Det medisinske fakultet

Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sykepleievitenskap

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Fullformat.

1
Hovedfagsoppgaver                               
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for sykepleievitenskap                    
FORF. : Giske, T.                              
TITTEL : Sjukdomstilstander og det sosiale nettverket si betydning for    
     opplevinga av meining med livet. (Cand.Polit).            
UTGIV. : Seksjon for sykepleievitenskap, UiB.                 
SPRÅK : nno                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PU-KODE: Kat 4b                                
PUBL-ID: r93003735                              
                                       
 
2
Ledere, kommentarer, anmeldelser publisert i tidsskrift, dagspresse      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for sykepleievitenskap                    
FORF. : Gjengedal, E.                            
TITTEL : Etikk og teknikk i omsorgen for respiratorpasienter.         
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Tidsskrift for norsk sykepleieforskning               
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 2                                  
PU-KODE: Kat 7                                
PUBL-ID: r93003736                              
                                       
 
3
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for sykepleievitenskap                    
FORF. : Gjengedal, E.                            
TITTEL : The Ethical Impact on Advaned Biomedical Technology. On Means and  
     Ends in High-Tech Medicine.                     
SIDEREG: s. 195-199                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Scand J Caring Sci                          
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 6                                  
HEFTE : 4                                  
PU-KODE: Kat 1                                
PUBL-ID: r93003737                              
                                       
 
4
Doktorgradsarbeider                              
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for sykepleievitenskap                    
FORF. : Hanestad, B. R.                           
TITTEL : Quality of life and insulin-dependent diabetes mellitus. Doctoral  
     Dissertation (dr.polit.)                       
UTGIV. : Universitetet i Bergen                        
SPRÅK : eng                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PU-KODE: KAT 4a                                
PUBL-ID: r94002890                              
                                       
 
5
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for sykepleievitenskap                    
FORF. : Hanestad, B. R.                           
TITTEL : Self-reported impact of insulindependent diabetes mellitus (IDDM) on 
     daily life and quality of life experience.              
SIDEREG: s. 229-240                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Scand J Caring Sci                          
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 6                                  
PU-KODE: Kat 1                                
PUBL-ID: r93003739                              
                                       
 
6
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for sykepleievitenskap                    
FORF. : Hanestad, B. R.                           
MEDFORF: Albrektsen, G.                            
TITTEL : The stability of quality of life experience in persons with Type I  
     diabetes over a period of one year.                 
SIDEREG: s. 777-784                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: J Adv Nurs                              
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 17                                  
PU-KODE: Kat 1                                
PUBL-ID: r93003738                              
                                       
 
7
Populærvitenskapelige artikler (ikke i fagtidsskrift)             
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for sykepleievitenskap                    
FORF. : Hanestad, B. R.                           
TITTEL : Å ønske det, å ville det, å tørre det, men hvordan gjøre det - om  
     igangsetting av undersøkelser med utgangspunkt i praksis.      
SIDEREG: s. 14-17                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Sykepleien                              
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 4                                  
PU-KODE: Kat 5                                
PUBL-ID: r93003889                              
                                       
 
8
Hovedfagsoppgaver                               
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for sykepleievitenskap                    
FORF. : Mossin, S.                              
TITTEL : Helseprofil og mestring ved diffuse lidelser. En surveyundersøkelse 
     av 183 personer med whiplash, fibromyalgi og             
     løsemiddelskade.(Cand.Polit).                    
UTGIV. : UiB - Seksjon for sykepleievitenskap                 
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PU-KODE: Kat 4b                                
PUBL-ID: r93003890                              
                                       
 
9
Hovedfagsoppgaver                               
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for sykepleievitenskap                    
FORF. : Satinovic, M.                            
TITTEL : Opplevelse av omsorg. En analyse av omsorgsbegrepet. (Cand.Polit).  
UTGIV. : UiB - Seksjon for sykepleievitenskap                 
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PU-KODE: Kat 4b                                
PUBL-ID: r93003891                              
                                       
 
10
Hovedfagsoppgaver                               
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for sykepleievitenskap                    
FORF. : Wahl, A. K.                             
TITTEL : Å leve med psoriasis - det psykososiale aspekts           
     betydning.(Cand.Polit)                        
UTGIV. : UiB - Seksjon for sykepleievitenskap                 
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
PU-KODE: Kat 4b                                
PUBL-ID: r93003892                              
                                       
 

<- forrigeinnholdneste ->