Det medisinske fakultet

Kirurgisk institutt

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Fullformat.

1
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Abendstein, H.                            
MEDFORF: Røkke, O.                              
MEDFORF: Wasmuth, H. H.                            
MEDFORF: Moland, J. H.                            
MEDFORF: Danielsen, S.                            
TITTEL : Kirurgisk behandling av aortaokklusjon og oblitererende aortoiliakal 
     arteriosklerose.                           
SIDEREG: s. 2637-2639                             
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Tidsskr Nor Lægeforen                        
ÅR/DATO: 1992                                 
ÅRGANG : 112                                 
PU-KODE: KAT 8                                
PUBL-ID: r93005140                              
                                       
 
2
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Andersen, E.                             
MEDFORF: Søndenaa, K.                             
MEDFORF: Søreide, J. A.                            
MEDFORF: Nysted, A.                              
TITTEL : Akutt appendisitt. Preoperativ observasjonstid og diagnostisk    
     treffsikkerhet.                           
SIDEREG: s. 630-634                              
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Tidsskr Nor Lægeforen                        
ÅR/DATO: 1992                                 
ÅRGANG : 112                                 
PU-KODE: KAT 8                                
PUBL-ID: r93005141                              
                                       
 
3
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Backlund, E.-O.                           
TITTEL : Brain death in practice: A Neurosurgeon's critical appraisal.    
SIDEREG: s. 95-104                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: J Behav Clin Sci                           
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 42                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003433                              
                                       
 
4
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Backlund, E.-O.                           
MEDFORF: Kråkenes, J.                             
MEDFORF: Larsen, J. L.                            
MEDFORF: Mathisen, J. R.                           
MEDFORF: Ganz, J. C.                             
TITTEL : CT Localization for treatment in the gamma knife.          
SIDEREG: s. 371-374                              
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Stereotactic Radiosurgery Update. (Red.: Lunsford, L. D.)      
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Elsevier Sci Publ, New York                     
PU-KODE: KAT 2                                
PUBL-ID: r93003432                              
                                       
 
5
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Backlund, E.-O.                           
TITTEL : Kan sjelen opereres?                         
SPRÅK : nor                                 
BOK  : På Sjelens Vinger. Sjelsforestillinger gjennom Tidene. (Red.: Gilhus,
     I. S., Nilsen, L. K.)                        
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Alma Mater Forlag AS, Bergen                     
PU-KODE: KAT 5                                
PUBL-ID: r93003431                              
                                       
 
6
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Backlund, E.-O.                           
TITTEL : Molecular neurosurgery: Functional restoration in the nervous system.
SIDEREG: s. 91-96                               
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Neurosurgery for the Third Millenium. (Red.: Apuzzo, M. L. J.)    
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Association of Neurological Surgeons Publications Committe e     
PU-KODE: KAT 2                                
PUBL-ID: r93003434                              
                                       
 
7
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Backlund, E.-O.                           
TITTEL : The future of radiosurgery.                     
SIDEREG: s. 463-466                              
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Stereotactic Radiosurgery Update. (Red.: Lunsford, L. D.)      
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Elsevier Sci Publ, New York                     
PU-KODE: KAT 2                                
PUBL-ID: r93003435                              
                                       
 
8
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Backlund, E.-O.                           
TITTEL : The history and development of radiosurgery.             
SIDEREG: s. 3-9                                
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Stereotactic Radiosurgery Update. (Red.: Lunsford, L. D.)      
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Elsevier Sci Publ, New York                     
PU-KODE: KAT 2                                
PUBL-ID: r93003436                              
                                       
 
9
Doktorgradsarbeider                              
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Bakke, A.                              
TITTEL : Clean intermittent catheterization - physical and psychological   
     complications.                            
SPRÅK : eng                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PU-KODE: KAT 4a                                
PUBL-ID: r93003439                              
                                       
 
10
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Bakke, A.                              
MEDFORF: Brun, O. H.                             
MEDFORF: Høisæter, P. Å.                           
TITTEL : Clinical background of patients treated with clean intermittent   
     catheterization in Norway.                      
SIDEREG: s. 211-217                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Scand J Urol Nephrol                         
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 26                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003437                              
                                       
 
11
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Bakke, A.                              
MEDFORF: Vollset, S. E.                            
TITTEL : Physical complications and their risk factors in patients treated  
     with clean intermittent catheterization.               
SIDEREG: s. 412-413                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Neurourol Urodynamics                        
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 11                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003438                              
                                       
 
12
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Bakke, A.                              
TITTEL : What is the requirement of clean intermittent catheterization? - An 
     epidemiologic study.                         
SIDEREG: s. 414-415                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Neurourol Urodynamics                        
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 11                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003440                              
                                       
 
13
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Berstad, T.                             
TITTEL : Gastroøsofageal refluks hos barn.                  
SIDEREG: s. 16-18                               
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Therapia Medica                           
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 2                                  
PU-KODE: KAT 3                                
PUBL-ID: r93003441                              
                                       
 
14
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Berstad, T.                             
TITTEL : Konservativ behandling av stumpe leverskader.            
SIDEREG: s. 3054-3057                             
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Tidsskr Nor Lægeforen                        
ÅR/DATO: 1992                                 
ÅRGANG : 112                                 
PU-KODE: KAT 8                                
PUBL-ID: r93003442                              
                                       
 
15
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Birkeland, S.                            
MEDFORF: Westby, J.                              
MEDFORF: Hessevik, I.                             
MEDFORF: Grong, K.                              
MEDFORF: Hexeberg, E.                             
MEDFORF: Lekven, J.                              
TITTEL : Compensatory endocardial hyperfunction in the cat is abolished during
     coronary insufficiency outside an acutely ischaemic area.      
SIDEREG: s. 285-291                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Cardiovasc Res                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 26                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003445                              
                                       
 
16
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Birkeland, S.                            
MEDFORF: Westby, J.                              
MEDFORF: Hexeberg, E.                             
MEDFORF: Grong, K.                              
MEDFORF: Lekven, J.                              
TITTEL : Compensatory regional contraction following coronary artery occlusion
     depends on subendocardial hyperaemia and hyperkinesis.        
SIDEREG: s. 1207-1216                             
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Eur Heart J                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 13                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003444                              
                                       
 
17
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Birkeland, S.                            
MEDFORF: Westby, J.                              
MEDFORF: Grong, K.                              
MEDFORF: Lekven, J.                              
TITTEL : Effect of afterload and beta-adrenergic blockade on nonischemic   
     myocardial contraction pattern.                   
SIDEREG: H1716-H1723                             
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Amer J Physiol                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 263                                 
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003443                              
                                       
 
18
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Bjerkvig, R.                             
MEDFORF: Thorsen, J.                             
MEDFORF: Svendsen, E.                             
MEDFORF: Thorsen, T.                             
TITTEL : Effects hyperoxia on human endothelial cell proliferation and    
     morphology in vitro.                         
SIDEREG: s. 415-426                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Undersea Biomed Res                         
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 19                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003446                              
                                       
 
19
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Brunvand, H.                             
MEDFORF: Westby, J.                              
MEDFORF: Lekven, J.                              
MEDFORF: Grong, K.                              
TITTEL : Myocardial adenine nucleotide depletion within 1 h of acute coronary 
     artery occlusion.                          
SIDEREG: s. 623-630                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Scand J Clin Lab Invest                       
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 552                                 
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003447                              
                                       
 
20
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Bøe, A.                               
MEDFORF: Mølster, A.                             
TITTEL : Albueartroskopi.                           
SIDEREG: s. 493-494                              
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Tidsskr Nor Lægeforen                        
ÅR/DATO: 1992                                 
ÅRGANG : 112                                 
PU-KODE: KAT 8                                
PUBL-ID: r93003448                              
                                       
 
21
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Damber, J.-E.                            
MEDFORF: Bergh, A.                              
MEDFORF: Dæhlin, L.                              
MEDFORF: Petrow, V.                              
MEDFORF: Landstrom, M.                            
TITTEL : Effects of 6-methylene progesterone on growth, morphology, and blood 
     flow of the Dunning R3327 prostatic adeno carcinoma.         
SIDEREG: s .187-197                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Prostate                               
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 20                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003449                              
                                       
 
22
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Dregelid, E.                             
MEDFORF: Svendsen, E.                             
MEDFORF: Sandberg, S.                             
TITTEL : Hypoxia does not occur during temporary storage of vein grafts in  
     air-equilibrated solution.                      
SIDEREG: s. 143-148                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: J Cardiovasc Surg                          
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 33                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003450                              
                                       
 
23
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Dæhlin, L.                              
TITTEL : Oestrogen inhibits proliferation of the human prostatic carcinoma  
     cell line PC-3.                           
SIDEREG: s. 171-173                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Exp Clin Endocrinol                         
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 11                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003451                              
                                       
 
24
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Emblem, R.                              
MEDFORF: Bergan, A.                              
MEDFORF: Søreide, O.                             
TITTEL : Gracilis muscle transposition for postprotectomy dysfunction.    
SIDEREG: s. 245-246                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Eur J Surg                              
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 158                                 
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003452                              
                                       
 
25
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Engebråten, O.                            
MEDFORF: Schwachenwald, R.                          
MEDFORF: Valen, H.                              
MEDFORF: Bjerkvig, R.                             
MEDFORF: Lærum, O. D.                             
MEDFORF: Backlund, E.-O                            
TITTEL : Effects of high and low single dose irradiation on glioma spheroid  
     invasion into normal rat brain tissue in vitro.           
SIDEREG: s. 1501-1506                             
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Anticancer Res                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 12                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003453                              
                                       
 
26
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Engesæter, L.                            
MEDFORF: Sudmann, B.                             
MEDFORF: Sudmann, E.                             
TITTEL : Fracture healing in rats inhibited by locally administered      
     indomethacin.                            
SIDEREG: s. 330-333                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Acta Orthop Scand                          
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 63                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003454                              
                                       
 
27
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Ganz, C. J.                             
MEDFORF: Zwetnow, N. N.                            
TITTEL : The role of asphyxia in the cushing response.            
SIDEREG: s. 513-519                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Modern Neurosurg                           
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 2                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003456                              
                                       
 
28
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Ganz, J. C.                             
MEDFORF: Myrseth, E.                             
MEDFORF: Thorsen, F.                             
MEDFORF: Backlund, E.-O.                           
TITTEL : Acoustic neurinoma: Early results related to radiobiological     
     variables.                              
SIDEREG: s. 359-363                              
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Stereotactic Radiosurgery Update. (Red.: Lunsford, L. D.)      
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Elsevier Sci Publ, New York                     
PU-KODE: KAT 2                                
PUBL-ID: r93003458                              
                                       
 
29
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Ganz, J. C.                             
MEDFORF: Myrseth, E.                             
MEDFORF: Thorsen, F.                             
MEDFORF: Backlund, E.-O.                           
TITTEL : Acoustic Schwannoma: early results of radiosurgical treatment.    
SIDEREG: s. 301-304                              
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Acoustic Neuroma                           
REDAKT.: Tos, M.                               
REDAKT.: Thomsen, J.                             
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Kugler Publications, New York                    
PU-KODE: KAT 2                                
PUBL-ID: r93003457                              
                                       
 
30
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Greve, G.                              
MEDFORF: Stangeland, L.                            
TITTEL : Relationship between morphological signs of cell injury in myocardial
     ischaemia.                              
SIDEREG: s. 135-144                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Acta Anat                              
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 144                                 
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003459                              
                                       
 
31
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Grønbech, J. E.                           
MEDFORF: Søreide, O.                             
MEDFORF: Bergan, A.                              
TITTEL : The role of resective surgery in the treatment of the carcinoid   
     syndrome (review).                          
SIDEREG: s. 433-437                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Scand J Gastroenterol                        
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 27                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003460                              
                                       
 
32
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Guttormsen, A. B.                          
MEDFORF: Florvaag, E.                             
TITTEL : Anafylaktiske reaksjoner under generell anestesi.          
SIDEREG: s. 1762-1763                             
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Tidsskr Nor Lægeforen                        
ÅR/DATO: 1992                                 
ÅRGANG : 112                                 
PU-KODE: KAT 8                                
PUBL-ID: r93003461                              
                                       
 
33
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Haugen, D. R. F.                           
MEDFORF: Akslen, L. A.                            
MEDFORF: Varhaug, J. E.                            
MEDFORF: Lillehaug, J. R.                           
TITTEL : Expression of c-erbB-2 protein in papillary thyroid carcinomas.   
SIDEREG: s. 832-837                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Br J Cancer                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 65                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003462                              
                                       
 
34
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Haugstvedt, T.                            
MEDFORF: Viste, A.                              
MEDFORF: Eide, G. E.                             
MEDFORF: Myking, A.                              
MEDFORF: Maartmann-Moe, H.                          
MEDFORF: Søreide, O.                             
TITTEL : Is Lauren's histopathologic classification of importance in patients 
     with stomach cancer?                         
SIDEREG: s. 124-130                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Eur J Surg Oncol                           
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 18                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003463                              
                                       
 
35
Doktorgradsarbeider                              
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Haugstvedt, T.                            
TITTEL : Stomach cancer in Norway. A prospective study on surgical treatment 
     and prognostic factors.                       
SPRÅK : eng                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PU-KODE: KAT 4a                                
PUBL-ID: r93003464                              
                                       
 
36
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Hexeberg, E.                             
MEDFORF: Birkeland, S.                            
MEDFORF: Grong, K.                              
MEDFORF: Matre, K.                              
MEDFORF: Lekven, J.                              
TITTEL : Coronary artery stenosis provokes nonuniformity of twodimensional  
     deformation in the anterior wall of the feline left ventricle.    
SIDEREG: s. 981-989                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Eur Heart J                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 13                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003465                              
                                       
 
37
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Hexeberg, E.                             
MEDFORF: Bjugn, R.                              
MEDFORF: Langeland, N.                            
MEDFORF: Rødahl, E.                              
TITTEL : Den medisinske doktorgrad under revisjon.              
SIDEREG: s. 392-393                              
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Tidsskr Nor Lægeforen                        
ÅR/DATO: 1992                                 
ÅRGANG : 112                                 
PU-KODE: KAT 7                                
PUBL-ID: r93003466                              
                                       
 
38
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Hexeberg, E.                             
MEDFORF: Bjugn, R.                              
MEDFORF: Langeland, N.                            
MEDFORF: Rødahl, E.                              
TITTEL : Den medisinske doktorgrad under revisjon. Dr.med. graden - mål og  
     mening?                               
SIDEREG: s. 1338-1338                             
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Tidsskr Nor Lægeforen                        
ÅR/DATO: 1992                                 
ÅRGANG : 112                                 
PU-KODE: KAT 7                                
PUBL-ID: r93003467                              
                                       
 
39
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Hove, L. M.                             
TITTEL : Sårliming.                              
SIDEREG: s. 19-20                               
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Praktiske prosedyrer. (Red.: Nylenna, M., Solheim, K.)        
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Legeforeningens forlag, Oslo                     
PU-KODE: KAT 6                                
PUBL-ID: r93003468                              
                                       
 
40
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Hugdahl, K.                             
MEDFORF: Wester, K.                              
TITTEL : Dichotic listening studies of brain asymmetry in brain damaged    
     patients.                              
SIDEREG: s. 17-29                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Int J Neurosci                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 63                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003470                              
                                       
 
41
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Husby, O. S.                             
MEDFORF: Lunde, O. D.                             
MEDFORF: Sudmann, E.                             
TITTEL : Salters bekkenosteotomi. Et behandlingstilbud for unge pasienter med 
     begynnende degenerativ hoftelidelse.                 
SIDEREG: s. 881-883                              
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Tidsskr Nor Lægeforen                        
ÅR/DATO: 1992                                 
ÅRGANG : 112                                 
PU-KODE: KAT 8                                
PUBL-ID: r93003473                              
                                       
 
42
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Husebø, S.                              
TITTEL : Medisin - Kunst eller vitenskap?                   
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Ad Notam Gyldendal, Oslo                       
PUBL-ID: r93003471                              
                                       
 
43
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Husebø, S.                              
TITTEL : Skal vi fortelle dårlige nyheter?                  
SIDEREG: s. 1262-1262                             
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Tidsskr Nor Lægeforen                        
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 10                                  
PU-KODE: KAT 7                                
PUBL-ID: r93003472                              
                                       
 
44
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Høisæter, P. Å.                           
TITTEL : Utredning av prostatacancer.                     
SIDEREG: s. 24-24                               
SPRÅK : swe                                 
BOK  : Utredning och behandling av prostatacancer i Norden. (Red.: Jonsson, 
     P. M., Danneskiold-Samsoe, B., Heggestad, T.)            
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Spri, Stockholm                           
PU-KODE: KAT 2                                
PUBL-ID: r93003474                              
                                       
 
45
Doktorgradsarbeider                              
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Indrekvam, K.                            
TITTEL : Determinants for bone strength and repair. A mechanical and chemical 
     study in rat femur.                         
SPRÅK : eng                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PU-KODE: KAT 4a                                
PUBL-ID: r93003475                              
                                       
 
46
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Indrekvam, K.                            
MEDFORF: Lekven, J.                              
MEDFORF: Engesæter, L. B.                           
MEDFORF: Langeland, N.                            
TITTEL : Effects of intramedullary reaming and nailing on blood flow in rat  
     femora.                               
SIDEREG: s. 61-65                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Acta Orthop Scand                          
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 63                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003476                              
                                       
 
47
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Janssen, C. W. Jr.                          
MEDFORF: Lie, R. T.                              
MEDFORF: Bassøe, C.-F.                            
MEDFORF: Maartmann-Moe, H.                          
MEDFORF: Matre, R.                              
TITTEL : The influence of the host on the course of gastric carcinoma.    
SIDEREG: s. 870-874                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Br J Cancer                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 66                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003477                              
                                       
 
48
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Karwinski, W.                            
MEDFORF: Farstad, M.                             
MEDFORF: Ulvik, R.                              
MEDFORF: Søreide, O.                             
TITTEL : Sixty minutes of normothermic ischemia in rat liver. The declining  
     tissue concentration of hypoxanthine during reperfusion is not a   
     wash-out phenomenon.                         
SIDEREG: s. 257-264                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Eur Surg Res                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 24                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003478                              
                                       
 
49
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Koller, M.-E.                            
MEDFORF: Bert, J.                               
MEDFORF: Segadal, L.                             
MEDFORF: Reed, R. K.                             
TITTEL : Estimation of total body fluid shifts between plasma and interstitium
     in man during extracorporeal circulation.              
SIDEREG: s. 255-259                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Acta Anaesth Scand                          
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 36                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003480                              
                                       
 
50
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Koller, M.-E.                            
MEDFORF: Reed, R. K.                             
TITTEL : Increased negativity of interstitial fluid pressure in rat trachea in
     dextran anaphylaxis.                         
SIDEREG: s. 53-57                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: J Appl Physiol                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 72                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003481                              
                                       
 
51
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Kruse, S.                              
MEDFORF: Kvalheim, O. M.                           
MEDFORF: Farstad, M.                             
MEDFORF: Søreide, O.                             
MEDFORF: Sletten, E.                             
TITTEL : Effect of sample storage on spectra of serum - multivariate data   
     analysis of protein NMR spectra.                   
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Detection of malignant tumors. Multivariate analysis of protein   
     nuclear magnetic resonance spectra of blood serum. (Red.: Kruse S.) 
     Dissertation.                            
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : University of Bergen                         
PU-KODE: KAT 3                                
PUBL-ID: r93003482                              
                                       
 
52
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Larsen, T. H.                            
MEDFORF: Greve, G.                              
MEDFORF: Myking, O.                              
MEDFORF: Vik, H.                               
MEDFORF: Grong, K.                              
TITTEL : Atrial natriuretic factor in cats subjected to acute myocardial   
     ischaemia.                              
SIDEREG: s. 571-578                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Scand J Clin Lab Invest                       
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 52                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003483                              
                                       
 
53
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Lehmann, A. K.                            
MEDFORF: Hexeberg, E.                             
MEDFORF: Engebråten, O.                            
MEDFORF: Bjugn, R.                              
TITTEL : Forskningsinteresse og rekrutteringspotensiale - medisinstudenter og 
     forskning.                              
SIDEREG: s. 2205-2207                             
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Tidsskr Nor Lægeforen                        
ÅR/DATO: 1992                                 
ÅRGANG : 112                                 
PU-KODE: KAT 8                                
PUBL-ID: r93003485                              
                                       
 
54
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Lehmann, A. K.                            
MEDFORF: Bjugn, R.                              
MEDFORF: Engebråten, O.                            
MEDFORF: Hexeberg, E.                             
TITTEL : Studentforskernes arbeidssituasjon - medisinstudenter og forskning. 
SIDEREG: s. 2202-2204                             
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Tidsskr Nor Lægeforen                        
ÅR/DATO: 1992                                 
ÅRGANG : 112                                 
PU-KODE: KAT 8                                
PUBL-ID: r93003484                              
                                       
 
55
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Lund-Johansen, M.                          
MEDFORF: Forsberg, K.                             
MEDFORF: Bjerkvig, R.                             
MEDFORF: Lærum, O. D.                             
TITTEL : Effects of growth factors on a human glioma cell line during growth 
     and invasion.                            
SIDEREG: s. 2-2                                
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Acta Neuropathol                           
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 84                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003490                              
                                       
 
56
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Lund, T.                               
TITTEL : Brannskader.                             
SIDEREG: s. 1587-1589                             
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Tidsskr Nor Lægeforen                        
ÅR/DATO: 1992                                 
ÅRGANG : 112                                 
PU-KODE: KAT 8                                
PUBL-ID: r93003488                              
                                       
 
57
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Lund, T.                               
MEDFORF: Reed, R. K.                             
TITTEL : D-myo-inositol-1,2,6-trisphosphate inhibits ablbumin leakage into  
     thermally injured skin.                       
SIDEREG: S100-S100                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Int J Microcirculation. Suppl                    
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 11:1                                 
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003489                              
                                       
 
58
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Lund, T.                               
MEDFORF: Wester, K.                              
TITTEL : Organdonasjon fra nylig avdød pasient. Erfaringer fra et donorsykehus
     og forslag til håndtering av potensielle organdonorer og deres    
     pårørende.                              
SIDEREG: s. 3190-3191                             
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Tidsskr nor Lægeforen                        
ÅR/DATO: 1992                                 
ÅRGANG : 112                                 
PU-KODE: KAT 8                                
PUBL-ID: r93003486                              
                                       
 
59
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Lund, T.                               
MEDFORF: Onarheim, H.                             
MEDFORF: Reed, R. K.                             
TITTEL : Pathogenesis of edema formation in burn injuries.          
SIDEREG: s. 2-9                                
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: World J Surg                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 16                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003487                              
                                       
 
60
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Myrseth, E.                             
MEDFORF: Møller, P.                              
MEDFORF: Ganz, J. C.                             
MEDFORF: Jensen, Ø.                              
MEDFORF: Kråkenes, J.                             
MEDFORF: Larsen, J. L.                            
MEDFORF: Backlund, E.-O.                           
TITTEL : Acoustic Neuroma: some principles for the selection of method of   
     treatment, with particular reference to suboccipital surgery and   
     stereotactic radio surgery.                     
SIDEREG: s. 297-300                              
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Acoustic Neuroma. (Red.: Tos, M., Thomsen, J.)            
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Kugler Publications, New York                    
PU-KODE: KAT 2                                
PUBL-ID: r93003491                              
                                       
 
61
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Møller, P.                              
MEDFORF: Backlund, E.-O.                           
MEDFORF: Myrseth, E.                             
MEDFORF: Jensen, Ø.                              
MEDFORF: Larsen, J. L.                            
MEDFORF: Kråkenes, J.                             
MEDFORF: Ganz, J. C.                             
TITTEL : Acoustic neuroma: treatment of choice or choice of treatment.    
SIDEREG: s. 273-276                              
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Acoustic Neuroma. (Red.: Tos, M., Thomsen, J.)            
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Kugler Publications, New York                    
PU-KODE: KAT 2                                
PUBL-ID: r93003492                              
                                       
 
62
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Mølster, A.                             
TITTEL : Atroskopi og atroskopisk kirurgi. Indikasjoner og muligheter.    
SIDEREG: s. 4-5                                
SPRÅK : nor                                 
BOK  : Terapia medica                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 6                                  
PU-KODE: KAT 3                                
PUBL-ID: r93003493                              
                                       
 
63
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Onarheim, H.                             
MEDFORF: Reed, R. K.                             
MEDFORF: Laurent, T. C.                            
TITTEL : Thermal injury and infusion therapy increase plasma hyaluronan    
     concentration in the rat.                      
SIDEREG: s. 159-163                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Circ Shock                              
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 37                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003495                              
                                       
 
64
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Pedersen, P.-H.                           
MEDFORF: Waaler, P. E.                            
MEDFORF: Wester, K.                              
TITTEL : Dysfunction of Holter mini elliptical valves caused by minor head  
     trauma.                               
SIDEREG: s. 66-68                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Develop Med Child Neurol                       
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 34                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003497                              
                                       
 
65
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Pedersen, P.-H.                           
MEDFORF: Ganz, J. C.                             
TITTEL : Intraspinale epidurale hematomer.                  
SIDEREG: s. 333-335                              
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Tidsskr Nor Lægeforen                        
ÅR/DATO: 1992                                 
ÅRGANG : 112                                 
PU-KODE: KAT 8                                
PUBL-ID: r93003496                              
                                       
 
66
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Pinholt, E. M.                            
MEDFORF: Solheim, E.                             
MEDFORF: Bang, G.                               
MEDFORF: Sudmann, E.                             
TITTEL : Bone induction by composites of bioresorbable carriers and      
     demineralized bone in rats: A comparative study of fibrin-collagen  
     paste, fibrin sealant and polyorthoester with gentamicin.      
SIDEREG: s. 1300-1304                             
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: J Maxillofac Surg                          
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 50                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003498                              
                                       
 
67
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Reed, R. K.                             
MEDFORF: Wiig, H.                               
MEDFORF: Lund, T.                               
MEDFORF: Rodt, S. Å.                             
MEDFORF: Koller, E.-M.                            
MEDFORF: Østgaard, G.                             
TITTEL : Interstitial fluid pressure in control of interstitial fluid volume 
     during normal conditions, injury and inflammation.          
SIDEREG: s. 476-485                              
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Mechanics of Swelling. (Red.: Karalis, T. K.) NATO ASI Series    
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 64                                  
FORLAG : Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg                 
PU-KODE: KAT 2                                
PUBL-ID: r93003499                              
                                       
 
68
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Rosenberg, P.                            
MEDFORF: Gisvold, S. E.                            
MEDFORF: Flaatten, H.                             
MEDFORF: Nuutinen, L.                             
MEDFORF: Stenquist, O.                            
MEDFORF: Trygvason, B.                            
MEDFORF: Viby-Mogensen, J.                          
TITTEL : Guidelines for anaesthesia care in the Nordic countries.       
SIDEREG: s. 741-744                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Acta Anaesth Scand                          
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 36                                  
PU-KODE: KAT 7                                
PUBL-ID: r93003500                              
                                       
 
69
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Ryberg, D.                              
MEDFORF: Tefre, T.                              
MEDFORF: Skaug, V.                              
MEDFORF: Stangeland, L.                            
MEDFORF: Øvrebø, S.                              
MEDFORF: Naalsund, A.                             
MEDFORF: Børresen, A.-L.                           
MEDFORF: Haugen, Aa.                             
TITTEL : Allele diversity of the H-ras-1 variable number of tandem repeats in 
     Norwegian lung cancer patients.                   
SIDEREG: s. 187-189                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Environmental Health Perspectives                  
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 98                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003501                              
                                       
 
70
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Røkke, O.                              
MEDFORF: Wasmuth, H. H.                            
MEDFORF: Abendstein, H.                            
MEDFORF: Moland, J. H.                            
MEDFORF: Danielsen, S.                            
TITTEL : Kirurgisk behandling av abdominale aortaaneurismer. Risikofaktorer og
     komplikasjoner.                           
SIDEREG: s. 2628-2632                             
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Tidsskr Nor Lægeforen                        
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 1                                  
PU-KODE: KAT 8                                
PUBL-ID: r93003502                              
                                       
 
71
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Røkke, O.                              
MEDFORF: Wasmuth, H. H.                            
MEDFORF: Abendstein, H.                            
MEDFORF: Moland, J. H.                            
MEDFORF: Danielsen, S.                            
TITTEL : Kirurgisk behandling av akutt tarmiskemi. Vellykket behandling med  
     embolektomi av a. mesenterica superior.               
SIDEREG: s. 2640-2641                             
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Tidsskr Nor Lægeforen                        
ÅR/DATO: 1992                                 
ÅRGANG : 112                                 
PU-KODE: KAT 8                                
PUBL-ID: r93003503                              
                                       
 
72
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Salvesen, H.                             
MEDFORF: Njølstad, P. R.                           
MEDFORF: Akslen, L. A.                            
MEDFORF: Albrektsen, G.                            
MEDFORF: Søreide, O.                             
MEDFORF: Varhaug, J. E.                            
TITTEL : Disease free and cause specific survival in patients with papillary 
     thyroid carcinoma. A multifactorial analysis.            
SIDEREG: s. 583-589                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Eur J Surg                              
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 158                                 
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003504                              
                                       
 
73
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Salvesen, H.                             
MEDFORF: Njølstad, P. R.                           
MEDFORF: Akslen, L. A.                            
MEDFORF: Albrektsen, G.                            
MEDFORF: Søreide, O.                             
MEDFORF: Varhaug, J. E.                            
TITTEL : Papillary thyroid carcinoma: a multivariate analysis of prognostic  
     factors including an evaluation of the p-TNM staging system.     
SIDEREG: s. 583-589                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Eur J Surg                              
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 158                                 
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003505                              
                                       
 
74
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Salvesen, H.                             
MEDFORF: Njølstad, P. R.                           
MEDFORF: Akslen, L. A.                            
MEDFORF: Albrektsen, G.                            
MEDFORF: Viste, A.                              
MEDFORF: Søreide, O.                             
MEDFORF: Varhaug, J. E.                            
TITTEL : Thyroid carcinoma. Results from surgical treatment in 211 consecutive
     patients.                              
SIDEREG: s. 521-526                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Eur J Surg                              
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 157                                 
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003506                              
                                       
 
75
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Samdal, F.                              
MEDFORF: Skolleborg, K. C.                          
MEDFORF: Berthelsen, B.                            
TITTEL : The effect of preoperative needle abrasion of the recipient site on 
     survival of autologous free fat grafting in rats.          
SIDEREG: s. 33-36                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Scand J Plast Reconstr Hand Surg                   
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 26                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003507                              
                                       
 
76
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Schwachenwald, R.                          
MEDFORF: Engebråten, O.                            
MEDFORF: Valen, H.                              
MEDFORF: Bjerkvig, R.                             
MEDFORF: Ganz, J. C.                             
MEDFORF: Backlund, E.-O.                           
TITTEL : A technique for studying single-dose radiation effects on glioma   
     invasiveness in tissue culture - a pilot study.           
SIDEREG: s. 101-109                              
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Radiosurgery: Baselines and Trends. (Red.: Steiner, L., Forster., D.,
     Lindquist, C., Backlund, E.-O.)                   
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Raven Press, New York                        
PU-KODE: KAT 2                                
PUBL-ID: r93003508                              
                                       
 
77
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Servoll, E.                             
MEDFORF: Halvorsen, O. J.                           
MEDFORF: Haukaas, S.                             
MEDFORF: Høisæter, P. Å.                           
TITTEL : Radical retropubic prostatectomy; our experience with the first 54  
     patients.                              
SIDEREG: s. 231-234                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Scand J Urol Nephrol                         
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 26                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003509                              
                                       
 
78
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Sharma, S.                              
MEDFORF: Mølster, A.                             
TITTEL : Jumpers Knee.                            
SIDEREG: s. 19-21                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Nor Tidsskr for Idrettsmedisin                    
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 7                                  
PU-KODE: KAT 8                                
PUBL-ID: r93003510                              
                                       
 
79
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Skarstein, A.                            
TITTEL : Nye trender i gastrokirurgien.                    
SIDEREG: s. 14-15                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Legemiddel og Samfunn                        
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 8                                  
PU-KODE: KAT 3                                
PUBL-ID: r93003511                              
                                       
 
80
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Sletteskog, N.                            
MEDFORF: Ulvik, N. M.                             
MEDFORF: Søreide, O.                             
TITTEL : Bare blindtarm.                           
SIDEREG: s. 609-610                              
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Tidsskr Nor Lægeforen                        
ÅR/DATO: 1992                                 
ÅRGANG : 112                                 
PU-KODE: KAT 7                                
PUBL-ID: r93003513                              
                                       
 
81
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Solheim, E.                             
MEDFORF: Pinholt, E. M.                            
MEDFORF: Bang, G.                               
MEDFORF: Sudmann, E.                             
TITTEL : Comparison of histomorphometry and 85Sr uptake in induced heterotopic
     bone in rats.                            
SIDEREG: s. 334-338                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Acta Orthop Scand                          
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 63                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003515                              
                                       
 
82
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Solheim, E.                             
MEDFORF: Pinholt, E. M.                            
MEDFORF: Bang, G.                               
MEDFORF: Sudmann, E.                             
TITTEL : Effect of local hemostatics on bone induction in rats: A comparative 
     study of bone wax, fibrin-collagen paste, and bioerodible      
     polyorthoester with and without gentamycin.             
SIDEREG: s. 791-800                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: J Biomed Mater Res                          
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 26                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003516                              
                                       
 
83
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Solheim, E.                             
MEDFORF: Pinholt, E. M.                            
MEDFORF: Bang, G.                               
MEDFORF: Sudmann, E.                             
TITTEL : Inhibition of heterotopic osteogenesis in rats by a new bioerodible 
     system for local delivery of indomethacin.              
SIDEREG: s. 705-712                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: J Bone Joint Surg (Am)                        
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 74                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003517                              
                                       
 
84
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Solheim, E.                             
MEDFORF: Pinholt, E. M.                            
MEDFORF: Bang, G.                               
MEDFORF: Sudmann, E.                             
TITTEL : Regeneration of calvarial defects by composite of bioerodible    
     polyorthoester and demineralized bone in rats.            
SIDEREG: s. 275-279                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: J Neurosurg                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 76                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003518                              
                                       
 
85
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Solheim, E.                             
MEDFORF: Pinholt, E. M.                            
MEDFORF: Andersen, R.                             
MEDFORF: Bang, G.                               
MEDFORF: Sudmann, E.                             
TITTEL : The effect of a composite of polyorthoester and demineralized bone on
     the healing of large segmental defects of the radius in rats.    
SIDEREG: s. 1456-1463                             
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: J Bone Joint Surg (Am)                        
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 74                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003514                              
                                       
 
86
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Søfteland, E.                            
MEDFORF: Framstad, T.                             
MEDFORF: Thorsen, T.                             
MEDFORF: Holmsen, H. A.                            
TITTEL : Porcine platelets in vitro and in vivo studies: relevance to human  
     thrombosis research.                         
SIDEREG: s. 161-173                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Eur J Haematol                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 49                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003519                              
                                       
 
87
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Søfteland, E.                            
MEDFORF: Lund, T.                               
TITTEL : Ventrikkel- og duodenalsonde.                    
SIDEREG: s. 1601-1601                             
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Tidsskr Nor Lægeforen                        
ÅR/DATO: 1992                                 
ÅRGANG : 112                                 
PU-KODE: KAT 8                                
PUBL-ID: r93003520                              
                                       
 
88
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Søndenaa, K.                             
MEDFORF: Andersen, E.                             
MEDFORF: Søreide, J. A.                            
MEDFORF: Tysvær, A.                              
TITTEL : Local resection of the papilla of Vater in ampullary cancer.     
SIDEREG: s. 2756-2758                             
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Tidsskr Nor Lægeforen                        
ÅR/DATO: 1992                                 
ÅRGANG : 112                                 
PU-KODE: KAT 8                                
PUBL-ID: r93003521                              
                                       
 
89
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Søndenaa, K.                             
MEDFORF: Søreide, J. A.                            
MEDFORF: Erichsen, C.                             
MEDFORF: Breivik, K.                             
MEDFORF: Heikkilha, R.                            
MEDFORF: Kjellevold, K. H.                          
MEDFORF: Pollard, Laura M.                          
TITTEL : Metastases to the small intestine from a subcutaneous lower extremity
     leiomyosarcoma.                           
SIDEREG: s. 865-865                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Acta Oncol Scand                           
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 31                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003525                              
                                       
 
90
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Søndenaa, K.                             
MEDFORF: Søreide, J. A.                            
TITTEL : Pancreatic pseudocyst causing spontaneous gastric haemorrhage.    
SIDEREG: s. 257-260                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Eur J Surg                              
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 158                                 
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003526                              
                                       
 
91
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Søndenaa, K.                             
MEDFORF: Andersen, E.                             
MEDFORF: Søreide, J. A.                            
TITTEL : Primary morbidity and short-term results in a randomized trial of  
     excision and primary suture versus excision and open packing in   
     chronic pilonidal sinus disease.                   
SIDEREG: s. 351-355                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Eur J Surg                              
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 158                                 
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003522                              
                                       
 
92
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Søndenaa, K.                             
MEDFORF: Buan, B.                               
MEDFORF: Søreide, J. A.                            
MEDFORF: Nysted, A.                              
MEDFORF: Andersen, E.                             
MEDFORF: Nesvik, I.                              
MEDFORF: Osland, A.                              
TITTEL : Rapid C-reactive protein measurements in patients with acute     
     appendicitis.                            
SIDEREG: s. 585-589                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Scand J Lab Clin Invest                       
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 52                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003523                              
                                       
 
93
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Søndenaa, K.                             
MEDFORF: Skaane, P.                              
MEDFORF: Nygaard, K.                             
MEDFORF: Skjennald, A.                            
TITTEL : Value of computed tomography in preoperative evaluation and staging 
     in oesophageal carcinoma.                      
SIDEREG: s. 537-540                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Eur J Surg                              
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 158                                 
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003524                              
                                       
 
94
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Søreide, J. A.                            
MEDFORF: Lea, O. A.                              
MEDFORF: Varhaug, J. E.                            
MEDFORF: Skarstein, A.                            
MEDFORF: Kvinnsland, S.                            
TITTEL : Androgen receptors in operable breast cancer: relation to other   
     steroid hormone receptors, correlations to prognostic factors and  
     predictive value for effect of adjuvant tamoxifen treatment.     
SIDEREG: s. 112-118                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Eur J Surg Onc                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 18                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003527                              
                                       
 
95
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Søreide, O.                             
MEDFORF: Bakka, A.                              
MEDFORF: Bergan, A.                              
MEDFORF: Hanssen, L. E.                            
MEDFORF: Schrumpf, E.                             
MEDFORF: Flatmark, A.                             
TITTEL : Surgical treatment as a principle in patients with advanced abdominal
     carcinoid tumor.                           
SIDEREG: s. 48-54                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Surgery                               
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 111                                 
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003528                              
                                       
 
96
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Talsnes, O.                             
MEDFORF: Sudmann, E.                             
TITTEL : Medfødt kort achillessene. Utredning av habituell tågang hos barn.  
SIDEREG: s. 3200-3201                             
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Tidsskr Nor Lægeforen                        
ÅR/DATO: 1992                                 
ÅRGANG : 112                                 
PU-KODE: KAT 8                                
PUBL-ID: r93003530                              
                                       
 
97
Kapitler eller artikler i vitenskapelige bøker, lærebøker, leksikon m.m.   
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Thorsen, F.                             
MEDFORF: Myrseth, E.                             
MEDFORF: Ganz, J. C.                             
MEDFORF: Backlund, E.-O.                           
TITTEL : A technique for narrow field single dose gamma irradiation of aorta 
     and vena cava in the rat.                      
SIDEREG: s. 281-286                              
SPRÅK : eng                                 
BOK  : Stereotactic Radiosurgery Update. (Red.: Lunsford, D.)        
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Elsevier Sci Publications, New York                 
PU-KODE: KAT 2                                
PUBL-ID: r93003532                              
                                       
 
98
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Trydal, T.                              
MEDFORF: Varhaug, J. E.                            
MEDFORF: Myking, A.                              
MEDFORF: Aksnes, L.                              
MEDFORF: Aakvaag, A.                             
MEDFORF: Aarskog, D.                             
TITTEL : Serum vitamin D metabolites and calcitriol receptor in parathyroid  
     tissue in primary hyperparathyroidism.                
SIDEREG: s. 407-412                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Acta Endocrinol                           
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 127                                 
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003533                              
                                       
 
99
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Varhaug, J. E.                            
TITTEL : Brystbevarende behandling ved cancer mammae når og hvordan?     
SIDEREG: s. 675-676                              
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Tidsskr Nor Lægeforen                        
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 6                                  
PU-KODE: KAT 7                                
PUBL-ID: r93003534                              
                                       
 
100
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Wang Braendejord,                          
MEDFORF: Bakke, A.                              
MEDFORF: Klevmark, B.                             
TITTEL : Incidence of improvement of bladder emptying in 1702 patients on   
     clean intermittent catheterization.                 
SIDEREG: s. 411-412                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Neurourology Urodynamics                       
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 11                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003535                              
                                       
 
101
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Wasmuth, H. H.                            
MEDFORF: Røkke, O.                              
MEDFORF: Abendstein, H.                            
MEDFORF: Moland, J. H.                            
MEDFORF: Danielsen, S.                            
TITTEL : Abdominal aortakirurgi. Transperitoneal eller retroperitoneal    
     tilgang?                               
SIDEREG: s. 2635-2636                             
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Tidsskr Nor Lægeforen                        
ÅR/DATO: 1992                                 
ÅRGANG : 112                                 
PU-KODE: KAT 8                                
PUBL-ID: r93003536                              
                                       
 
102
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Watne, K.                              
MEDFORF: Hannisdal, E.                            
MEDFORF: Nome, O.                               
MEDFORF: Hager, B.                              
MEDFORF: Wester, K.                              
MEDFORF: Heier, M.                              
MEDFORF: Hirschberg, H.                            
TITTEL : Combined intra-arterial chemotherapy followed by radiation in    
     astrocytomas.                            
SIDEREG: s. 73-80                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: J Neuro-Oncol                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 14                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003537                              
                                       
 
103
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Westby, J.                              
MEDFORF: Birkeland, S.                            
MEDFORF: Rynning, S. E.                            
MEDFORF: Myking, O. L.                            
MEDFORF: Lekven, J.                              
MEDFORF: Grong, K.                              
TITTEL : Alpha-adrenergic vasoconstriction in normal and hypoperfused     
     myocardium during sympathetic nerve stimulation.           
SIDEREG: H1682-H1688                             
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Amer J Physiol                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 263                                 
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003539                              
                                       
 
104
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Westby, J.                              
MEDFORF: Birkeland, S.                            
MEDFORF: Hexeberg, E.                             
MEDFORF: Lekven, J.                              
MEDFORF: Grong, K.                              
TITTEL : Postjunctional B-adrenergic stimulation of inotropy in hypoperfused 
     myocardium outside an acute infarct.                 
SIDEREG: s. 881-888                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: J Cardiovsc Pharmacol                        
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 20                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003540                              
                                       
 
105
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Westby, J.                              
MEDFORF: Birkeland, S.                            
MEDFORF: Lekven, J.                              
MEDFORF: Grong, K.                              
TITTEL : Transmural heterogeneity of postjunctional alpha(2)-adrenergic    
     coronary vasoconstriction in hypoperfused cat left ventricle.    
SIDEREG: s. 279-284                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Cardiovasc Res                            
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 26                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003538                              
                                       
 
106
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Wester, K.                              
MEDFORF: Pedersen, P.-H.                           
TITTEL : Benign intracerebral cysts treated with internal shunts: review and 
     report of two cases.                         
SIDEREG: s. 432-436                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Neurosurgery                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 30                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003542                              
                                       
 
107
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Wester, K.                              
TITTEL : Gender distribution and sidedness of middle fossa arachnoid cysts. A 
     rewiew of cases diagnosed with computed imaging.           
SIDEREG: s. 940-944                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Neurosurgery                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 31                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003543                              
                                       
 
108
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Wester, K.                              
MEDFORF: Hauglie-Hanssen, E.                         
TITTEL : The prognostic value of intra-operative observations during     
     thalamotomy for Parkinsonian tremor.                 
SIDEREG: s. 25-30                               
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Clin Neurol Neurosurg                        
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 94                                  
PU-KODE: KAT 1                                
PUBL-ID: r93003541                              
                                       
 
109
Vit. artikler i nordiske fagtidsskrift (ISSN)                 
INSTIT.: UiB-Med: Kirurgisk institutt                     
FORF. : Årøen, A.                              
MEDFORF: Strand, T.                              
MEDFORF: Mølster, A.                             
TITTEL : Primær sutur av bakre korsbånd.                   
SIDEREG: s. 1582-1584                             
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Tidsskr Nor Lægeforen                        
ÅR/DATO: 1992                                 
ÅRGANG : 112                                 
PU-KODE: KAT 8                                
PUBL-ID: r93003544                              
                                       
 

<- forrigeinnholdneste ->