Det medisinske fakultet

Institutt for samfunnsmedisinske fag, Seksjon for sosialmedisin

Produksjonsdato : 98-05-06
Katalogtype: Fullformat.

1
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for sosialmedisin                      
FORF. : Fugelli, A.                             
MEDFORF: Fugelli, P.                             
TITTEL : Fribrev.                               
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Cappelen, Oslo.                           
PUBL-ID: r93003622                              
                                       
 
2
Populærvitenskapelige artikler (ikke i fagtidsskrift)             
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for sosialmedisin                      
FORF. : Fugelli, P.                             
TITTEL : Damen med hatten.                          
SIDEREG: s. 22-23                               
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Bedre helse                             
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 3                                  
PU-KODE: Kat 5                                
PUBL-ID: r93003614                              
                                       
 
3
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for sosialmedisin                      
FORF. : Fugelli, P.                             
MEDFORF: Aasjord, H.                             
TITTEL : Fiskerens arbeidsmiljøbok.                      
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Tiden, Oslo                             
PUBL-ID: r93003621                              
                                       
 
4
Bøker, lærebøker eller andre selvstendige utgivelser             
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for sosialmedisin                      
FORF. : Fugelli, P.                             
TITTEL : Huslakaren på nytt.                         
SPRÅK : nor                                 
ÅR/DATO: 1992                                 
FORLAG : Heidruns forlag, Torsby.                       
PUBL-ID: r93003624                              
                                       
 
5
Populærvitenskapelige artikler (ikke i fagtidsskrift)             
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for sosialmedisin                      
FORF. : Fugelli, P.                             
TITTEL : Pasienten Jorden 1. Ved Solkongens hoff.               
SIDEREG: s. 16-17; 13; 20                           
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Helsenytt for alle                          
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 1                                  
PU-KODE: Kat 5                                
PUBL-ID: r93003615                              
                                       
 
6
Populærvitenskapelige artikler (ikke i fagtidsskrift)             
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for sosialmedisin                      
FORF. : Fugelli, P.                             
TITTEL : Pasienten Jorden 2. Fattigdom og helse.               
SIDEREG: s. 14-15; 13                             
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Helsenytt for alle                          
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 2                                  
PU-KODE: Kat 5                                
PUBL-ID: r93003616                              
                                       
 
7
Populærvitenskapelige artikler (ikke i fagtidsskrift)             
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for sosialmedisin                      
FORF. : Fugelli, P.                             
TITTEL : Pasienten Jorden 3. Fattigdom og helse.               
SIDEREG: s. 12-13; 20                             
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Helsenytt for alle                          
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 3                                  
PU-KODE: Kat 5                                
PUBL-ID: r93003617                              
                                       
 
8
Populærvitenskapelige artikler (ikke i fagtidsskrift)             
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for sosialmedisin                      
FORF. : Fugelli, P.                             
TITTEL : Pasienten Jorden 4. Lys og varme.                  
SIDEREG: s. 16-17; 11; 13; 9                         
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Helsenytt for alle                          
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 4                                  
PU-KODE: Kat 5                                
PUBL-ID: r93003618                              
                                       
 
9
Populærvitenskapelige artikler (ikke i fagtidsskrift)             
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for sosialmedisin                      
FORF. : Fugelli, P.                             
TITTEL : Pasienten Jorden 5. Gift.                      
SIDEREG: s. 14-15; 20                             
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Helsenytt for alle                          
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 5                                  
PU-KODE: Kat 5                                
PUBL-ID: r93003619                              
                                       
 
10
Populærvitenskapelige artikler (ikke i fagtidsskrift)             
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for sosialmedisin                      
FORF. : Fugelli, P.                             
TITTEL : Pasienten Jorden 6. Mer gift.                    
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Helsenytt for alle                          
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 6                                  
PU-KODE: Kat 5                                
PUBL-ID: r93003620                              
                                       
 
11
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for sosialmedisin                      
FORF. : Haug, K.                               
MEDFORF: Fugelli, P.                             
MEDFORF: Aarø, L. E.                             
TITTEL : Recruitment and participation of general practitioners in a     
     multipractice study of smoking cessation.              
SIDEREG: s. 206-206                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Scand J Prim Health Care                       
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 10                                  
PU-KODE: Kat 1                                
PUBL-ID: r93003628                              
                                       
 
12
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for sosialmedisin                      
FORF. : Haug, K.                               
TITTEL : Rektoskopi.                             
SIDEREG: s. 208-209                              
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Tidsskr Nor Lægefor                         
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 112                                 
PU-KODE: Kat 8                                
PUBL-ID: r93003630                              
                                       
 
13
Vit. artikler i internasjonale tidsskrift, referee-tjeneste (ISSN)      
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for sosialmedisin                      
FORF. : Haug, K.                               
MEDFORF: Aarø, L. E.                             
MEDFORF: Fugelli, P.                             
TITTEL : Smoking habits in early pregnancy and attitudes towards smoking   
     cessat ion among pregnant woman and their partners.         
SIDEREG: s. 494-499                              
SPRÅK : eng                                 
TIDSKR.: Family Practice                           
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 9                                  
PUBL-ID: r93003629                              
                                       
 
14
Vit. artikler i norske fagtidsskrift (ISSN)                  
INSTIT.: UiB-Med: Institutt for samfunnsmedisinske fag            
     Seksjon for sosialmedisin                      
FORF. : Nyhammer, J.                             
MEDFORF: Boonstra, E.                             
MEDFORF: Fugelli, P.                             
TITTEL : Praksisregistrering som redskap i utarbeiding av kommunediagnose for 
     Askvoll.                               
SIDEREG: s. 1049-1051                             
SPRÅK : nor                                 
TIDSKR.: Tidsskr Nor Lægefor                         
ÅR/DATO: 1992                                 
VOLUM : 112                                 
PU-KODE: Kat 8                                
PUBL-ID: r93003631                              
                                       
 

<- forrigeinnholdneste ->