUBL-ID: r93002661                              
                                       
 
10
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Medisinsk avdeling B                    
     Seksjon for onkologi                         
FORF. : Jacobs, S.                              
MEDFORF: MacNeil, F.                             
MEDFORF: Lønning, P. E.                            
MEDFORF: Jones, A.                              
MEDFORF: Powles, T. J.                            
MEDFORF: Dowsett, M.                             
TITTEL : Aromatase activity, plasma oestradiol and their correlation with   
     demographic indices in postmenopausal breast cancer patients.    
SIDEREG: s. 769-771                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Journal of steroid biochemistry and molecular biology        
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 41                                  
ISSN  : 0960-0760                              
PUBL-ID: r93002662                              
                                       
 
11
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Medisinsk avdeling B                    
     Seksjon for onkologi                         
FORF. : Johannessen, D. C.                          
MEDFORF: Lønning, P. E.                            
TITTEL : Aromatase inhibitors in malignant diseases of aging.         
SIDEREG: s. 530-545                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Drugs & aging                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 2                                  
HEFTE : 6                                  
ISSN  : 1170-229X                              
PUBL-ID: r93002663                              
                                       
 
12
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Medisinsk avdeling B                    
     Seksjon for onkologi                         
FORF. : Jones, A. L.                             
MEDFORF: MacNeil, F.                             
MEDFORF: Jacobs, S.                              
MEDFORF: Lønning, P. E.                            
MEDFORF: Powles, T. J.                            
MEDFORF: Dowsett, M.                             
TITTEL : The influence of intramuscular 4-hydroxyandrostenedione on peripheral
     aramotisation in breast cancer patients.               
SIDEREG: s. 1712-1716                             
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: European journal of cancer                      
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 28A                                 
ISSN  : 0964-1955                              
PUBL-ID: r93002664                              
                                       
 
13
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Medisinsk avdeling B                    
     Seksjon for onkologi                         
FORF. : Lien, E. A.                             
MEDFORF: Johannessen, D. C.                          
MEDFORF: Aakvaag, A.                             
MEDFORF: Lønning, P. E.                            
TITTEL : Influence of tamoxifen, aminoglutethimide and goserelin on human   
     plasma IGF-1 levels in breast cancer patients.            
SIDEREG: s. 541-543                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Journal of steroid biochemistry and molecular biology        
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 41                                  
ISSN  : 0960-0760                              
PUBL-ID: r93002666                              
                                       
 
14
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-Med: Medisinsk avdeling B                    
     Seksjon for onkologi                         
FORF. : Lønning, P. E.                            
TITTEL : Aromatase inhibition: past, present and future.           
SIDEREG: s. 53-75                               
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Endocrine Aspects of Breast Cancer.                 
REDAKT.: Dowsett, M.                             
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : The Parthenon Publishing Group Ltd., Lancs U.K.           
PUBL-ID: r93002669                              
                                       
 
15
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Medisinsk avdeling B                    
     Seksjon for onkologi                         
FORF. : Lønning, P. E.                            
MEDFORF: Lien, E.                               
MEDFORF: Lundgren, S.                             
MEDFORF: Kvinnsland, S.                            
TITTEL : Clinical pharmacokinetics of endocrine agents used in advanced breast
     cancer.                               
SIDEREG: s. 327-358                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Clin Pharmacokinet                          
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 22                                  
PUBL-ID: r93002670                              
                                       
 
16
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Medisinsk avdeling B                    
     Seksjon for onkologi                         
FORF. : Lønning, P. E.                            
MEDFORF: Dowsett, M.                             
MEDFORF: Jones, A.                              
MEDFORF: Ekse, D.                               
MEDFORF: Jacobs, S.                              
MEDFORF: MacNeil, F.                             
MEDFORF: Johannessen, D. C.                          
MEDFORF: Powles, T. J.                            
TITTEL : Influence of aminoglutethimide on plasma oestrogen levels in breast 
     cancer patient on 4-hydroxyandrostenedione treatment.        
SIDEREG: s. 57-62                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Breast cancer research and treatment                 
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 23                                  
ISSN  : 0167-6806                              
PUBL-ID: r93002667                              
                                       
 
17
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Medisinsk avdeling B                    
     Seksjon for onkologi                         
FORF. : Lønning, P. E.                            
MEDFORF: Hall, K.                               
MEDFORF: Aakvaag, A.                             
MEDFORF: Lien, E. A.                             
TITTEL : Influence of tamoxifen on plasma levels of insulinelike growth factor
     I and insulin-like growth factor binding protein I in breast cancer 
     patients.                              
SIDEREG: s. 4719-4723                             
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Cancer research                           
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 52                                  
ISSN  : 0008-5472                              
PUBL-ID: r93002668                              
                                       
 
18
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Medisinsk avdeling B                    
     Seksjon for onkologi                         
FORF. : MacNeil, F. A.                            
MEDFORF: Jones, A. L.                             
MEDFORF: Jacobs, S.                              
MEDFORF: Lønning, P. E.                            
MEDFORF: Powles, T. J.                            
MEDFORF: Dowsett, M.                             
TITTEL : The influence of aminoglutethimide and its analogue rogletimide on  
     peripheral aromatisation in breast cancer.              
SIDEREG: s. 692-697                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: British journal of cancer                      
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 66                                  
ISSN  : 0007-0920                              
PUBL-ID: r93002671                              
                                       
 
19
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Medisinsk avdeling B                    
     Seksjon for onkologi                         
FORF. : Mella, O.                              
MEDFORF: Overgaard, J.                            
TITTEL : Notes on clinical trials.                      
SIDEREG: s. 31-37                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: COMAC BME Hyperthermia Bulletin                   
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 10                                  
PUBL-ID: r93002672                              
                                       
 
20
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-Med: Medisinsk avdeling B                    
     Seksjon for onkologi                         
FORF. : Reed, W.                               
MEDFORF: Gundersen, S.                            
MEDFORF: Lønning, P. E.                            
MEDFORF: Nesland, J.                             
TITTEL : Prognostiske parametre ved lokalisert brystkreft. Prognostic     
     parameters in early breast cancer.                  
SIDEREG: s. 757-759                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Tidsskrift for Den norske lægeforening                
ÅR/DATO: 1992                                 
ÅRGANG : 112                                 
ISSN  : 0029-2001                              
PUBL-ID: r93002673                              
                                       
 
21
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-Med: Medisinsk avdeling B                    
     Seksjon for onkologi                         
FORF. : Schem, B.-C.                             
MEDFORF: Mella, O.                              
MEDFORF: Dahl, O.                               
TITTEL : Halvkroppsbestråling. En effektiv lindrende behandling ved utbredte 
     skjelettmetastaser.                         
SIDEREG: s. 3446-3449                             
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Tidsskrift for Den norske lægeforening                
ÅR/DATO: 1992                                 
ÅRGANG : 112                                 
ISSN  : 0029-2001                              
PUBL-ID: r93002684                              
                                       
 
22
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Medisinsk avdeling B                    
     Seksjon for onkologi                         
FORF. : Schem, B.-C.                             
MEDFORF: Mella, O.                              
MEDFORF: Dahl, O.                               
TITTEL : Thermochemotherapy with cisplatin or carboplatin in the BT4 rat   
     glioma in vitro and in vivo.                     
SIDEREG: s. 109-114                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Int J Radiat Oncol Biol Phys                     
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 23                                  
ISSN  : 0360-3016                              
PUBL-ID: r93002674                              
                                       
 
23
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Med: Medisinsk avdeling B                    
     Seksjon for onkologi                         
FORF. : Sletvold, O.                             
MEDFORF: Småland, R.                             
MEDFORF: Lærum, O. D.                             
TITTEL : Phase relationship between human tumor and bone marrow replication - 
     Reply.                                
SIDEREG: s. 400-402                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Chronobiology international                     
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 9                                  
ISSN  : 0742-0528                              
PUBL-ID: r93002679                              
                                       
 
24
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Med: Medisinsk avdeling B                    
     Seksjon for onkologi                         
FORF. : Sletvold, O.                             
MEDFORF: Småland, R.                             
MEDFORF: Lærum, D.                              
TITTEL : Rhythms in bone marrow cell profilation: How to apply to the     
     chronotherapy of cancer - Reply.                   
SIDEREG: s. 397-398                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Chronobiology international                     
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 9                                  
ISSN  : 0742-0528                              
PUBL-ID: r93002676                              
                                       
 
25
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-Med: Medisinsk avdeling B                    
     Seksjon for onkologi                         
FORF. : Småland, R.                             
MEDFORF: Lærum, O. D.                             
TITTEL : Chronobiology of human marrow.                    
SIDEREG: s. 527-546                              
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Biologic Rhythms in Clinical and Laboratory Medicine.        
REDAKT.: Touitou, Y.                             
REDAKT.: Haus, E.                               
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Springer Verlag, Berlin                       
ISBN  : 3-540-5446-5                             
PUBL-ID: r93002681                              
                                       
 
26
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Medisinsk avdeling B                    
     Seksjon for onkologi                         
FORF. : Småland, R.                             
MEDFORF: Lærum, O. D.                             
MEDFORF: Sothern, R. B.                            
MEDFORF: Sletvold, O.                             
MEDFORF: Bjerknes, R.                             
MEDFORF: Lote, K.                               
TITTEL : Colony-Forming Units - Granulocyte/Macrophage and DNA synthesis of  
     human bone marrow are circadian stage-dependent and show covariation.
SIDEREG: s. 2281-2287                             
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Blood                                
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 79                                  
ISSN  : 0006-4971                              
PUBL-ID: r93002680                              
                                       
 
27
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Medisinsk avdeling B                    
     Seksjon for onkologi                         
FORF. : Småland, R.                             
MEDFORF: Abrahamsen, J. F.                          
MEDFORF: Svardal, A. M.                            
MEDFORF: Lote, K.                               
MEDFORF: Ueland, P. M.                            
TITTEL : DNA cell cycle distribution and glutathione (GSH) content according 
     to circadian stage in bone marrow of cancer patients.        
SIDEREG: s. 39-45                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: British journal of cancer                      
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 66                                  
ISSN  : 0007-0920                              
PUBL-ID: r93002682                              
                                       
 
28
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-Med: Medisinsk avdeling B                    
     Seksjon for onkologi                         
FORF. : Thorsen, F. A.                            
MEDFORF: Myrseth, E.                             
MEDFORF: Ganz, J. C.                             
MEDFORF: Backlund, E.-O.                           
TITTEL : A technique for narrow field single dose gamma irradiation of aorta 
     and vena cava in the rat.                      
SIDEREG: s. 281-286                              
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Stereotactic Radiosurgery Update.                  
REDAKT.: Lunsford, L. D.                           
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Elsevier Science Publications                    
PU-KODE: KAT 2                                
PUBL-ID: r94003505                              
                                       
 
29
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Medisinsk avdeling B                    
     Seksjon for onkologi                         
FORF. : Wiedemann, G.                            
MEDFORF: Mella, O.                              
MEDFORF: Rozsinski, S.                            
MEDFORF: Weiss, C.                              
MEDFORF: Wagner, Th.                             
TITTEL : Hyperthermia enhances mitoxantrone cytotoxicity on human breast   
     carcinoma and sarcoma xenografts in nude mice.            
SIDEREG: s. 669-673                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Int J Radiat Oncol Biol Phys                     
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 24                                  
ISSN  : 0360-3016                              
PUBL-ID: r93002683                              
                                       
 

<- forrigeinnholdneste ->